of 62812 LinkedIn

Wateraanpak nog steeds op koers

Samenwerking tussen verschillende overheden in het waterdomein levert meer besparing op dan verwacht terwijl de afgesproken prestaties er overwegend niet onder lijden. Wel schort het nog aan de verwerking van wateradviezen door andere overheden. Dat blijkt uit de rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2016, ‘De staat van het water’.

Samenwerking tussen verschillende overheden in het waterdomein levert meer besparing op dan verwacht terwijl de afgesproken prestaties er overwegend niet onder lijden. Wel schort het nog aan de verwerking van wateradviezen door andere overheden. Dat blijkt uit de rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2016, ‘De staat van het water’. 

Stijging kosten
De totale kosten van het waterbeheer in 2016 bedroegen 7,1 miljard euro, een stijging van 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Maar de in het Bestuursakkoord Water (2011) nagestreefde doelmatigheidswinst van 750 miljoen euro in 2020 ligt steeds binnen handbereik.  

Kostenbesparing
Waterschappen en gemeenten hebben inmiddels 84 procent van de beoogde kostenbesparingen bereikt; drinkwaterbedrijven zitten daar met 114 procent nog ruim boven. Dat komt vooral door intensievere samenwerking, toegenomen efficiency en verbeterd assetmanagement. De beoogde prestaties blijven daar met een gerealiseerd percentage van 63 en 77 procent bij achter, maar verlopen nog wel volgens schema.


Personele kwetsbaarheid
Vooral de kwetsbaarheid van de personele organisatie van gemeenten en waterschappen is een punt van zorg. Die moet door gezamenlijke kennisont­wikkeling, specialisatie in regionaal verband en uitwisseling van personeel worden verbeterd. Maar begin 2017 is gemiddeld nog maar net de helft van de in het bestuursakkoord uitgesproken ambitie op dit punt gerealiseerd.

 

Wateradviezen
In totaal werden 7.487 wateradviezen uitgebracht. De waterschappen zijn het meest content over het watertoetsproces bij ruimtelijke plannen (bestemmingsplan, inpassingsplan) die wettelijk zijn verankerd. Bij ruimtelijke visies (zonder wettelijke overlegverplichting) worden water­schappen minder vaak betrokken.

 

Onvoldoende meegenomen 

De verstrekte wateradviezen worden volgens de waterschappen in een kwart van de gevallen onvoldoende door andere overheden meegenomen. Ook krijgen de waterschappen vaak onvoldoende inzicht in de mate waarin hun advies ook werkelijk zijn beslag krijgt in de uitvoering.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners