of 59082 LinkedIn

VNG heroverweegt steun aan Wabo

Boudewijn Warbroek Reageer
De VNG is bang dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) leidt tot te veel ‘bestuurlijke spaghetti’, overbodige rompslomp en meer fouten.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) komt steeds meer onder vuur te liggen. Nadat eerder de Eerste Kamer het wetsvoorstel ongrondwettig noemde, strooit nu ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zand tussen de raderen. De gemeentekoepel overweegt ‘haar leden te raadplegen over de wenselijkheid van het verder actief meewerken aan de invoering van de Wabo’, schrijft zij in een brief aan de senaat.

 

De Wabo beoogt 25 vergunningstelsels samen te voegen tot één uniforme regeling: de omgevingsvergunning. Deze moet overal in het land digitaal kunnen worden aangevraagd (éénloket’). Onder meer kap-, bouw-, milieu- en monumentenvergunningen gaan in de nieuwe regeling op. De VNG is onder meer beducht voor ‘bestuurlijke spaghetti’. Door de Wabo kunnen diverse bestuurslagen betrokken raken bij het verstrekken van één en dezelfde vergunning. Hierdoor kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een provincie toestemming moet geven voor het kappen van bomen. De betrokken gemeente moet hierover dan advies uitbrengen aan de provincie.

 

Volgens de VNG leidt dit niet alleen tot rompslomp en ‘ingewikkelde constructies’, maar kan het ook tot fouten leiden. ‘Wanneer een kapvergunning in de toekomst deel uitmaakt van een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld een landingsbaan van Schiphol, en dit onderdeel blijkt onrechtmatig te zijn, dan komt de juridische houdbaarheid van de gehele omgevingsvergunning op losse schroeven te staan’, schrijft de VNG in haar brief.

 

De gemeentekoepel wijst er verder op dat niet is voldaan aan twee voorwaarden die zij eerder had gesteld. Er is nog geen duidelijkheid over de financiële vergoedingen voor gemeenten, en de benodigde ict-voorzieningen zijn nog niet beschikbaar. Volgens de VNG onderschat minister Cramer de kosten waarmee gemeenten te maken krijgen. De minister vindt het ‘geëigend’ als gemeenten de leges verhogen om de structurele kostenstijging op te vangen, maar over de incidentele kosten zijn Cramer en de VNG het nog niet eens. De Eerste Kamer heeft inmiddels nieuwe, aanvullende vragen aan de minister gesteld. Het wetsvoorstel kan nu op zijn vroegst na het zomerreces in de senaat worden behandeld.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.