of 65101 LinkedIn

VNG: Klimaatakkoord uitvoerbaar en betaalbaar

Het Klimaatakkoord is ‘haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar’, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeenten herkennen hun eigen inbreng in de onderhandelingen in het akkoord, dat in het najaar wordt voorgelegd aan de leden. Ook de waterschappen hebben hoge verwachtingen van het akkoord en noemen het een mijlpaal in de ontwikkeling van het Nederlandse klimaatbeleid.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt het Klimaatakkoord ‘haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar’. De gemeenten herkennen hun eigen inbreng in de onderhandelingen in het akkoord, dat in het najaar wordt voorgelegd aan de leden. Ook de waterschappen hebben hoge verwachtingen van het akkoord en noemen het een mijlpaal in de ontwikkeling van het Nederlandse klimaatbeleid.

Haalbaar en betaalbaar
De VNG heeft afspraken gemaakt met het kabinet over een onderzoek naar wat de energietransitie de gemeenten gaat kosten, waarbij burgers niet het slachtoffer mogen worden. Na anderhalf jaar inzet voor een haalbaar en betaalbaar Klimaatakkoord ziet de VNG veel van haar inzet terug in de vandaag door het kabinet gepresenteerde plannen. ‘Voor de gebouwde omgeving was en is een belangrijk uitgangspunt dat de energietransitie voor bewoners haalbaar en betaalbaar wordt en dat gemeenten over de juiste instrumenten beschikken om de ambitie van aardgasvrije wijken waar te maken’, aldus Lot van Hooijdonk, voorzitter van de VNG-commissie Energie.

Afspraken
De VNG heeft daarover een aantal afspraken gemaakt. Er komt een onderzoek naar uitvoeringslasten voor gemeenten over de volle breedte van het Klimaatakkoord. Verder is woonlastenneutraliteit voor bewoners het uitgangspunt voor de transitie. Het rijk en VNG hebben procesafspraken gemaakt om renovaties binnen woonlasten mogelijk te maken en de voortgang te monitoren. Gemeenten krijgen zes maanden extra tijd om de Regionale Energiestrategieën op te stellen. En ook tijdens de uitvoering van de maatregelen is ruimte voor bijstelling.

Akkoord 'niet in beton gegoten'
Gemeenten spreken zich komend najaar uit over het Klimaatakkoord. In de aanloop inventariseert de VNG wat het Klimaatakkoord voor gemeenten betekent. Uitgangspunt daarbij is dat de leden zich goed kunnen voorbereiden en voldoende tijd hebben om lokaal een bestuurlijke afweging te maken. ‘Het Klimaatakkoord is niet een in beton gegoten akkoord, maar een vertrekpunt om samen met andere overheden en partners de komende 30 jaar de energietransitie uit te kunnen voeren.’ Met de gezamenlijke Investeringsagenda hebben decentrale overheden de aanzet gegeven om de gevolgen van klimaatveranderingen het hoofd te bieden, schrijft de VNG. ‘In veel collegeakkoorden hebben gemeenten hieraan zelf een vervolg gegeven. In bijna dertig wijken worden gebouwen ontkoppeld van het aardgas en voorzien van een andere duurzame warmtebron.’

Mijlpaal in klimaatbeleid
Vanaf het begin van de gesprekken over het Klimaatakkoord heeft de VNG samen met provincies en waterschappen opgetrokken. ‘Het resultaat is dat we zelf via de Regionale Energiestrategieën kunnen gaan bepalen waar en hoe we in de omgeving de opwekking van duurzame energie gaan inpassen.’ De waterschappen hebben hoge verwachtingen van het akkoord en noemen het een mijlpaal in de ontwikkeling van het Nederlandse klimaatbeleid. ‘Als waterschappen verwachten wij veel van dit akkoord, want als we de oorzaak van de klimaatproblemen niet actief aanpakken, blijft het dweilen met de kraan open’, aldus Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen (UvW).

Snel aan de slag
Met onze bijzondere ligging in de delta zijn we kwetsbaar, maar daarvan zijn we ons als Nederlanders volgens Schoonman nog niet genoeg bewust. ‘We hebben er belang bij ook internationaal voor een ambitieuze aanpak te ijveren. Bij dit belang past een ambitieus Klimaatakkoord en een voortvarende uitvoering. We moeten snel aan de slag, want als we nu te weinig doen, zal het uiteindelijk veel meer gaan kosten.’ De waterschappen streven naar integrale oplossingen om Nederland klimaatbestendig te maken. ‘Wanneer de straat wordt opengebroken om een warmtenet aan te leggen, kunnen we tegelijk maatregelen nemen om water te bergen bij hoosbuien of vast te houden bij droogte. Landelijk gebied wordt klimaatbestendiger bij verbetering van de bodemgesteldheid. Dit komt ook ten goede aan de waterkwaliteit.’ Na de zomer beslissen de UvW-leden over definitieve deelname aan het akkoord.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
@ Janneke, dan blijft de vraag over waarom we dit niet doen.
Er wordt verschrikkelijk veel geld weggegooid en weggegeven aan al die commerciële bedrijven die hier brood in zien. En tel hier de energie belastingen nog eens bij op die aan de beleggers in windmolens is weggegeven ( shell, abnamro, etc)
Door Janneke op
@Henk, dat denk ik ook regelmatig. Als het geld wat de afgelopen jaren uitgegeven is aan pilots, energieloketten, symposiums, inhuur van o.a. de heren Nijpels en Samsom en klimaat goeroes, enz. enz. daar hadden heel veel mensen zonnepanelen voor kunnen krijgen of woningen van geïsoleerd kunnen worden. Direct effect en draagvlak voor het bestede belastinggeld.
Door Boris op
Schiphol mag groeien, dus dat Klimaatakkoord kan dan ook de versnipperaar in. Volkomen ongeloofwaardig.
Door Erik op
Als de verspilling zo doorgaat komt de aarde eruit te zien als kalearie
Door Henk op
Weer het bekende na papegaaien van de VNG. Het klimaat akkoord kost miljarden die beter besteed kunnen worden aan het geven van zonnepanelen aan alle nederlanders.
Door Keijzer op
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepane …

Eenvandaag van dinsdag 2 juli over het klimaatakkoord met Klaas van Egmond.
Als diens naam iets van doen heeft met de plaats Egmond aan Zee, Egmond Binnen of Egmond a/d Hoef in Noord-Holland, is zijn nuchterheid te verklaren. Dit gecombineerd met zijn enorme scherpe verstand en energie en onvoorstelbare betrokkenheid voor al het moois van de natuur en welbevinden van deze planeet en al wat leeft daarop en dat al een halve eeuw lang! Via internet trouwens ook boeiende video’s over zijn werk en visie te vinden. Maar goed, zijn vader was bollenkweker dicht in de buurt van Leiden, zoals je in de Egmonden overigens ook bollenkwekers hebt.

Hij kreeg veel te weinig weerklank al die tijd van beleidsmakers, zoals in de uitzending ook weer merkbaar was. Dit klimaat akkoord heeft bepaald zijn instemming niet. Hieronder leest u zijn indrukwekkende carrière:

Klaas van Egmond trad na zijn studie aan de landbouwuniversiteit in Wageningen, in dienst bij het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Hij was hier in meerdere functies werkzaam en gaf leiding aan het onderzoek naar luchtvervuiling en aan bodem- en grondwateronderzoek in Nederland. In 1989 werd hij directeur Milieu van het RIVM. Na de verzelfstandiging van dit onderdeel werd hij de eerste directeur van het nieuwe Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), dat in 2008 fuseerde met het Ruimtelijk Planbureau tot het Planbureau voor de Leefomgeving.
In 1995 werd Van Egmond benoemd tot bijzonder hoogleraar Milieukunde aan de universiteit Utrecht. In 2006 hield hij de jaarlijkse Erasmuslezing met als titel Europa, Erasmus en de duurzame wereld. Sinds 2008 is hij faculteitshoogleraar bij de faculteit Geowetenschappen van deze universiteit met als opdracht Milieukunde, in het bijzonder veranderingen in aardse systemen. Vanaf 2009 is hij tevens adviseur van de Triodos Bank op het gebied van duurzaamheid. In 2011 was hij medeoprichter aan de Universiteit Utrecht van het Sustainable Finance Lab.
Door Keijzer op
@Jantje (2)
*Zelfredzaamheid wat u noemt, houdt ook in, dat je niet alles naar lage lonen landen uitbesteed en dat als consument bevordert met kopen, kopen, kopen van betreffende bedrijven. Dit vergt weer vervoer over land, zee of in de lucht. Daarbij elders, teveel, vervuilender productieprocessen, waar mensen daar ook slachtoffer van worden, die heel laag betaald, in vaak slechte omstandigheden werken.
*Consumenten in feite het aandelenkapitalisme daarmee, tot grote hoogte heeft gestuwd, want zo wordt er immers meer winst gemaakt! Waar kan de productie goedkoper en liefst nog goedkoper. Zie wat met o.a. medicijnprijzen gebeurt. Monopoly posities en prijsopdrijving! De vroegere zelfredzaamheid in dat opzicht, ingeruild dus is voor winstmaximalisatie van het ongrijpbare groot kapitaal, multinationals, of aan het staatskapitalisme van China, die o.a. de medicijnmarkt sterk beheerst en eenzijdig veel meer dan dat!
*Uiteraard is het stupide om bodem, water en lucht in je eigen omgeving meer te vervuilen, dan die nu al is door ons eigen toedoen, of door invloeden van elders.
*Polen heeft vele kolencentrales en bouwt er grote
nieuwe bij. Recent in het nieuws. In de periode Fortuyn was er sprake van dat kerncentrale Borssele dicht moest en Fortuyn daarop tegen zijn voorhoofd tikte, met de zeer logische en realistische opmerking, dat er dan uit veel slechtere centrales in Frankrijk of België, meer kernenergie moet worden geïmporteerd en je enorm kapitaalvernietiging ondertussen toepast met sluiten van Borssele.
*Het gaat dus om het gezond verstand niet te verliezen met die collectieve kolk van grote ambities (waar we buiten NL geen autoriteit over hebben, of via EU beperkt) en dat er meer giga-problemen nu tegelijkertijd
spelen en die allemaal gigantisch veel miljarden kosten, met nu al een nog grote schuldenberg, dan tijdens de crises, die zich opvolgden sinds 2008.
*We kunnen wel eisen stellen aan wat we importeren en bij fair trade, i.p.v. free trade, dezelfde eisen die wij hier stellen aan productie van voedsel en producten.
*Basisbehoeften in eigen land of regio zeker stellen en kleinere bedrijven in de buurt bevorderen, incl. maakindustrie van kwaliteit, duurzaamheid, recyclebaar en ook meer reparatie. Dus meer banen in de eigen regio en dus minder files, minder afval, minder vervuiling. Minder koopverslaving hopelijk en minder dat rare kuddegedrag met mode en mensen gaan aantrekken wat commercie voorschrijft ieder jaar, ook met woninginrichting, tot een en ander hier in een duurzame kringloop van hergebruik kan worden ingepast, maar wel in een context van haalbaarheid en betaalbaarheid, met tevens oog voor de andere nijpende giga problemen.
Door Keijzer op
@Jantje
*Het is maar wat je in een discussie zuur noemt, of schelden. U veegt daarmee realistische geluiden veel te gemakkelijk van tafel. Dit is een botsing tussen idealisten en realisten!
*Als u stelt dat de grootste oorzaak de mens is, punt…dan bent u een klimaatontkenner t.a.v. dat in de evolutie van de aarde die klimaatveranderingen er altijd zijn geweest! Op school leerden we al over ijstijden etc.
Je hoort en leest over totaal veranderde natuur op deze planeet in de loop van de evolutie van de aarde door bodemonderzoeken, archeologie etc.
Woestijnen die ooit vruchtbaar waren en andersom. Dieren die verdwenen door grote veranderingen in hun biotoop en beide zaken nu ook gaande zijn.
*Indien u had gesteld, dat het mensdom een versnellende factor vormt van een opgaande en neergaande kou en warmte periodes op deze planeet, had ik daar alle logica van ingezien, als je de ontwikkelingen ziet sinds de industriële revolutie.
Dit gecombineerd met meer mensen op aarde, die In versnelde mate in deze tijd, ook meer gaan consumeren, hoe meer dit van de planeet vergt. Begin vorige eeuw woonden in NL 5 miljoen mensen! De gezondheidszorg is zodanig verbeterd in de hele wereld gemiddeld, dat kindersterfte enorm is verlaagd. Al die volwassen wordende kinderen willen ook een goede toekomst.
*Waar ik het volkomen met u eens ben is: verbeter de wereld en begin vooral bij jezelf, dat kan onmiddellijk, maar kijk naar het totaal van je ecologische voetafdruk per huishouden binnen de financiële rek en hou op met
dat collectieve fanatisme, dat wij in Nederland, of West Europa, dit kunnen regelen, terwijl men hier al enorme blunders met eerdere idealistische mega projecten heeft gemaakt en ook de gewone belastingbetaler de gevolgen mocht ophoesten van die wanprestaties. *Enkel technologie in de energiesector, zal elders veel landen over de streep trekken, mits zij daar beter van worden, of dat in die landen grote problemen nu aldaar,
acties door henzelf, nu afdwingen. Welke sancties heeft Europa? Het lukt nu niet eens binnen EU! Door het rechtssysteem gaan fanatici wel een molensteen hier om de nek van belastingbetalers leggen.
*Zoals eerder gezegd, zodra die technologie hier voorhanden komt, gaan bedrijven en particulieren dit toepassen en moeten de investeringen terug komen via de facturen naar mensen en bedrijfjes die dit niet kunnen betalen.
Door Corne (med. UWV) op
Ik vraag me nog steeds af of mijn ouders destijds ook zoveel hebben betaald voor de overgang van kolen naar aardgas buiten de kosten van een gashaard/boiler...we willen wel veranderen maar het feit dat andere mensen willen beslissen over hoeveel en wat ik moet kunnen uitgeven (bijlenen !!) geeft me jeuk. Bovendien kunnen we niet eens allemaal tegelijk overstappen naar elektriciteit want dan gaat er van alles in een keer stuk !
Door Jantje op
IN plaats van zure reacties te geven op elkaar kan je je afvragen waarom men denkt dat de klimaatdoelen niet gehaald kunnen worden. volgens mij is de grootste oorzaak de mens. Men wil blijkbaar niet veranderen. Minder met de auto rijden, minder vlees eten, minder vliegen, minder overbodige dingen kopen, maar veel meer zelfvoorzienend worden. Om maar een paar dingen te noemen die je zelf in de hand hebt om de wereld een stukje te veranderen. Hou op met gescheld naar elkaar maar begin met veranderen.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers