of 64120 LinkedIn

Waterbeheer kan 750 miljoen euro besparen

Intensievere samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven kan het waterbeheer in Nederland goedkoper maken. Een nieuwe aanpak, waarvoor deze partijen donderdag kozen, kan in 2020 zelfs een structurele besparing van 750 miljoen euro opleveren.
Reageer
Intensievere samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven kan het waterbeheer in Nederland goedkoper maken. Een nieuwe aanpak, waarvoor deze partijen donderdag kozen, kan in 2020 zelfs een structurele besparing van 750 miljoen euro opleveren.

Zoet water
Dat vloeit voort uit het zogenoemde Bestuursakkoord Water, waarover deze overheden en instanties donderdag afspraken maakten. Doel van het akkoord is het beschermen van Nederland tegen overstromingen, een goede kwaliteit water en de beschikbaarheid van voldoende zoet water.

Drukte
‘De vijf samenwerkingspartners willen met minder kosten en minder bestuurlijke drukte Nederland droog en veilig houden’, aldus staatssecretaris Joop Atsma (Water) donderdag na de wekelijkse vergadering van de ministerraad.

Waterketen
Atsma deelt het waterbeheer in twee hoofdcategorieën in. Het tegengaan van wateroverlast en het zorgen voor voldoende zoet water valt onder de noemer watersysteem. Drinkwaterbereiding, riolering en waterzuivering vat hij samen als de waterketen. De besparing van 750 miljoen komt voor 450 miljoen uit de waterketen en het restant wordt bij het watersysteem behaald.

Helft
Rijk en waterschappen hebben onder meer afgesproken dat de aanleg en verbetering van de dijken en de duinen (primaire waterkeringen) niet langer alleen door het Rijk worden betaald. Voortaan nemen ze ieder de helft voor hun rekening.

Twee overheden
Naast lagere kosten moet het bestuursakkoord ook aanzienlijk minder bestuurlijke drukte opleveren. Afgesproken is dat voortaan niet meer dan twee overheden bij een taak betrokken zijn. De inspectie van dijk en duinen ging tot dusver over drie schijven (van waterschappen, via provincies naar het Rijk). Voortaan zullen waterschappen hun inspectieresultaten direct neerleggen bij het Rijk. Ook zal de toetsing niet langer om de zes jaar plaatsvinden, maar om de twaalf jaar.

Opsteker
‘Een geweldige opsteker dat we het op het watervlak eens konden worden’, typeert Atsma het akkoord. ‘Het was ingewikkeld om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar hiermee gaan we echt een enorme efficiencyslag maken’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.