of 65101 LinkedIn

Voorkeur voor zon maakt transitie duurder

In de RES-regio’s is de zon de meest populaire bron van energie. Maar de populariteit van zonneparken en zon op daken als toekomstige energiebron kan de energietransitie wel flink duurder maken. Dat concludeert de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE) na een analyse van bijna alle concept-RES’en.

In de RES-regio’s is de zon de meest populaire bron van energie. Maar de populariteit van zonneparken en zon op daken als toekomstige energiebron kan de energietransitie wel flink duurder maken. Dat concludeert de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE) na een analyse van bijna alle concept-RES’en.

Terawattuur

In iedere Regionale Energiestrategie (RES) geven de 30 RES-regio’s in Nederland aan op welke manier ze duurzame energie willen opwekken. Het streven is om 35 Terawattuur (TWh) op te wekken in 2030. Oorspronkelijk moesten de regio’s hun eerste RES op 1 juni 2020 inleveren, maar dat is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot 1 oktober. Vrijwel alle regio’s hebben inmiddels al een eerste versie van hun concept-RES vrijgegeven.

 

Doel

De NVDE, de brancheorganisatie van bedrijven in duurzame energie, heeft de resultaten op een rijtje gezet. ‘Als alle plannen worden uitgevoerd, dan zal er veel meer dan 35 TWh worden opgewekt, zegt NVDE-directeur Olof van der Gaag. ‘Dus ik verwacht dat we dat doel wel gaan halen.’ Een belangrijker knelpunt is volgens Van der Gaag de betaalbaarheid en inpasbaarheid van de duurzame alternatieven. In de RES’en staan namelijk weinig nieuwe plannen voor grootschalige opwek van windenergie. De regio’s lijken vooral te kiezen voor zonne-energie,  vaak in de vorm van zonneparken of grootschalige projecten voor zonnepanelen op bedrijfsdaken. ‘Maar daar zien we wel dat veel van die projecten uiteindelijk de eindstreep niet halen. Dat speelt met name bij projecten voor zon-op-daken. Uiteindelijk blijken die daken dan toch niet constructief geschikt voor zonnepanelen. Gemiddeld tweederde van de projecten voor zon-op-daken sneuvelt daardoor vroegtijdig.’

 

Duurder

‘De verduurzaming wordt nu eigenlijk betaald door de rijksoverheid met de SDE++-subsidies. Dat is eerder, bij het sluiten van het Klimaatakkoord, geschat op zo’n 200 miljoen per jaar. Maar het lijkt erop dat dit tot 50 procent duurder kan worden door de keuzes die de regio’s maken: kleinere windturbines die relatief duurder zijn, en zon.’ In de analyse waarschuwt de NVDE dat de grootschalig geplande aanleg van zonneparken op velden en daken meer investeringen vraagt in het elektriciteitsnet. De kosteneffectiviteit, een belangrijk principe van de regering in het Klimaatakkoord, komt daarmee onder druk te staan.

 

Hardlopen

Maar Van der Gaag is positief over het werk dat door de RES-regio’s is verzet, en de manier waarop veel regio’s hebben gezocht naar draagvlak voor de maatregelen. ‘We hebben dit ook nooit eerder op deze manier gedaan, dus het resultaat is bemoedigend. Er zal nog veel moeten worden gedaan, ook in het verdere uitwerken van de maatregelen en in het vergroten van het draagvlak onder de bewoners. Maar het is een beetje al beginnen met hardlopen: het is het moeilijkst om van de bank te komen en je schoenen aan te trekken. Als je eenmaal loopt, is een extra rondje niet zo moeilijk meer.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Hoe duurzaam is duurzame energie als je over 20 jaar bij vervanging de van zonnepanelen met cadmium, llod en floatglas een groot milieuprobleem hebt?
Door Lenny Putman op
De kracht van de RESsen is dat de decentrale overheden (gemeenten, waterschappen en provincie) samen werken aan een energiestrategie en daarin de verschillende waarden af kunnen wegen en met democratische legitimiteit. Daarbij zijn voor veel overheden ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke acceptatie/draagvlak (bijvoorbeeld door een vorm van wederkerigheid) erg belangrijke waarden en daarmee is de financiële technische logica niet meer automatisch dominant. De decentrale overheden laten met hun RESSen zien dat zij hun schouders zetten onder de ontwikkeling op duurzame energie binnen hun regio en dat zij daarbij gaan voor kwaliteit. Het lijkt mij een mooie uitdaging voor NVDE / marktpartijen in duurzame energie om met ideeën en plannen te komen die sterker dan voorheen invulling geven aan die kwaliteitsbehoeften. En wat er voor nodig is om dat beter haalbaar en betaalbaar te maken. Veel RESsen hebben daarvoor ook randvoorwaarden opgenomen.
Door Lenny Putman op
De kracht van de RESsen is dat de decentrale overheden (gemeenten, waterschappen en provincie) samen werken aan een energiestrategie en daarin de verschillende waarden af kunnen wegen en met democratische legitimiteit. Daarbij zijn voor veel overheden ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke acceptatie/draagvlak (bijvoorbeeld door een vorm van wederkerigheid) erg belangrijke waarden en daarmee is de financiële technische logica niet meer automatisch dominant. De decentrale overheden laten met hun RESSen zien dat zij hun schouders zetten onder de ontwikkeling op duurzame energie binnen hun regio en dat zij daarbij gaan voor kwaliteit. Het lijkt mij een mooie uitdaging voor NVDE / marktpartijen in duurzame energie om met ideeën en plannen te komen die sterker dan voorheen invulling geven aan die kwaliteitsbehoeften. En wat er voor nodig is om dat beter haalbaar en betaalbaar te maken. Veel RESsen hebben daarvoor ook randvoorwaarden opgenomen.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Henk Daalder.
En hoe denkt dhr. Daalder over het milieu- en klimaatprobleem van zonnepanelen (vervanging) en windenergieparken (broeikaseffecten)? Heeft hij daarvoor ook een oplossing?

Door Henk daalder op
Het is een NVDE leugen dat het klimaatakkoord streeft naar kosteneffectieve keuzes.
Bedrijven streven naar maximale benutting van gratis SDE subsidie.
Maar SDE is overbodig.

Laat elke gemeente alle projecten opleggen dat ze in kavels verkocht worden aan huishoudens, voor eigen gebruik. Dat doet een gemeente ook bij kavels bouwgrond in een nieuwbouwwijk.

Huishoudens kunnen met een kavel windpark hun eigen stroom opwekken. En met salderen, hebben ze die voor de kostprijs, 4 cent per kWh, ipv 22 cent bij een NVDE leverancier.
Dus wat NVDE wil is helemaal niet kosteneffectief, juist onnodig duur.
Er komt bij salderen minder energiebelasting binnen, maar dat kan klimaat effectief vervangen worden door een vliegtax van €35.
Het is nog mooier.
Met die goedkope stroom kan een huishouden aardgasvrij worden voor de helft van de kosten van aardgas.
In de hele energietransitie kan een huishouden tot €3000 voordeel krijgen. Dat is 20 miljard per jaar.
De klimaat huisjesmelkers van NVDE kunnen daar een deel van krijgen. Bijv voor de bouw van windparken en zonneweides, in opdracht van huishoudens.
Gemeentes moeten dus opkomen voor hun eigen inwoners, om die €3000 per huishouden in de eigen regio te houden. En de gemeentelijke warmte visie kan simpel met een kavel windpark of zonneweide per huishouden,
Salderen
En een elektrische CV ketel
Of nog even wachten tot er hoge temperatuur warmtepompen zijn, ipv die elektrische CV ketel.
Zorg dat er een markt voor kavels duurzame opwek komt, zodat de NVDE klimaat huisjesmelkers moeten concurreren om de gunst van de consument
Door Spijker (n.v.t.) op
Kennelijk speelt het milieu- en klimaatprobleem geen enkele rol voor zonnepanelen en windmolens. Daar komt de Overheid dan wel achter op het moment dat zonnepanelen moeten worden vervangen (denk aan cadmium, lood, het niet afbreekbare floatglas in zonnepanelen en de gigantische broeikaseffecten van windmolens.). Zijn de desbetreffende ministeries al wakker?
Door Johan (Raadslid) op
Zonder kosten geen oplossing. Met name als het gaat om het electriciteitsnet.. Dat bleek vandaag weer bij een bezoek aan een landbouwbedrijf in het noorden van het land waar zonnepanelen op de schuren waren gelegd. Aansluiting zou per 01 juli plaatsvinden. Door capaciteitsproblemen worden ze minimaal 3 maanden later op het net aangesloten. Geen opbrengst en subsidieprobleem. Dus eerst het basisprobleem oplossen namelijk netcapciteit.
Door Hans op
Dus: bedrijven in duurzame energie bouwen liever geen zonneparken of kleine windmolens, en legggen liever geen zonnepanelen op bedrijfspanden, wijzen op problemen met het elektriciteitsnet ...... maar investeren liever in het vergroten van draagvlak bij burgers voor kennelijk iets waar ze meer mee verdienen ??
OK., de NVDE is er natuurlijk voor z'n leden, maar lijkt me geen club voor een advies waar geen maatschappelijk draagvlak voor is. Misschien kunnen ze zich inzetten voor het verbeteren van het elektriciteitsnet?

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers