of 59794 LinkedIn

Waterplannen geven delta economische impuls

Ook lokale ondernemers betalen mee, als partner in gebiedscoöperaties.

Gemeenten en provincies rond de Zuidwestelijke Delta grijpen het nieuwe Deltaprogramma aan om verbeteringen aan het zoetwaterbeheer en de waterveiligheid te combineren met een economische impuls voor Zeeland, West-Brabant en zuidelijk Zuid-Holland. Ook lokale ondernemers betalen mee, als partner in gebiedscoöperaties.

Bijdrage aan Deltaplan

Vandaag presenteert de stuurgroep Zuidwestelijke Delta (ZWD) haar voorkeursstrategie voor het nationale Deltaprogramma (2050- 2100) dat deltacommissaris Wim Kuijken op Prinsjesdag bekend maakt. De input van de stuurgroep ZWD levert daaraan een belangrijke bijdrage, hoopt stuurgroep voorzitter Han Weber, tevens gedeputeerde van Zuid-Holland. ‘De deltacommissaris besluit zelf welke onderdelen hij uit de plannen van de verschillende regio’s meeneemt in het Deltaplan dat hij voorlegt aan de minister. Maar ons programma komt niet uit de lucht vallen, we zijn vier jaar intensief in gesprek geweest met de deltacommissaris en alle belanghebbenden in deze regio.’

 

Breed gedragen plan

Juist die samenwerking tussen alle partijen in het gebied – publiek en privaat – maakt dat de voorstellen van de stuurgroep op veel draagvlak kunnen rekenen. En dat is belangrijk, zegt Weber, omdat met het Deltaprogramma de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening voor de komende decennia moet worden geregeld. ‘De deltacommissaris presenteert een plan dat niet in een Haags kantoor is bedacht en straks op afstemmingsproblemen stuit. Met de bijdragen vanuit de diverse stuurgroepen ligt er straks een breed gedragen plan, waar de politiek niet zomaar omheen kan.’

 

Ook keuze Rijksstructuurvisie

Afstemming met de Zuidwestelijke Delta is extra belangrijk, omdat het in deze regio niet alleen over het Deltaplan gaat, maar ook over de Rijksstructuurvisie waarin een keuze moet worden gemaakt voor een zoet of een zout Volkerak-Zoommeer en over de toekomst van het Grevelingenmeer. De waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer – zoet, sinds het door de Deltawerken is afgesloten van de Noordzee – is slecht. Weber: ‘Blauwalg is funest voor het toerisme en het slechte water belemmert ook de landbouwsector.’ In de zoute Grevelingen zorgt gebrek aan getijde voor slechte waterkwaliteit, waar de mosselsector door getroffen wordt. Een oplossing is om het zoute water en het getijde terug te brengen. Maar dan moet het zoete water elders worden gecompenseerd.

 

Kansen voor recreatie en landbouw

Hoewel dit rijksbeslissingen en –verantwoordelijkheden zijn, wil de regio graag meepraten en ook meebetalen. De stuurgroep ZWD probeert met innovatieve ideeën de rijksplannen te koppelen aan lokale opgaven en ontwikkelingen die het gebied een economische impuls kunnen geven, zegt Weber. ‘We zoeken naar kansen voor recreatie-ondernemers en agrarische ondernemingen die zoet water nodig hebben. We willen dit gebied koppelen aan het zoete water van het Haringvliet en het Biesboschbekken. Daarvoor willen we de Roode Vaart herstellen, die het water uit het Haringvliet langs dorpen en steden van West-Brabant naar Tholen kan voeren.’ Het Volkerak-Zoommeer kan dan zout worden en tevens dienen als waterberging, wanneer bij hevige regen teveel rivierwater op Dordrecht af komt. Ook wordt er gewerkt aan testcentra voor getijde-energiecentrales.

 

Ondernemers betalen mee

Lokale ondernemers zijn bereid om mee te betalen aan de plannen, blijkt uit een verkenning van de stuurgroep. Het idee is dat zij deelnemen in een gebiedscoöperatie waar zij jaarlijks een bijdrage aan betalen. Best bijzonder, vindt Weber, dat private partijen hun steentje willen bijdragen aan deze publieke opgaven. ‘Ze zien de noodzaak van de opgave en zijn bereid om die stap te zetten, omdat we erin geloven dat van deze coproductie alle partijen beter worden.’ 

 

Deltacommissaris: belangrijke input

De deltacommissaris verwerkt in zijn Deltaplan zes regionale plannen. Het advies van de stuurgroep Zuidwestelijke Delta weerspiegelt volgens hem een belangrijk moment, laat hij weten in een reactie. 'In dat advies verbindt de regio de verschillende opgaven die in het gebied spelen en zet de koers uit voor de toekomst. Met name de voorkeursstrategie voor waterveiligheid en zoetwater voor de Zuidwestelijke Delta geeft mij belangrijke input voor mijn voorstel voor het nationale Deltaprogramma 2015 dat het kabinet op Prinsjesdag presenteert' aldus Wim Kuijken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.