of 61819 LinkedIn

Waterschap subsidieert Heinekens afvalwater

Heineken krijgt 3 ton aan subsidie van waterschap Aa en Maas om ervoor te zorgen dat de bierbrouwer vuil water blijft lozen bij het waterschap

Een afhakende klant met korting binnenboord houden. Het klinkt als een marketingtruc, maar het Brabantse waterschap Aa en Maas past het succesvol toe bij bierbrouwer Heineken. De brouwer krijgt tien jaar lang een korting van drie ton op de afvalwaterheffing.

 

Zelf zuiveren
Heineken had het voornemen om zelf het afvalwater te gaan zuiveren bij de fabriek in Den Bosch. Dit zou het waterschap, naast een hoop water om te zuiveren, ook 1,3 miljoen euro aan inkomsten kosten. Door middel van de 'anti-afhaaksubsidie' houdt het waterschap Heineken nu als klant. Het waterschap subsidieert de bierbrouwer wel jaarlijks met drie ton.Volgens Aa en Maas gaat het echter om de capaciteit in de rioolwaterzuiveringsinstallatie en niet om wie hoeveel betaalt. Minder aanbod leidt tot hogere kosten voor de burger. 'De subsidie is een geoorloofde methode', benadrukt de woordvoerster van Aa en Maas. De regeling is door Brussel goedgekeurd.

 

Stijging kosten
Als Heineken zou 'vertrekken', leidt dat tot een stijging van de kosten omdat de inkomsten uit de zuivering teruglopen, terwijl de kosten voor het zuiveren hetzelfde blijven. ‘Doel is dus om de burger te beschermen tegen hogere kosten’, zegt de woordvoerster. De overkoepelende Unie van Waterschappen bevestigt, net als Aa en Maas, dat de regeling vanuit Brussel gerechtvaardigd is. Subsidie leidt ook niet tot een verhoging van de waterschapsbelasting, vindt de unie. ‘Wij zien ’t andersom, het leidt tot minder kosten voor de burger omdat de capaciteit volledig benut wordt’, legt ze uit.

 

Twee procent
Heineken levert jaarlijks twee procent van het totale afvalwater dat Aa en Maas zuivert en betaalt jaarlijks een slordige 1,3 miljoen euro aan het waterschap.  De komende tien jaar wordt dat dus een miljoen, omdat het waterschap zelf drie ton per jaar ophoest. Maar als beloning voor die inspanning mag het waterschap nog wel Heinekens water zuiveren.

 

Anti-afhaakmaatregel
De ‘anti-afhaakmaatregel’ wordt bij meer bedrijven toegepast, geeft een woordvoerster van de Unie van Waterschappen aan. Er zijn ook bedrijven die zelf zuiveren, omdat ze dit van oudsher al doen. ‘Bijvoorbeeld DSM en de Hoogovens. Die zitten al aan een rivier en kunnen dus makkelijk op het oppervlaktewater lozen, zegt de woordvoerster.  Nieuw is de maatregel niet, al sinds 2002 kunnen bedrijven een beroep doen op de subsidie.

 

Conform beoordelingskader
D66 wilde meer weten van de afspraak met Heineken. Kamerlid Schouw wil onder anderen dat verantwoordelijk minister Schultz (I en M) het besluit van het waterschap openbaar maakt. Schultz weigert. ‘Ik heb geen indicatie dat het waterschap niet conform het beoordelingskader heeft gehandeld’, schrijft ze in antwoord op de vragen van Schouw. In 2012 deden tien bedrijven bij verschillende waterschappen een beroep op de anti-afhaakregeling: hier was toen ruim 989 duizend euro mee gemoeid, laat Schultz weten aan de Kamer. In 2012 pleitte toenmalig staatssecretaris Atsma in Brussel met succes voor verlenging van de regeling.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Criticus (Ambtenaar) op
Ik denk dat de belastingbetaler misselijk wordt van het machtsvertoon van een grote wereldwijd actieve ondernemer, die door dit soort acties nog meer geld op zak houdt, ten behoeve van de aandeelhouders en de top, terwijl de kosten voor de gewone man alleen maar toenemen. Het bier zal er geen cent goedkoper van worden...
Door Niels op
@Criticus. Ik denk dat de belastingbetaler liever 3 ton dan 1,3 miljoen betaalt.....Overigens had de schrijver hier beter over een stijging van de belasting per inwoner kunnen schrijven. Dan was het duidelijker geweets.
Door E (adviseur) op
Een dergelijke constructie heeft enerzijds tot doel om de kosten voor de andere lozers niet te laten stijgen en anderzijds kan dergelijk afvalwater een positief rendement hebben op de emissie van de betreffende zuiveringsinstallatie. Maw zowel de burger als het milieu profiteren van het aangehaakt blijven van het bedrijf.
Door JokevanderHam (corrector) op
Aan welke rivier ligt Tata Steel (daarvoor Corus, vanouds Hoogovens)? Het bedrijf ligt aan het Noordzeekanaal, vlakbij zee.
Door Gerrie op
Iedere vrijdagmiddag gratis bier bij het waterschap. Ik hoorde het nieuws al van een kennis die bij Aa en Maas werkt. Mazzelaar.
Door p op
Tja je hebt als waterschap een wettelijke afnameplicht, maar als bedrijf een keuze.

Dit heet een perverse prikkel
Door Criticus (Ambtenaar) op
'Als Heineken zou vertrekken, leidt dat tot een stijging van de kosten'

Nu Heineken blijft, leidt het ook tot een stijging van de kosten. Wie betaald immers die drie ton?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners