of 62812 LinkedIn

VNG: ‘Gemeenten geven 1,6 miljard euro uit aan klimaat’

Dat stelde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze week in het Rondetafelgesprek met de Tweede Kamer. Veel gemeenten werken volgens de VNG al actief aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving.

Gemeenten geven volgens koepelorganisatie VNG jaarlijks nu al honderden miljoenen uit aan het klimaatbestendig maken van de omgeving. Alleen al in het totale waterbeheer steken de gemeenten gezamenlijk zo’n 1,6 miljard euro per jaar.

Dat stelde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze week in het Rondetafelgesprek met de Tweede Kamer. Veel gemeenten werken volgens de VNG al actief aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. ‘Ze passen hun beleid aan, zoals op het gebied van volksgezondheid (bijvoorbeeld een hitteplan), communicatie, burgerparticipatie en calamiteitenbeheersing. In rioleringsplannen is vastgelegd hoe gemeenten omgaan met hemelwater en grondwater. Hemelwater wordt in toenemende mate bovengronds geborgen of afgevoerd via bijvoorbeeld wadi’s, groenstroken en daarvoor ingerichte wegen. Dat is een kosteneffectieve en integrale benadering van groen, wegen en riolering’, aldus de VNG.

Stresstesten
In het Deltaprogramma hebben de overheden gezamenlijk afgesproken om vanaf 2020 klimaat adaptief te handelen, zodat in 2050 het stedelijk gebied klimaatbestendig, water- en hitte robuust ingericht is en beheerd wordt. In 2017 is afgesproken de aanpak daarvan te versnellen en te intensiveren. Kwetsbaarheden met betrekking tot wateroverlast, hittestress, droogte en waterveiligheid worden via stresstesten (uiterlijk 2019) in beeld gebracht en er worden dialogen gevoerd (uiterlijk 2019) om te komen regionale strategieën en uitvoeringagenda´s (uiterlijk 2020).

Versnelling kost geld
Om de versnelling te realiseren is volgens de VNG extra geld en kennis nodig. Dat bedrag is geraamd op 230 miljoen euro. 20 miljoen per jaar is bedoeld voor het organiseren van slagkracht en kennisontwikkeling, ter ondersteuning van gemeenten en waterschappen voor het uitvoeren van stresstests, het voeren van gebiedsdialogen en om te komen tot regionale strategieën. Daarnaast zijn middelen nodig voor medefinanciering van regionale projecten. ‘Als de aan het rijk gevraagde financiering niet beschikbaar komt, zullen de doelen minder snel worden gehaald’, aldus de VNG.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Een opgeklopt verhaal. De gemeente Utrecht moet tussen de drie en negen miljard Euro investeren om de doelen te kunnen halen. En dan gaat het niet om waterbeheer, maar om het terugdringen van de CO2 productie.

De VNG moet op zoek naar 147 tot 441 miljard Euro om haar pretenties waar te kunnen maken. Dit artikel is het zoveelste NVG PR verhaal dat de lokale bestuurders in slaap sust.
Door Mark Kemna (Manager Duurzaamheid FSC Nederland) op
Misplaatste kop. Omdat we jarenlang gefaald hebben in ons klimaatbeleid, de Nederlandse overheid voorop, besteden we nu heeel veel geld om de gevolgen enigszins in de hand te houden.
Door @Loekoek op
Ja het is allemaal meetbaar, in trends bezet onderzocht etc.
Lees het delta programma maar
Door Walter Rozendaal (directeur Instituut voor Vastgoedmanagement) op
Prima die aandacht. Maar 'integraal' zou betekenen dat de maatschappelijke vastgoedportefeuilles van gemeenten met name ook meegewogen en meegenomen zouden moeten worden. Die 'integrale' afstemming ontbreekt helaas, blijkt uit jarenlang onderzoek. Daar liggen 'extra' kansen...
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Daan. ING is formeel geen Overheid. Anderszins vraag ik me af hoe gecoördineerd dit is uitgegeven. Was en is er rendement meetbaar? Zo ja, welk? Is het een hobby om mee te kletsen met Al Gore? enz. enz. Wie heeft trouwens de controle op de rechtmatigheid? De slager die het eigen vlees keurt?
Door Daan op
1,6 miljard.

Dat is nogal wat...

Kunnen we dat geld niet beter besteden aan een goede bestuursvoorzitter van ING of zo?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners