of 61441 LinkedIn

Waterheffingen zullen verder gaan stijgen

De Unie van Waterschappen verwacht dat de waterheffingen volgend jaar wederom sterker zullen stijgen. Ook in 2018 was dat al het geval, na zes jaar waarin de stijging van de heffingen telkens iets afnam. De oorzaak van de oplopende waterbelasting is het steeds extremere weer.

De Unie van Waterschappen verwacht dat de waterheffingen volgend jaar wederom sterker zullen stijgen. Ook in 2018 was dat al het geval, na zes jaar waarin de stijging van de heffingen telkens iets afnam. De oorzaak van de oplopende waterbelasting is het steeds extremere weer.

Hogere kosten 

Door de droogte zullen de kosten voor waterschappen hoger uitvallen, geeft voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen in een interview met de NRC aan. Niet alleen vanwege de directe onderhoudskosten die de droogte met zich meebracht, maar ook vanwege de extra inzet aan  (ingehuurd) personeel in de vakantieperiode. In het voorjaar kwamen daar nog eens de overstromingen in het oosten en zuiden van Nederland bij.

Taakintensiviteit
Volgens Oosters gaat de ‘taakintensiviteit’ van de waterschappen de komende jaren omhoog. Ook moet volgens hem worden gekeken naar ‘de ruimtelijke inrichting en het gebruik van het land’,  vanwege het steeds extremere weer in de toekomst. Tussen 2010 en 2017 zakte de jaarlijkse stijging van de waterheffingen van 4,1 naar 1,8 procent, om in 2018 weer tot 2,5 procent te stijgen. Dit najaar maken de waterschappingen de heffingen voor 2019 bekend.  

 

Andere belastingheffing  
In juni brachten de Unie van Waterschappen en de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) al  een advies over nieuwe vormen van waterheffingen naar buiten. Het door de waterschappen binnen een gebied geboden voorzieningenniveau, en het profijt dat daarvan wordt getrokken, zou vooraan de hoogte van de heffing moeten bepalen. Ook zouden vervuilers meer moeten gaan betalen. Zo hoopt de Unie de bekostiging van extra taken vooral neer te leggen bij diegenen die daar het meest direct baat bij hebben.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@doeterniettoe. Daarvoor worden jaarlijks al gigantische bedragen geïncasseerd.
Door doeterniettoe (-) op
Is men ook al bezig met de lange termijn? Over 100 jaar is het goed mogelijk dat delen van ons land onder water staan, niet alleen grote investeringen zijn dan vrij zinloos, maar ook het verplaatsen van mensen en de aanleg van alles wat nieuw nodig is moet ook nog gebeuren.
En betaald worden...
Door p op
Tja waterschappen (en Nederland) misschien dan toch scherpere keuzes maken...bijvoorbeeld geen woonwijken onder zee niveau bouwen of bepaalde gebieden voor landbouw gebruiken...
Door Spijker (n.v.t.) op
De STIJGING van de heffingen naam inderdaad iets af. Maar gemiddeld bedroegen deze sinds 2008 nog steeds meer dan 3% per jaar. Tegenover gepensioneerden die sinds 2008 alleen maar MINDER hebben ontvangen kan je deze redenatie van de Unie van Waterschappen daarom in de verste verte niet volgen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners