of 63428 LinkedIn

Wateroverlast op straat is een politieke keuze

Het is een verstandige politieke keuze om bij extreem weer het water op straat op te vangen. Om wateroverlast zoals die zich donderdag voordeed in stedelijk gebied te voorkomen, zouden gemeenten 18 miljard euro extra in uitbreiding van het riool moeten investeren.
17 reacties
Het is een verstandige politieke keuze om bij extreem weer het water op straat op te vangen. Om wateroverlast zoals die zich donderdag voordeed in stedelijk gebied te voorkomen, zouden gemeenten 18 miljard euro extra in uitbreiding van het riool moeten investeren.

Overmacht

Dat stellen woordvoerders van gemeenten, waterschappen en rioolbeheerders donderdagochtend in een reactie op de ernstige wateroverlast in het westen en midden van ons land. Allen spreken van een overmachtsituatie, waarbij overlast voor het verkeer helemaal niet, en het onderlopen van kelders bijna niet te voorkomen is.

 
18 miljard

De overstromingen  worden veroorzaakt doordat het riool in de steden niet zijn berekend op deze hevige regenval. Uitbreiding  van de capaciteit tot dit extreme niveau zou volgens de VNG in totaal 18 miljard euro kosten, evenveel als het nieuwe kabinet nu wil bezuinigen. Woordvoerster Ashja Khoenkhoen ziet dat niet gebeuren.

 

Overlast accepteren

Directeur Hugo Gastkemper van Rioned, de koepel van rioolbeheerders, onderschrijft dit. ‘De norm is in het algemeen dat je schade probeert te voorkomen, maar dat je eens in de twee jaar wateroverlast moet accepteren. Opvangen op straat  noemt hij een goede oplossing. ‘Er zijn zelfs gemeenten die speciaal hiervoor extra hoge stoepranden hebben aangelegd’.

 

El Niño

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de afvoer van het oppervlaktewater in ons land, maar daar deden zich donderdag nauwelijks problemen voor. ‘De pijn zit hem vooral in stedelijk gebeid, waar het water niet de grond in kan omdat er nu eenmaal veel verhard is. Het riool moet dan alles afvoeren. Bij dit soort El Niño’achtige zomers is overlast daar niet te voorkomen’.

 

Inboedelverzekering

Overlast oké, maar schade door ondergelopen kelders is wat anders. Kunnen getroffen bewoners de gemeente aansprakelijk stellen voor de schade? De woordvoerders denken van niet. ‘Alleen als gemeenten werkelijk nalatig zijn geweest, maar daar lijkt het niet op’, stelt Rioned. Het blijft een afweging tussen te verwachten schade en wat mensen willen betalen, aldus  woordvoerster Hanneke Heeres van de Unie van Waterschappen. ‘ Als de waterschapslasten of de rioolheffing wordt verhoogd is de commotie onder de burgers groot’.

 

Risico’s

De VNG spreekt van overmacht en wijst juridische aansprakelijkheid voor de schade af. Gemeenten hebben een zorgplicht, maar moeten ook goed met het belastingsgeld omgaan. Het is net met als extreme sneeuwval, dan kun je ook nooit alle wegen sneeuwvrij houden. Mensen die dat wel willen realiseren zich niet wat het zou kosten om alle risico’s in de maatschappij uit te sluiten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jur adviseur op
@ Rai van Alphen

Zelf heb ik zeer weinig kaas van deze materie gegeten maar toch een ideetje van mijn kant. Het is begrijpelijk dat regenwater via de weg niet meer in het oppervlaktewater terecht mag komen. Is het dan geen optie op regenwater via gebouwen wel direct op het oppervlakte laten lozen en dan bedoel ik de dakgoten via ondergrondse afvoer lozen op de amsterdamse grachten? Hoe vies zijn (zadel)daken, volgens mij niet viezer dan een gracht. Wellicht dat de huidige riolen wel de afvoer via de weg aan kan hetzij met minder dure aanpassingen.
Door P op
Tja rioolbelasting wordt geheven om riolen te onderhouden, niet om nieuwe te bouwen. Aanleg van riolen komt uit de grond exploitatie. En als je dan na 50/70/100 jaar nieuwe riolen moet... Is erg duur. Maar goed de rioolbelasting groeit niet voor niets een stuk harder dan de inflatie
Door Rai van Alphen (Business Controller) op
@P.P. de Waal
Bergbezinkbassins worden er nu in de Gemeente Utrecht ook gebruikt en bijgebouwd. Deze bassins liggen doorgaans onder openbaar groen en deels onder wegen. In totaliteit moeten zij de 22.000 m3 uit de reactie van Eric van Zundert aankunnen, aangezien er niet meer op het oppervlaktewater gestort mag worden, zoals Oscar voorstelt.

Het opvangen van hemelwater in wadi's en via groene daken, zoals vermeld in de reactie van Harrie Kiekenbosch, is alleen handig bij een constante geringen neerslag. Dit in verhouding tot de opnamecapaciteit van het groen en de bodem.

Het meeste water zal worden verwerkt via de riolering en is afkomstig van de openbare weg. Water wat afkomstig is van de openbare weg is dermate vervuild dat het niet in het openbare water geloost mag worden, maar moet worden verwerkt in een rioolzuiveringsinstallatie.

Belangrijkste kritiekpunt op het artikel is, naar mijn mening, de opmerking over de extra investeringen die er nodig zouden zijn. Investeringen waar geen ruimte voor zou zijn. Maar als de Gemeente Utrecht het kan, met een reguliere rioolheffing. Dan kunnen andere gemeenten dat toch ook? Dan hoef ik toch niet het gejammer van een Jozias van Aartsen aan te horen dat met het tarief van een Den Haag 90 jaar(!) niets aan het rioolstelsel is gedaan?

Als het dan echt zo slecht gesteld is met het rioleringsstelsel in Nederland, dan mag er wel eens een onderzoek naar de besteding van de 'rioolbelasting' als doelheffing worden gedaan!
Door P.P. de Waal (beleidsmedewerker) op
Waterschappen hebben zogenaamde overloopgebieden ingericht, om regenwater dat niet à la minuut kan worden afgevoerd tijdelijk te "bergen". Misschien is het verstandig om ook binnen steden naar oplossingen voor waterberging te zoeken. Dat is beslist minder duur dan de aanleg van extra rioolcapaciteit, maar kan burgers wel veel overlast besparen.
Wat te denken van het aanbrengen van ondergrondse reservoirs bij nieuwbouw van kantoren? In steden als Tokyo en Singapore is dit al gemeengoed.
Door Simon op
Vanaf volgende week: 'Grote kans op droog en rustig nazomerweer met temperaturen rond of iets boven het langjarig gemiddelde.' Daar moet je toch ook niet aan denken?
Door J.J. Guldemond (Directeur Veiligheids Advies Centrum) op
Het accepteren van de oplossing om straten, en daarbij woningen te laten vullen met rioolwater is mogelijk wel een tijdelijke oplossing wanneer veel water uit de lucht komt vallen. Echter wordt er voorbij gegaan aan een aantal aspecten. Ten eerste is rioolwater vervuilt water. Vol bacterieën. Voor de volksgezondheid kan dit grote gevolgen hebben. Ten tweede het aspect verkeersveiligheid. Door grote hoeveelheden water op de weg is verkeersveiligheid in het geding. Dan nog het economisch belang. Wegen worden afgesloten, grote (financieele)schade met als gevolg, claims bij verzekeringmaatschappijen. Men zou er goed aan doen om in stedelijke gebieden opvangbasins te cre-eren. Dit heeft de gemeente Noordwijk met succes uitgevoerd en heeft reeds zijn nut bewezen. Als het over investeringen gaat denk ik dat de waterschappen genoeg geld in kas hebben om hier in bij te dragen.
Door Trijntje Eerder (welstandelijk exterieurcomponist) op
We accepteren in Nederland geen pech en slecht weer meer en geven de overheid tegenwoordig de schuld. We zijn een welvarend land en dat wordt het nu ook letterlijk. Mijn idee, geen bebouwing meer toestaan in de lager gelegen delen van Nederland. Nieuwe woonwijken alleen op 5 meter boven ANP.
Door henk (geleerde) op
Na regen komt ...zonneschijn !
Door Oscar op
kan het hemelwater dat via de regenpijpen naar het riool gaat in sde binnen van teden als Amsterdam en Utrecht nite beter rechtstreeks in de grachten worden geloosd.
Dat scheelt dan alweer heel wat water dat niet in het riool komt. Dat zou eigenlijk kunnen/ moeten gebeuren bij alle gebouwen die aan open water grenzen. resp die niet te ver van open water verwijderd zijn.
Door Harrie Kiekebosch (www.hetnatuurlijkhuus.nl) op
Je moet niet achteraan beginnen met denken over oplossingen, maar vooraan: Hoe ga je met je water om. Een grasdak ipv pannen daken zorgt dat water gedoseerd naar de grond gaat. Meer groen in je achtertuin ipv verharding is een oplossing. Grijs water loskoppelen van het riool en naar wadi's laten lopen kan ook.