of 63998 LinkedIn

Vrees ‘uitkleden’ toezicht op verontreinigde bodem

De Wet bodembescherming bepaalt dat bedrijven afgravingen van grond moeten melden. Die verplichting geldt ook voor het gebruik van bodem, bagger en bouwstoffen. Bedrijven moeten die activiteiten doorgeven aan 25 meldpunten, bij onder meer omgevingsdiensten, gemeenten en provincies. Het kabinet wil deze meldingsplicht helemaal decentraliseren naar de gemeenten.

Een landelijke werkgroep van onder meer omgevingsdiensten, de inspectiedienst ILT, waterschappen, Rijkswaterstaat en de politie waarschuwt de Tweede Kamer dat het toezicht op verontreinigde bodem dreigt te worden uitgekleed. Door nieuwe regelgeving zou in veel gevallen de verplichte melding van afgravingen en het gebruik van grond, bagger en bouwstoffen komen te vervallen.

‘Als de meldingen vervallen, belemmert dat de (keten)handhaving in ernstige mate’, schrijft de Landelijke Werkgroep Ketentoezicht Bodem, Bagger en Bouwstoffen (KBBB) aan de Tweede Kamer. Ze reageert op een conceptbesluit bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De werkgroep mist daarin ‘de jarenlange beloofde verbetering van het (keten)toezicht en de handhaving: we zien juist het uitkleden daarvan’.

Meldingsplicht
De Wet bodembescherming bepaalt dat bedrijven afgravingen van grond moeten melden. Die verplichting geldt ook voor het gebruik van bodem, bagger en bouwstoffen. Bedrijven moeten die activiteiten doorgeven aan 25 meldpunten, bij onder meer omgevingsdiensten, gemeenten en provincies. Het kabinet wil deze meldingsplicht helemaal decentraliseren naar de gemeenten.

De meldingsplicht zou dan ook versoepeld kunnen worden. De Landelijke Werkgroep KBBB becijfert dat van de 800 duizend meldingen die er nu nog jaarlijks gedaan worden, er 250 duizend geschrapt dreigen te worden. Volgens werkgroepvoorzitter Jeroen Telder gaat het daarbij niet alleen om licht en matig verontreinigde grond. ‘Ook voor een deel van de zwaar verontreinigde grond dreigt de meldingsplicht te vervallen’, zegt hij in een toelichting op de brief aan de Tweede Kamer.

Slecht handhaafbaar
De informatie die nog wel gemeld wordt, raakt vervolgens ook nog versnipperd over de 380 gemeenten die allemaal hun eigen normen hanteren. De bodemkwaliteit is in die situatie ‘niet tot slecht handhaafbaar’, aldus de brief. ‘We weten dan niet meer waar de verontreinigde grond blijft’, meent Telder. Uiteindelijk zal de versoepeling van de meldingsplicht volgens hem alleen maar leiden tot lastenverzwaring. Omdat er grote onduidelijkheid ontstaat over de verontreinigingsrisico’s in de bodem, zijn er meer onderzoeken nodig van de handhavende instanties. De landelijke werkgroep KBBB komt op een extra kostenpost voor overheid en bouw- en bodemsector van 25 miljoen euro jaarlijks.

Centralisering
Volgens de werkgroep gaat het nieuwe toezicht dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor ogen heeft te veel uit van vertrouwen in de sector. De branche zou de afgelopen jaren een ‘slecht naleefgedrag’ hebben getoond. Te vaak wordt vervuilde grond nog onder het mom van schone grond gebruikt, meent de werkgroep. De handhavende instanties uit de werkgroep pleiten voor centralisering in plaats van decentralisering. Er zou een landelijk meldpunt voor alle bodem- en graafwerkzaamheden moeten komen dat laagdrempelig werkt. Bedrijven en andere partijen moeten er met behulp van de Bodem-app al hun informatie kunnen doorgeven.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jaap Berends (beleidsmedewerker) op
ik zit niet diep in deze materie, maar ik vroeg me af in hoeverre de boodschap in dit bericht intern consequent is. Als ik het goed begrijp is angst dat er gedecentraliseerd wordt omdat het dan mis gaat. Het huidige systeem moet gehandhaafd blijven. Terwijl er op het eind van het artikel staat dat het huidige systeem niet goed werkt. Lees ik het dan goed?
Door Aroen Soedhwa (Toezichthouder Bodem) op
In de afgelopen jaren hebben wij veelvuldig berichten kunnen lezen van het gesjoemel met grond. De beloofde verbetering van de branche heeft helaas geen vruchten afgeworpen. Door het verminderen van de toezicht op grondverzet en grondsaneringen neemt het risico van het omkatten van grond alleen maar toe. Dit lijkt mij een zeer ongewenste situatie. Leden van de Tweede Kamer: bezint eer ge begint.
Door Wim Overkleeft (inspecteur Toezicht Bodem) op
Ik sluit me aan bij de informatie die gesteld is in deze brief. Het toezicht op toepassingen grond en het toezicht op bodemsaneringen loopt hierdoor terug en het risico wordt omschreven. De kosten voor herstel zullen omhoog gaan.
En het vertrouwen in de branche is laag.
Door Carel Petrus Arthur Heiszler (voorzitter) op
dreigend milieudelict in Westelijke Perkpolder met de plannen om 8 miljoen kuub industrieklassegrond in te voeren om een golfbaan op te hogen is niet blij als toezicht verslapt gaat worden. Wij missen juist nu al handhaving. Deze sector verdient die vrijheid niet en zeker de verantwoording bij Gemeenten neerleggen is verre van wenselijk!!!!