of 62236 LinkedIn

VNG blij met Mobiliteitsfonds

De Nederlandse gemeenten zijn positief over de omvorming van het Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds. Het geeft gemeenten meer ruimte om voor complexe mobiliteitsvraagstukken een lokale of regionale oplossing te kiezen. Dat schrijft de VNG aan de Tweede Kamer.

De Nederlandse gemeenten zijn positief over de omvorming van het Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds. Het geeft gemeenten meer ruimte om voor complexe mobiliteitsvraagstukken een lokale of regionale oplossing te kiezen. Dat schrijft de VNG aan de Tweede Kamer.

Flexibel

Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) wil het Infrastructuurfonds per 1 januari 2021 omvormen tot het Mobiliteitsfonds om flexibeler oplossingen mogelijk te maken. Vanuit het Infrastructuurfonds worden uitgaven voor langjarige infrastructurele investeringen beheerd. Het probleem is echter dat die investeringen per ‘modaliteit’ zijn uitgesplitst. Het geld gaat bijvoorbeeld naar een nieuwe randweg of verbreding van een snelweg, of naar het openbaar vervoer, maar er kan niet tussentijds naar een andere modaliteit worden overgeschakeld omdat inzichten of de dagelijkse realiteit veranderd. Bovendien zijn de investeringen in het Infrastructuurfonds vooral gericht op de bouw van nieuwe infrastructuur. Het beter benutten van bestaande wegen kan niet uit het fonds worden bekostigd.

 

Wetswijziging

Die ruimte moet het Mobiliteitsfonds wel bieden, maar om het fonds te hervormen is wel een wetswijziging nodig. Volgende week spreken Kamerleden over het fonds. VNG hoopt dat de Tweede Kamer haast maakt. ‘De invoering van het Mobiliteitsfonds is essentieel voor het maken van afspraken over investeringen komende periode. Zeker nu we ons opmaken voor de economische impact van de Coronacrisis. Bouw en infra zijn immers de motor van economisch herstel. (…) Snelle inwerkingtreding is van belang in het licht van de urgente opgaven van gemeenten op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid en de samenhang met brede maatschappelijke thema’s zoals verstedelijking en de klimaatopgave.’

 

Voordelen

Volgens de gemeentekoepel biedt het vernieuwde fonds een aantal voordelen. Zo kan er straks beter worden geïnvesteerd in regionale mobiliteitsoplossingen, zonder dat er direct voor een bepaalde vorm van mobiliteit gekozen moet worden. Bovendien ziet de VNG in de plannen van de regering meer wederkerigheid. De rijksoverheid gaat meer samenwerken met lokale overheden in het infrastructuurbeleid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners