of 59281 LinkedIn

Waterschap: meer handhavers in strijd tegen mestfraude

Om de mestfraude in Noord-Brabant en Limburg goed te kunnen bestrijden, is substantiële uitbreiding van de handhaving nodig. Een ‘herprioritering’ van inzet binnen de bestaande capaciteit, zoals minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voelselkwaliteit) voorstelt, volstaat niet.

Om de mestfraude in Noord-Brabant en Limburg goed te kunnen bestrijden, is substantiële uitbreiding van de handhaving nodig. Een ‘herprioritering’ van inzet binnen de bestaande capaciteit, zoals minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voelselkwaliteit) voorstelt, volstaat niet. 

Slechte waterkwaliteit

Dat stelt dijkgraaf Lambert Verheijen (Aa en Maas) in reactie op het ontwerp van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn van het ministerie. Volgens het waterschap is mestfraude door transporteurs, boeren en mestverwerkers een van de veroorzakers van de slechte waterkwaliteit in Noord-Brabant en Limburg. Ondanks aangepaste regelgeving en ecologische aanpassingen verbeterde die die laatste jaren amper.

 

Objectieve metingen
Verheijen pleit voor ‘een systeem van objectieve metingen’, om zo de gevolgen van het uitrijden van mest op de waterkwaliteit beter in beeld te krijgen. En voor gebiedsgerichte handhaving op basis van Europese normen. Zo zou uiteindelijk per sloot kunnen worden afgesproken wat een boer aan mest op de naastgelegen grond mag uitrijden.

Minister aan zet
Over de inrichting van een dergelijk systeem zijn waterschappen, gemeenten, provincies en boerenorganisaties volgens Verheijen al met elkaar in gesprek. Maar het zal nog wel even duren voordat dat in werking treedt. ‘Uitbreiding van de handhaving is echter nu al nodig, zeker nu we steeds meer zicht krijgen op de omvang van mestfraude en het effect ervan op het water. De minister is nu aan zet.’

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door van Domburg (raadslid) op
mest gelijk stellen aan chemisch afval en dus de verwerking ook.