of 59082 LinkedIn

VNG steunt kritiek op omgevingsdiensten

Boudewijn Warbroek 13 reacties
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) denkt dat de besluitvorming over de oprichting van regionale omgevingsdiensten vertraging oploopt.

Mininister Cramer (VROM, PvdA), de VNG en provinciekoepel IPO zijn het eerder dit jaar na lang onderhandelen eens geworden over de oprichting van 25 omgevingsdiensten. Deze regionale uitvoeringsorganisaties gaan zich bezighouden met een deel van de vergunningverlening, de handhaving van VROMregelgeving. Kwaliteitsverbetering is het uitgangspunt. De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) heeft echter onoverkomelijke bezwaren tegen de concept-kwaliteitscriteria die nu zijn opgesteld.

 

Een belangrijk deel van het werk zou alleen nog door hbo’ers of academici kunnen worden gedaan. ‘Zelfs 100.000+-gemeenten zullen niet meer in staat zijn om hun eigen broek op te houden’, zei VGS-bestuurslid Jos van der Knaap vorige week in Binnenlands Bestuur. De VGS heeft het kabinet gevraagd om alsnog van de omgevingsdiensten af te zien. VNG-bestuurslid Aalderink heeft begrip voor de critici: ‘De minister heeft nadrukkelijk gezegd dat de kwaliteitscriteria geen aanvullende eisen met zich mee zouden brengen. Maar nu is sprake van een enorme eisenverzwaring.’

 

Gemeenten moeten uiterlijk 1 december aangeven of zij met hun omgevingsdiensten willen afwijken van de grenzen van de politie- en veiligheidsregio’s. Volgens Aalderink gaat dit waarschijnlijk niet lukken. Minister Cramer is verbaasd. ‘We hebben afspraken met de VNG en we waren het erover eens dat de kwaliteit moet verbeteren. De criteria zijn ontwikkeld samen met de VNG. Er is niet veel ruimte meer om hierover te praten’, aldus een woordvoerder.

 

Ook het IPO reageert verbaasd. ‘Als gemeenten niet aan de criteria kunnen voldoen, is dat juist een pleidooi om omgevingsdiensten op te richten, zodat de kwaliteit kan worden verbeterd’, zegt Monique Verhoeven, adviseur bij de provinciekoepel. Zij wijst erop dat voortvarend wordt gewerkt aan de diensten. ‘Dat loopt beter dan je op basis van de discussie zou denken.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W. Sanner (burger) op
Volgens Kamerstuk 29 383 nr 115 leven gemeenten (lees: overheid) nauwelijks democratisch tot standgekomen VROM wet- en regelgeving na. Dus bewuste aantasting van de rechtsstaat en rechtsbescherming van burgers. Goed voor proteststemmen naar Wilders.
Eindelijk wil de minister dit onbehoorlijke gedrag van gemeenten aanpakken en de VNG (vertegenwoordiger gemeenten) zou daar een stokje voor willen steken. Ook te gek voor woorden dat er dan nog Tweede Kamer-leden zijn die hun oren naar de VNG laten hangen. Ik stem op een partij in de Tweede Kamer en niet op de VNG. Indien gemeenten een bedrijf zouden zijn bestonden ze allang niet meer, net zoals de DSB-bank niet meer bestaat. Prof. Boot had het bij P&W, inzake niet naleven van de zorgplicht, het over een bananenrepubliek.
.
Door W. Wilkens (schrijvende) op
Ook een beetje naïf van de VNG (gemeenten) om ervan uit te gaan dat het bij een afgeslante omgevingdienst zou blijven. De salamitaktiek is er immers op gericht die taken geheel bij de gemeente vandaan te halen en dit is pas de eerste stap.
't Zegt al genoeg over de regiseurs dat zij niet beseffen dat uitvoering van de wet en toepassing van dwangmiddelen ook politiek geïnspireerd is en de beslissing hoort nu eenmaal niet thuis bij omgevingsdiensten die niet direct democratisch worden gekozen.

Of het rijk nu zelf met zijn symboolwetgeving - Wabo, 4de tranche, lex silencio p., Wet dwangsom c.a. enz., enz - weet wat kwaliteit is, betwijfel ik in hoge mate. Het wakkert hiermee immers de regulering en bureaucratisering aan.
Door Leon Breukers (Afdelingsmanager Publiek en Dienstverlening gemeente Peel en Maas i.o.) op
Onze gemeente (43.000) is zeer goed in staat om een goede vergunningverlening, toezicht en handhaving te verzorgen. Omgevingsdiensten zijn geen oplossing voor een betere kwaliteit. Sterker nog de kwaliteit zal verslechteren en de bureaucratisering zal toenemen. Tot slot merk ik nog op dat het opstellen van omgevingsdiensten weer een extra loket wordt (inrichten van omgevingsdiensten gaat bovendien ten koste van de ingeslagen weg van "gemeente heeft antwoord").