of 58952 LinkedIn

Vught en de vergeten fietstunnel

Nieuwe infraprojecten moeten geen barrières opwerpen voor kruisende routes van fietsers en voetgangers. Een casus in Vught laat zien dat de belangen van langzaam verkeer gemakkelijk buiten beeld raken.

Nieuwe infraprojecten moeten geen barrières opwerpen voor kruisende routes van fietsers en voetgangers. Een casus in Vught laat zien dat de belangen van langzaam verkeer gemakkelijk buiten beeld raken.

Slechter voor fietsers

De plannen voor twee rijksprojecten in Vught, de verbouwing van de N65 en het spoorproject PHS Meteren Boxtel, waren vorig jaar vergevorderd. Maar ondanks de beste uitgangspunten leek het erop dat het slechter werd voor fietsers en voetgangers. Een langzaam verkeer-oversteek was geschrapt in de plannen. En op de plek waar N65 en spoor elkaar midden in het dorp kruisten, waren twee verbindingen ingeruild voor een fietstunnel die alleen als ‘optie’ in de plannen stond.

Kostenkwestie
Het schrappen van de fietsoversteek lijkt vooral een kostenkwestie te zijn, deels ontstaan vanuit de wens om extra (auto-)aansluitingen op de N65 in Vught  aan te leggen. De aanpassing werd verkocht op basis van een vrij mager rapport met tellingen over fietsbewegingen. Op twee oktoberdagen met matig weer werden maar weinig fietsers geteld. Logisch, want de bestemmingen die achter deze kruising liggen, zoals het recreatiegebied De IJzeren Man, zijn vooral bij goed weer in trek.


Over het hoofd gezien
De fietsverbinding op de kruising tussen N65 en het spoor (de ’knoop’) lijkt in eerste instantie, in mei 2014, over het hoofd gezien. In de gemeenteraadsvergadering van 2 december 2015 zegt D66-wethouder Fons Potters: ‘De tunnel die hoe dan ook erin komt, die tunnel is gewoon vergeten.’ Daarna is die verbinding in het onderhandelingsspel tussen de verschillende betrokken overheden en overheidsinstanties (ProRail, Rijkswaterstaat) niet meer formeel binnen het project gekomen.


Onderhandelingsresultaat
De fietstunnel is onderdeel van een onderhandelingsresultaat, waarbij verschillende overheden de kosten op zich nemen. Vught en de provincie maakten waarschijnlijk de onderhandelingsfout door al vroeg in het proces te roepen: die fietsverbinding komt er wel. Zo konden ze ook opdraaien voor de kosten. Hier speelde ook mee dat het ging om een fietsverbinding op het kruispunt van twee projecten. De fietsverbinding, formeel onderdeel van PHS, werd niet gefinancierd uit dat project. Maar ze was ook geen onderdeel van het project N65 en kwam daar helemaal niet aan de orde.


Stap achteruit
Opvallend in het hele dossier is dat geen van de verantwoordelijke overheden en organisaties een stap achteruit doet en kijkt naar het resultaat van beide projecten voor langzaam verkeer. Eigenlijk hadden alle betrokkenen die taak op zich kunnen nemen. Voor Vught ligt dit zelfs zeer voor de hand om te doen. Maar de gemeente is allang blij met het binnengehaalde onderhandelingsresultaat.


Provincie oliemannetje
Organisaties als Rijkswaterstaat en ProRail zijn vooral bezig een project uit te voeren. De verantwoordelijkheid voor langzaam-verkeerverbindingen zat blijkbaar destijds nog niet in hun taakopvatting. De provincie toont zich in het hele proces een oliemannetje. Met extra miljoenen brengt ze het vastgelopen proces van N65 weer op gang. Maar blijkbaar heeft de provincie niet de macht om het rijk de verantwoordelijkheid voor de fietsverbindingen onder de neus te wrijven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.