of 63428 LinkedIn

'Waterschap handelde correct bij kosten persleidingbreuk'

Er is geen sprake van belangenverstrengeling bij het delen van de kosten van de gevolgen van een persleidingbreuk bij de Berkel door het waterschap Rijn en IJssel en melkfabrikant FrieslandCampina. Er is juist gehandeld, concludeert het waterschap zelf na een antwoord van de minister van I&W op vragen uit de Tweede Kamer.

Er is geen sprake van belangenverstrengeling bij het delen van de kosten van de gevolgen van een persleidingbreuk bij de Berkel door het waterschap Rijn en IJssel en melkfabrikant FrieslandCampina. Er is juist gehandeld, concludeert het waterschap zelf na een antwoord van de minister van I&W op vragen uit de Tweede Kamer.

Vervuiling

De persleiding van het waterschap brak in november 2018 en had tot gevolg dat de Berkel volstroomde met vervuild water uit een aantal melkfabrieken, met flinke schade voor het ecosysteem en de visstand in het riviertje. Er moesten kosten worden gemaakt om de vervuiling op te ruimen, maar ook om te voorkomen dat eenzelfde incident in de toekomst tot zoveel schade kan leiden.

 

Druk

Vorige maand publiceerde onderzoekscollectief Investico een artikel over de breuk van de persleiding. Het breken van de persleiding was, volgens een onderzoek door TNO, duidelijk veroorzaakt door de toegenomen druk in de leidingen van de melkfabriek van FrieslandCampina. Maar uit opgevraagde documenten bleek dat de kosten voor het repareren van de leiding grotendeels werden vergoed door het waterschap. FrieslandCampina betaalde slechts 20% van de circa 880.000 euro aan kosten.

 

Vriend

Maar in lokale media werd al snel de vraag gesteld waarom het waterschap zo snel bereid was om het geld op tafel te leggen. De persleiding was weliswaar eigendom van Rijn en IJssel, maar werd exclusief gebruikt door FrieslandCampina. Het GroenLinks-kamerlid Laura Bromet vroeg minister Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat) daarom of de vervuiler in dit geval moet betalen. Wilde het waterschap de melkfabrikant te vriend houden? Hebben de geborgde zetels voor agrariers niet teveel invloed in dit soort gevallen?

 

Risico's

Maar volgens de minister en het waterschap is daar dus geen sprake van. Het waterschap ontkent dat er van belangverstrengeling sprake is, en de schuld voor de leidingbreuk ligt juridisch niet zo eenvoudig dat die automatisch naar Campina geschoven kan worden. Van Nieuwenhuizen: ‘Het waterschap heeft de autonome bevoegdheid om zelf een afweging te maken over de kostenverdeling. Waterschap Rijn en IJssel heeft inderdaad twee derde van de kosten betaald. Als eigenaar van de persleiding en het afvalwater ligt de verantwoordelijkheid voor de persleidingbreuk primair bij het waterschap. Het waterschap is verantwoordelijk voor de beheerkosten van de persleiding en de risico’s die daarbij horen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.