of 61043 LinkedIn

VNG: Kabinet doet niet genoeg voor woningmarkt

Het kabinet doet onvoldoende om de woningmarkt van het slot te krijgen en de kloof tussen de huur- en koopmarkt te dichten, vindt de VNG.
9 reacties
Het kabinet doet onvoldoende om de woningmarkt van het slot te krijgen en de kloof tussen de huur- en koopmarkt te dichten. Dat vindt de VNG, die nu zelf met een tienpuntenplan komt. Het rijk moet bezuinigingen op stedelijke vernieuwing en woningcorporaties terugdraaien, staat erin.

Geen oplossingen
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten reageert met het plan op de woonvisie van het kabinet. Een heldere analyse van de problemen op de woningmarkt, zegt de VNG daarover, maar zonder adequate oplossingen om de woningmarkt er bovenop te helpen.


Sympathiek
De aanpassing van de overdrachtsbelasting in de koopmarkt is weliswaar sympathiek, maar is een te bescheiden maatregel om het verschil te maken, vindt de VNG. In het tienpuntenplan legt de vereniging tien alternatieven op tafel die wèl verbetering moeten brengen.


Meer geld
Bovenaan de wensenlijst staat meer geld voor ruimtelijke ontwikkeling. ‘Grote maatschappelijke opgaven zoals binnenstedelijk bouwen en de fysieke aanpak in krimpgebieden maken onrendabele investeringen blijvend noodzakelijk’, schrijft de VNG in het plan dat aan de Tweede Kamer is gestuurd.


Stedelijke vernieuwing
Die investeringen komt op het bord van gemeenten en woningcorporaties, maar ook van de rijksoverheid, vindt de VNG. Het Rijk zou - zeker nu - niet zo zwaar moeten bezuinigen op stedelijke vernieuwing (ISV) en de wijkenaanpak. De VNG vindt dat het ISV na 2014 gehandhaafd moet blijven.


Bezuiniging heroverwegen
Ook moet het kabinet de bezuiniging van 620 miljoen euro op de corporaties heroverwegen, als de investeringscapaciteit van de corporaties in gevaar komt. ‘Immers het is van tweeën één: als het kabinet verwacht dat de corporaties onrendabel investeren, moeten ze daartoe ook structureel in staat worden gesteld.’


Wonen en zorg
Verder wil de VNG  meer aandacht voor de combinatie van wonen en zorg - noodzakelijk vanwege de vergrijzing - en voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied. Daarover wil de vereniging met de provincies afspraken maken.


Instrumenten voor grondbeleid
Ook wil de VNG meer wettelijke instrumenten om grondbeleid te voeren. Gemeenten moeten opbrengsten uit zogenoemde pluslocaties kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van tekortlocaties. Verder moeten gemeenten grondeigenaren kunnen dwingen om kavels waar nog niet wordt gebouwd, tijdelijk een groene bestemming te geven. Tot slot moet de Onteigeningswet eenvoudiger, vindt de VNG.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@ D. Kuipers. Is kennelijk geen eigen woningbezitter, want dan maak je zo'n opmerking niet. Waarop is zijn waarneming gebaseerd? Nieuwbouwwoningen vergelijken met bestaande woningen is zoiets als appels met peren vergelijken. Bovendien vergeet hij de extra kosten aan bestaande woningen (meerwerk, nieuwe keuken, kosten tuinaanleg e.d.). Kortom, het zijn nonsens.
Door D.Kuipers (opmerker) op
Met de huizenmarkt is veel meer aan de hand. In geen enkele andere branche is het logisch dat nieuwbouwen woningen goedkoper zijn dan "bestaande" woningen! En dat is raar, lijkt mij. Zodra een nieuwe auto uit de garage rijdt is de waardedaling al gestart.Wanneer er op woningen een "redelijke afschrijving" zou worden toegepast, neemt de verhandelbaarheid enorm toe nemen en komt wellicht die markt weer in beweging. Alleen moet dan op de hypotheken ook worden afgeschreven.....
Door Piet (consultant) op
HANS,het gaat hier echt niet om een incident. En kort door de bocht ik? Ik heb 25 jr ervaring bij de 2 grootste gemeentes gehad van Ned. De laatste 20 jr als consultant.
WIERSMA,inderdaad is de VNG volstrekt voor eigen (VNG) parochie aan het preken, om als VNG bezuinigingen voor haar zelf te voorkomenen om de crisis te misbruiken voor eigen doeleinden.
DRS BEZEMER,inderdaad was verlaging van die verhuisboete uiteraard welkom,maar is verder marginaal! Een stabiele €,maar die is helaas niet meer stabiel. Kijk naar de beurskoersen en onze pensioenen verdampen dagelijks giga. Overigens geld sparen kost op dit moment geld. De fiscale heffing is gelijk of hoger dan de rente!! Dus sparen voor een huis is er niet meer bij!!!
PIETJE PUK, kan ik niet goed volgen.Vast staat dat de vraag ook op dit moment potentieel groter is dan het aanbod. Dus dat de prijzen zakken is daaromm heel paradoxaalkomt en wordt niet door de woningmarktzelf veroorzaakt , maar door andere factoren ( te hoge leenrente, onvoldoende toekomst
perspectieven,angst,onzekerheid, gebrek aan vertrouwen). Het VNG rept dus niet over de echte oorzaken,maar wil het belang van haar organisatie laten horen ( preken voor eigen parochie).! Kortom de oplossing ligt in het oplossen van de ALGEMENE €/schulden CRISIS en niet in kunstmatige oplossingen!
Door Pietje Puk (Wetenschapper) op
Inderdaad is het hoog tijd om deze zieke markt vlot te trekken. Want ziek is deze markt. Welke markt kent zo nu en dan, tijdens een economische crisis bijvoorbeeld, vraaguitval, of nog erger, dalende prijzen. Dat zie je in geen enkel segement van de economie. Symptomatisch dus voor een door en door verrotte markt. Laten we ervoor zorgen dat de prijzen eeuwig blijven stijgen, dat schulden er nimmer toe doen en dat de vraag, of die er nou is of niet, het aanbod ver overschrijdt. Want DAT zijn de kenmerken van een gezonde markt.
Door drs. c. bezemer, bestuurskundige op
"Piet" geeft een interessante analyse. Enkele aantekeningen daarbij: De verlaging van de overdrachtsbelasting is een goede maatregel. Het is immers een boete die de overheid legt op verhuizen. Verlaging hiervan had een heel gunstig effect kunnen hebben op het lostrekken van de huizenmarkt, ware het niet dat de overheid op dit moment de wind tegen heeft. Er moet nu inderdaad meer gebeuren dan deze maatregel alleen. Een laatste opmerking: Een stabiele en waardevaste euro is juist goed voor de pensioenen. Inflatie maakt immers de pensioenreserves minder waard.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het Rijk voert een onsamenhangend beleid rond de woningmarkt. Naast de aanwezige vraaguitval doet dit de markt geen goed. Het wordt daarom de hoogste tijd dat alle belanghebbenden (o.a. rijk, VNG, VEH, banken, corporaties, bedrijfsleven en huurders) eens rond de tafel gaan zitten om de belangrijkste zaken op een rij te zetten. Dat is beter dan dat iedereen voor zijn eigen parochie loopt te preken!
Door Hans Nieuwendijk op
Je concentreren op incidenten lijkt het uitgangspunt..
Een lekkker, simpel, kort door de bocht reactie van Piet. Je vooral niet verdiepen in de problemen lijkt het uitgangspunt van onze regering en bij onze "Piet".

Hans. Nieuwendijk
Door Piet (consultant) op
De VNG had nog enkele aanbevelingen.
1 Onteigeninswet,moet eenvoudiger.DEze Wet fungeert al jaren prima.Heeft niets met de huidige markt en crisi te maken.
2 Gemeenten kunnen gelden uit +locaties ook nu reeds aanwenden voor -locaties. Er is geen enkele Wet/Verordening die dit verbied!
3 Gemeenten hebben de Wet voorkeursrecht Gemeenten en hebben een monopolipositie om (bouw)gronden als monopolist aan te kopen. Dit heeft overigens zeer sterk bijgedragen aan een stijging van de verkoopprijzen(winsten) op/van Gemeentelijke gronden. Om gronden een tijdelijke groenbestemming te geven draagt volstrekt niets bij.
4 En laat de bezuinigingen s.v.p. doorgaan. Metname woningcorporaties zijn onbekwaam in hun taken, hebben enorm geinvesteerd in gronden waar ze niets mee kunnen. Voorts heerst er doorgaans (vooralna de fusies) een sfeer van frauduleus en speculatief handelen
Door Piet (consultant) op
Elke maatregel om de huidige woningmarkt vlot te trekken is gedoemd te mislukken, zolang de huidige schulden/€ crisis voort duurt.

Er zijn uiteraard detail bijdragen mogelijk(zoals verlaging van overdrachtsbelasting). Echter dat zijn in feite lapmiddelen.

Een maatrege lzou echter al enorm helpen. Verlaging van de rentemarge bij de banken.De banken ontvangen geld tegen ca `1 a 2(,5) %. Zij zetten dit weg tegen 5 a 6 %.De rentemarge voor de banken is in de geschiedenis nog nooit zo hoog geweest. En ik kan begrijpen dat de banken met hun te geringe eigen vermogen meer vet op de botten moeten krijgen. Maar deze marge is extreem,. Derhalve zijn er ook nauwelijks kopers van huizen te vinden, die bereid zijn in de huidige markt met slechte vooruitzichten een hypotheek te nemen tegen een dergelijk hoog rente percentage.
Kortom de banken bijten zo in eigen staart! De angst overheerst bij zowel banken als kopers! Bovendien ziet het er naar uit dat de woningen geleidelijk steeds goedkoper zullen worden. In een tijd van deflatie koopt niemand en wacht iedereen af. Het boeit mij hevig hoe lang de politiek besluiteloos blijft om deze crisis op te lossen. Ik vrees met zeer grote vreze, dat wij reeds te laat zijn om het tij nog te keren! In volle vaart de econimische afgrond in! De € is ook een volstrekt nieuw begrip. Vroeger devalueerde een munteenheid in tijden van crisis. Door de devaluatie verminderde auromatisch de schuld. Thans met de € zijn deze middelen vervallen en niet meer aan de orde. Nieuwe middelen zijn nodig. En dat moet nu dan door 17 Eurolanden besloten worden. Tja U raad het al. Een schier onmogelijke opgave. Dagelijks verdampen er giga bedragen
( LEES VERDAMPEN GIGA PENSIOENBEDRAGEN). Uiteraard niet bevorderlijk voor onze huizenmarkt in tegendeel. Voorlopig is de cyclus derhalve krachtig neerwaarts!!.

Ik hoop dat er deskundigen zijn die mijn visie kunnen ontkrachten en gemotiveerd een optimistische oplossing kunnen presenteren!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners