of 60264 LinkedIn

Waterschap laat ‘peil volgt functie’ los

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht verlaagt het grondwaterpeil vanaf 2030 met nog maar 75% van de bodemdaling. Agrarische gebieden worden daardoor natter, maar de veengrond wordt minder droog en zal minder snel inklinken.

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht verlaagt het grondwaterpeil vanaf 2030 met nog maar 75% van de bodemdaling. Agrarische gebieden worden daardoor natter, maar de veengrond wordt minder droog en zal minder snel inklinken.

Voorbehoud

Met de maatregel wil het algemeen bestuur van het waterschap de bodemdaling zoveel mogelijk remmen. Ze maakt wel een voorbehoud: als de grond niet meer op dezelfde manier gebruikt kan worden, dan gebeurt het vooralsnog niet. Ook wanneer eigenaren en gebruikers van de grond zelf maatregelen nemen tegen bodemdaling, blijft het waterpeil de bodemdaling geheel volgen.

 

Discussie

Zelf noemt het waterschap de stap ‘historisch’. In sommige waterschappen bestaat een lange discussie over ‘peil volgt functie’ of ‘functie volgt peil’. Voor praktisch alle waterschappen geldt de eerste regel: het waterschap past het waterpeil aan de functie van het land aan. In de praktijk betekent dat wanneer het land te nat wordt, meestal door bodemdaling, dan zet het waterschap de gemalen een tandje hoger.

 

Grenzen

Maar zeker in de veenweidegebieden in het laag liggende deel van Nederland zijn er grenzen aan de mate van ontwateren. Door grondwater aan het zompige land te onttrekken, daalt het alleen maar harder. Bovendien zorgt de verdroging van het veen voor veel co2-uitstoot, en wordt verzilting van het grondwater een probleem. In verschillende waterschappen gaan daarom stemmen op om het om te draaien: de functie van het grondgebruik moet het waterpeil volgen. Maar vooral agrariërs, die meestal een belangrijke stem hebben in het waterschapsbestuur, zijn tegen zo’n maatregel. Dat zou kunnen betekenen dat landbouwgrond onbruikbaar wordt door vernatting.

 

Bijdrage

Volgens Wiegert Dulfer, dagelijks bestuurder bij Amstel, Gooi en Vecht is het besluit ook een aanzet aan andere partijen, zoals provincie en gemeenten, om bodemdaling te remmen. ‘Stilzitten en niks doen is geen optie meer. Als waterschap zetten we zo een essentiële stap en leveren we onze bijdrage aan de landelijke en regionale opdracht om bodemdaling tegen te gaan. Nu is het aan andere betrokken partijen om ook hun verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M op
het duurt nog wel even voordat het 2030 is... waarom wordt niet voor 2020 gekozen? dat zou verschil maken... nu is het slechts een loze kreet ben ik bang..
Door p op
Tja er zijn grenzen aan de maakbaarheid van Nederland. Dit is slecht s een eerste stap...

Overigens, natte veenweiden kunnen nog steeds voor landbouw worden gebruikt, maar niet op de huidige manier.