of 64707 LinkedIn

'Waterschap te hard van stapel met Waterdunen'

Getijdenduiker bij Breskens
Getijdenduiker bij Breskens
Reageer

Het moet de parel van West Zeeuws-Vlaanderen worden: het project Waterdunen, waarbij akkerbouw plaats maakt voor natuur en recreatie. Het waterschap begint enthousiast aan de uitvoering. Maar er lopen nog procedures bij de Kroon en de Raad van State.

Economisch versterken

Provincie Zeeland, trekker van het project, ziet er een kans in om de regio economisch te versterken. Door te investeren in economie, veiligheid en natuur, is de leefbaarheid op de lange termijn te waarborgen, aldus de provincie.

 

400 recreatieverblijven en 250 hectare natuur

Ten behoeve van het project wordt een groot akkerbouwgebied geofferd, ten noorden van Groede. Er komen een duincamping met 300 plaatsen, een hotel en 400 recreatieverblijven. Dat wordt gecombineerd met 250 hectare natuur in een gebied waar zeewater in- en uitstroomt. Er hoeven geen bestaande woningen te verdwijnen, wel moet boerenland worden onteigend.

 

Getijdenduiker

Om getijdenwerking en de vorming van nieuwe natuur mogelijk te maken, begint waterschap Scheldestromen in opdracht van de provincie volgend jaar met de aanleg van een getijdenduiker, die het water uit de Westerschelde doorlaat. Het besluit daartoe heeft het waterschap deze maand genomen.

 

Voorbarig

Nogal voorbarig, vinden tegenstanders van de plannen en ook enkele Statenfracties. De onteigeningsprocedure bij de Kroon loopt nog, evenals vier bezwaarprocedures bij de Raad van State. Het hele plan zou niet door kunnen gaan, aldus de tegenstanders. En het getuigt van weinig respect voor de belanghebbenden en de Raad van State om nu al aan de slag te gaan met de getijdenduiker, vinden zij.

 

Niet onomkeerbaar

Volgens waterschapsbestuurder Guiljam van der Schelde is het besluit om de getijdenduiker te gaan ontwerpen en realiseren niet onomkeerbaar. Mochten de Kroon of de Raad van State de plannenmakers een halt toeroepen, dan zijn er hooguit wat uren in het ontwerp gestoken. ‘Alle kosten zijn voor rekening van de provincie. Het waterschap loopt geen financieel risico.’

 

Wachten onverstandig

Langer wachten is onverstandig, zegt Van der Schelde, omdat het plan onderdeel uitmaakt van het waterbeschermingsprogramma waar op dit moment aan wordt gewerkt. Het gebied is een van de zwakke schakels in de Nederlandse kust. Op dit moment worden de kosten voor de kustversterking nog betaald door het rijk, zegt Van der Schelde. ‘Na 2015 moeten de waterschappen zelf gaan betalen.’

 

Vertrouwen

Overigens ziet de waterschapsbestuurder de uitspraak van de Raad van State met vertrouwen tegemoet. Scheldestromen is geen partij in het conflict tussen belanghebbenden en de provincie. Maar als deskundige vanuit het waterschap meent hij dat de plannen goed in elkaar zitten.

 

Verzilting

Grondeigenaren vrezen voor verzilting rond het plangebied, maar daartegen worden volgens Van der Schelde goede maatregelen getroffen. ‘Bovendien is er een regeling voor nadeelcompensatie.’De uitspraken en het Kroonbesluit worden in de tweede helft van november verwacht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers