of 63946 LinkedIn

VNG: gemeente moet infra-investering heroverwegen

De conclusies uit het PBL-rapport over de gevolgen van thuiswerken zijn voor gemeenten een ‘mooie kans’ om investeringen in infrastructuur voor auto te heroverwegen. Volgens de gemeentekoepel VNG moeten gemeenten, provincies en het rijk gezamenlijk stappen gaan zetten om mobiliteit te verminderen, veranderen en verduurzamen.

De conclusies uit het PBL-rapport over de gevolgen van thuiswerken zijn voor gemeenten een ‘mooie kans’ om investeringen in infrastructuur voor auto te heroverwegen. Volgens de gemeentekoepel VNG moeten gemeenten, provincies en het rijk gezamenlijk stappen gaan zetten om mobiliteit te verminderen, veranderen en verduurzamen.

Gevolgen

In het rapport ‘Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit’ beschrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de coronacrisis en het grootschalige thuiswerken weinig gevolgen zal hebben voor de vraag op de kantoren- en woningmarkt. Maar de verschuiving naar thuiswerken heeft wel gevolgen voor de mobiliteit, en dan met name het woon-werkverkeer, denkt het planbureau. De totale mobiliteit zal niet zozeer omlaag gaan, maar wel de verplaatsingen voor- en na kantooruren. Geplande investeringen in wegen of openbaar vervoer om piekbelastingen op te lossen, zouden daarom opnieuw moeten worden beoordeeld.

 

Fiets

De gemeenten sluiten zich daarbij aan. Volgens de VNG is het daarom verstandig voor gemeenten om zich nu af te vragen of geplande investeringen nog wel opleveren wat voor de coronacrisis gedacht werd, en of het niet beter is om dat geld te besteden aan andere infrastructurele projecten, zoals een betere fietsinfrastructuur of openbaar vervoer. De VNG zet in het mobiliteitsbeleid al langer in op verminderen (bijvoorbeeld thuiswerken), veranderen (meer lopen, fietsen en openbaar vervoer) en verduurzamen (elektrisch rijden).

 

Vasthouden

Gemeenten moeten er daarom voor zorgen dat de positieve effecten uit de coronatijd, zoals thuiswerken, vast te houden. Ze kunnen ook nadat de coronamaatregelen helemaal zijn losgelaten daarover afspraken maken met hun eigen ambtenaren, maar ook met gelieerde bedrijven. Maar volgens de VNG is het wel belangrijk dat de overheden de heroverweging van investeringen in auto-infrastructuur gezamenlijk doen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rob Hulleman (Manager & Sr. Consultant Mobilty & Traffic ) op
Donderdag werd het PBL rapport gepubliceerd en vrijdag hadden we het filerecord van 2021! Een beetje flauw om daarmee het ongelijk van het PBL aangetoond te willen zien, maar een duidelijk teken is het wel. We zien inderdaad dat de intensiteiten (bijna) terug zijn op het oude niveau, maar beter gespreid over de dag. Maar we zien ook dat intensiteitspatronen grilliger zijn, met meer golfbewegingen en uit (voor het moment van de dag en de week) onverwachte richtingen. Het is nog echt te vroeg om te kunnen bepalen of en hoe het gedrag structureel veranderd. Wel is het goed om met grote infraprojecten, waar voor veel geld veel voor vele tientallen jaren in asfalt en beton wordt vastgelegd, pas op de plaats te maken. Bijvoorbeeld de A27 bij Amelisweerd. Maar het wegennet is nog lang niet af en er zijn genoeg schakels waar dringend wat aan moet gebeuren.(veiligheid, leefbaarheid, doorstroming en verbinding). Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau en voor OV, fiets als auto. En dan hebben we het nog niet over de grote woningbouwopgave die gaat komen. Dus her en der pas op de plaats? Zeker, maar weloverwogen.
Door Bas (Projectleider ) op
Hoe is het mogelijk dat er geheel voorbij wordt gegaan aan de enorme toename van het verkeer door de bouw van duizenden woningen, bedrijven en voorzieningen in de Randstad? Die woningen maar niet bouwen? Dromen dat die mensen allemaal met de fiets gaan (dat beleid was ook bedacht in de jaren 90 en geheel mislukt, men leert weinig van het verleden...)
Door Bart (Beleidsadviseur) op
En hoe zit het met de infrastructuur voor vrachtauto’s? Al die gemeenten die zo apetrots zijn op distributiecentra? Die vragen juist extra investeringen, lokaal, op Provinciaal niveau en landelijk. En wie betaalt die? In de krant las ik, dit voorjaar, dat wethouder Burggraaf van Dordrecht zo in zijn sas is met de vestiging van Crocs op Distripark Dordrecht. Geweldig! Vervolgens lees ik dit weekend in een andere krant dat Crocs voor tientallen miljoenen belasting ontduikt. Net zoals Amazon, die helemaal niets betaalt. Maar de wegen slijten van vrachtwagens 100 keer harder dan van auto’s. Wie betaalt dat?