of 60220 LinkedIn

VNG steunt kritiek op omgevingsdiensten

Boudewijn Warbroek 13 reacties
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) denkt dat de besluitvorming over de oprichting van regionale omgevingsdiensten vertraging oploopt.

Mininister Cramer (VROM, PvdA), de VNG en provinciekoepel IPO zijn het eerder dit jaar na lang onderhandelen eens geworden over de oprichting van 25 omgevingsdiensten. Deze regionale uitvoeringsorganisaties gaan zich bezighouden met een deel van de vergunningverlening, de handhaving van VROMregelgeving. Kwaliteitsverbetering is het uitgangspunt. De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) heeft echter onoverkomelijke bezwaren tegen de concept-kwaliteitscriteria die nu zijn opgesteld.

 

Een belangrijk deel van het werk zou alleen nog door hbo’ers of academici kunnen worden gedaan. ‘Zelfs 100.000+-gemeenten zullen niet meer in staat zijn om hun eigen broek op te houden’, zei VGS-bestuurslid Jos van der Knaap vorige week in Binnenlands Bestuur. De VGS heeft het kabinet gevraagd om alsnog van de omgevingsdiensten af te zien. VNG-bestuurslid Aalderink heeft begrip voor de critici: ‘De minister heeft nadrukkelijk gezegd dat de kwaliteitscriteria geen aanvullende eisen met zich mee zouden brengen. Maar nu is sprake van een enorme eisenverzwaring.’

 

Gemeenten moeten uiterlijk 1 december aangeven of zij met hun omgevingsdiensten willen afwijken van de grenzen van de politie- en veiligheidsregio’s. Volgens Aalderink gaat dit waarschijnlijk niet lukken. Minister Cramer is verbaasd. ‘We hebben afspraken met de VNG en we waren het erover eens dat de kwaliteit moet verbeteren. De criteria zijn ontwikkeld samen met de VNG. Er is niet veel ruimte meer om hierover te praten’, aldus een woordvoerder.

 

Ook het IPO reageert verbaasd. ‘Als gemeenten niet aan de criteria kunnen voldoen, is dat juist een pleidooi om omgevingsdiensten op te richten, zodat de kwaliteit kan worden verbeterd’, zegt Monique Verhoeven, adviseur bij de provinciekoepel. Zij wijst erop dat voortvarend wordt gewerkt aan de diensten. ‘Dat loopt beter dan je op basis van de discussie zou denken.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bart Eulderink (Manager Team Handhaving gemeente Heusden) op
De kwaliteitscriteria zijn begrijpelijk en gewenst van uit het perspectief van de geldende regels in ons land. In het licht van de economische crisis en de bezuinigingen die op ons afkomen, zijn ze echter weinig realistisch.
Ook de voorgestelde Rud's zijn, in relatie tot het rapport Mans, vlees noch vis. Deze Rud's brengen geen verandering in het grote aantal verschillende handhavingsinstanties en zijn in hun takenpakket beperkt tot slechts één (grijs) kleurspoor, dat van milieu dus. Waar we al meerdere jaren op lokaal niveau bezig zijn om juist te groeien naar integrale handhaving (bundeling van kleursporen) wordt dit proces met deze Rud's verstoord. Met de kwaliteitscriteria lijkt er sprake van een "verborgen" scenario om langs deze weg alsnog tot de Rud's te komen die het rijk oorspronkelijk wilde realiseren maar waar de 1e Kamer niet mee in wilde stemmen.
Als je de kwaliteit echt op dit bijzonder hoge niveau wilt brengen, en daar is niets op tegen, regel het als rijk dan in één keer goed met Rud's of gedeconcentreerde rijksdiensten die integraal vergunnen en handhaven en geef die dan ook de noodzakelijke middelen. Maar verwacht niet dat gemeenten deze taken zo maar op dit niveau in medebewind gaan uitvoeren, daarvoor zullen de kosten veel te hoog zijn.
Door Pieter Bouman (teamleider vergunningen / projectleider Wabo) op
Duidelijk is dat de kwaliteit van vergunningen en handhaving in de loop der jaren minder is geworden. Dit heeft een aantal oorzaken zoals; gebrek aan goed opgeleide medewerkers, gebrek aan financiele middelen, het veelvuldig veranderen van regelgeving, enz.
Dat er dan ook kwaliteitscriteria worden opgesteld om er voor te zorgen dat op een adequaat niveau wordt getoetst en gehandhaafd is logische ontwikkeling.

De vraag is echter of het inrichten van het proces door kwalitatieve en kwantitatieve eisen te stellen een goed product levert.

Mijn inziens is het veel belangrijker om eisen te stellen aan het te leveren product en vanuit die optiek het proces in te vullen, waarbij dan per onderdeel kan worden aangegeven welke kwaliteit en kwantiteit benodigd is.
Per gemeente zal dat verschillend kunnen zijn.
Door Wim Coopmans (zelfstandig adviseur) op
Als ik de reacties lees dan krijg ik de indruk dat veel mensen reageren die de kwaliteitscriteria niet kennen. Ik lees diverse terecht kritische opmerkingen over de huidige kwaliteit van vergunningverlening.
Kwaliteitscriteria kunnen helpen om een aantal van deze klachten te verminderen. Slechte kwaliteit heeft echter vaak te maken met te weinig capaciteit (dus te weinig tijd). Daarnaast heeft slechte kwaliteit vaak te maken met bestuurlijke onwil of onkunde.
Een gedeelte van de kwaliteitscriteria, vooral de procesgerichte criteria, kunnen hierin een heel positieve invloed hebben. De eisen die aan deze kwaliteitscriteria zijn gekoppeld m.b.t. opleidingseisen en kritieke massa zijn naar mijn mening echter nogal overtrokken. Om bijvoorbeeld vrijwel iedere woningbouw alleen nog maar te laten HBO-ers doet absoluut geen recht aan veel zeer deskundige MBO-ers die nu dit werk doen.
De vraag is wat mij betreft dan ook niet zozeer of de huidige vergunningverleners en handhavers hun werk wel goed uit kúnnen voeren maar meer of de hun werk wel goed uit mógen voeren. Nogmaals de procesmatige criteria kunnen hierin enige verbetering brengen, de overige criteria veel minder.

Ik vraag me af of de mensen die tot nu toe hebben gereageerd doorhebben wat deze criteria precies inhouden en in hoe deze criteria in de praktijk zulen uitwerken.
Het zou voor die mensen goed zijn om zich even te verdiepen in die criteria.
Door Hans op
Jammer dat gedacht wordt dat door een opleidingspapiertje ook de kwaliteit wordt verbeterd. Ik kom nu al voldoende HBO'ers tegen die handhaving gewoon niet snappen. Handhaving moet in je bloed zitten het is een eigenschap waarbij je inzichten moet hebben. Natuurlijk is vakkennis een onderdeel daarvan. Maar als handhaven je niet in het bloed zit komt er nog niets van. Tevens ligt de oorzaak van een goede handhavingstraject niet alleen bij de medewerkers. Bestuurders zijn vaak de grootste oorzaak dat de zaak niet goed wordt doorgepakt. Maar goed als er geschopt word, wordt er naar onderen geschopt zoals altijd.
Door Robin (loonslaaf.) op
Het is toch wel mooi om te denken dat de overheid het wondermiddel heeft gevonden om alle problemen op Bouw- en Woningtoezichtgebied te verhelpen. Schitterend, inderdaad. Het is alleen jammer, dat de mensen welke dan bij de gemeente eruit moeten, voor dezelfde omgevingsdienst gaan werken en daar ok met de cepter zwaaien.

Kortweg, je schiet er geen bal mee op. Integendeel, je zadelt deze mensen met meer verschillende "beleidsregels" op van diverse gemeentes waar deze omgevingsdienst voor zou moeten gaan werken. Om nog maar niet te spreken van al het "oud zeer" wat gemeentes achterlopen door het niet gebruik makan van modernere technologieen omdat dit geld kost.

Als je nu echt zo nodig mensen wilt gaan vervangen, zorg er dan eerst eens voor dat hetgeen wat er zit voldoende en GOED wordt opgeleid. Begin er dan ook eens mee om de huidige wet- en regelgeving niet elk jaar zo ingrijpend te veranderen dat de mensen een jaar nodig hebben om dit goed in hun hoofd te hebben zitten en je komt misschien nog eens ergens.

Mijn ervaring met omgevingsdiensten, ja ik heb er al voor eentje gewerkt, is niet bepaald rooskleurig. Het belang wat wordt gehandhaafd is niet meer dat van de echte leidinggevende maar dat van de omgevingsdienst, en dat strookt niet altijd met het "gemaakte beleid". Tevens tonen omgevingsdiensten in de huidige vorm dat ook zij onvoldoende in staat zijn om de aan hun voorgelgde taak te vervullen. Simpelweg omdat zij ook slechts werken met mensen en deze houden niet bij wat de overheid verandert aan regelgeving. (Dit lukt zelfs de docenten op het gebied van regelgeving niet).

Het lijkt me dus erg verstandig voro de vele voorstanders die hieronder hebben gereageerd om eerst eens goed te kijken voordat ze beginnen te blazen...
Door Eric op
Leon Breukers,
Goed in staat? Hier kun je uitsluitend over oordelen wanneer kwaliteitsnormen zijn vastgesteld. U kunt bijvoorbeeld 2 uur toetsen als goed beoordelen, terwijl VROM dat onvoldoende vindt.

Blijkbaar zijn uw kwaliteitsnormen een stuk lager dan VROM.

Wanneer u het zo uitstekend voor elkaar heeft en dus voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen hoeft u geen gebruik te maken van omgevingsdiensten.

Dus wat is nu precies uw probleem?!!!
Verder zal het voor de aanvrager weinig uitmaken of dat de vergunning nu getoetst wordt door instantie A of B.

Gemeente heeft antwoord?
Gemeente heeft helemaal geen antwoord. Zie hier ook een andere reactie dat juist naar dit onderwerp een onderzoek is gestart door de ombudsman omdat de klachten tegen gemeenten (wegsturen van burgers met vragen) dit jaar gigantisch is toegenomen.
Door Judith (burger) op
Bij mij in de buurt:
Schoolgebouw als tijdelijk vergund voor 5 jaar. Na 10 jaar staat het schoolgebouw er nog steeds.
gemeente weigerd handhavend op te treden.
Schoolgebouw voldoet niet aan welstand, geen bodemonderzoek, voldoet niet aan het bouwbesluit en voldoet niet aan het bestemmingsplan.
De school klaagt overigens zelf ook door het slechte binnenklimaat van het gebouw.

Gemeente doet niks. Omwondende worden van kastje naar muur gestuurd.

En dan hoor je uitspraken: er is niets mis met de vergunningverlening?

Jullie zijn knettergek en wordt tijd dat VROM keihard ingrijpt in deze bananenrepubliek.
Hoelang hebben de financiele toezichthouders geroepen: we hebbe de zaken prima voor elkaar?
Nu roepen gemeenten exact hetzelfde.
Door Jan op
De meeste gemeenten zijn totaal niet in staat om een goede vergunningverlening te verzorgen.

Dat denken ze alleen vaak door de problemen in eerste instantie niet op te zoeken. Men verleent vaak heel makkelijk vergunning of handhaaft alleen wanneer iemand begint te piepen.

Voor een ondernemer betekent dat vaak een vergunning, die later niet rechtsgeldig blijkt te zijn of dat later door bepaalde instanties aanvullende eisen worden opgelegd.
Eisen die de gemeente bij de vergunningverlening al had moeten constateren.

Ik kan mij dus totaal niet in de reactie van Leon Breukers vinden.

Gemeenten denken dat ze de zaken goed voor elkaar hebben door niet te moeilijk doen en snel vergunning te verlenen.

Het is alleen zo jammer dat je als vergunninghouder na een jaar van alles tegenkomt waar de gemeente had op moeten toetsen maar door ondeskundigheid niet gedaan hebben.
Door Henk op
Heel erg naïef van de VNG en gemeenten die beweren dat ze de zaken prima voor elkaar hebben.

Feiten laten een compleet ander beeld zien.
Het regent van de klachten van het bedrijfsleven en consumenten over de huidige kwaliteit van vergunningverlening. Het is zo erg met de klachten dat zelfs de ombudsman er inmiddels een onderzoek naar gestart is.

Als je de zaken prima voor elkaar heb, is het een eitje om aan de kwaliteitseisen te voldoen en dan hoef je geen gebruik te maken van de omgevingsdiensten. Dus wat is nu het punt?!

De praktijk is echter compleet anders. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de vergunningen onjuist zijn verleend.
Vanuit Senternovem blijkt dat 90% van gemeente nooit op EPC controleren en daar ook niet de mensen voor hebben.
Uit de VROM inspecties blijkt nog een triester resultaat.

Het is begrijpelijk dat hoofden/managers van gemeenten beweren: we hebben de zaken prima voor elkaar. PUUR werkverdediging en eigen belang. De feiten zijn echter anders.
Door Harold op
Het spijt me geweldig. Maar als een 100.000 gemeente niet aan de kwaliteitseisen kan voldoen, dan is de huidige kwaliteit diep triest.

Reacties als: we hebben de zaken nu prima voor elkaar, heeft meer weg van 1 oog is koning op een eilandje van blinden.

Gemeenten hebben de zaken niet prima voor elkaar. Dat milieu en bouw taken het werkgebied is van minimaal HBO staat in het bedrijfsleven al 10 jaar vast.
De praktijk is nu: de HBO'er wordt gecontroleerd door de MBO'er of zelfs lager.

Gemeente: jullie moeten je schamen met dergelijke reacties!