of 64231 LinkedIn

VNG blij met huurmarktplannen Blok

De Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) verwacht positieve effecten van de huurmaatregelen die minister Stef Blok (Wonen) vrijdag presenteerde.

De ruimere inkomensgrens voor sociale huurwoningen geeft gemeenten meer ruimte om afspraken te maken met corporaties om gemengde wijken te realiseren of herstructurering beter op te pakken. De Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) verwacht positieve effecten van de huurmaatregelen die minister Stef Blok (Wonen) vrijdag presenteerde.

Nieuwe colleges aan de slag

De concept-novelle die Blok in februari openbaar maakte, geeft gemeenten de mogelijkheid om met corporaties afspraken te maken over onder andere investeringen in middeldure huur, doorstroming en toewijzing van woningen. Dat is goed, vindt de VNG. De vereniging hoopt dan ook dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 in werking zal treden. ‘De nieuwe colleges willen met het woonbeleid aan de slag en dan is het goed als het nieuwe regime er per 1 januari aanstaande ook daadwerkelijk is’, aldus woordvoerster Liane ter Maat.

 

Tijdelijke huurcontracten

Vrijdag stemde het kabinet in met een reeks voorstellen voor hervormingen op de huurmarkt. Die moeten zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt en voor meer passende huurwoningen in de sociale en de vrije sector. Zo komen er tijdelijke huurcontracten voor maximaal 2 jaar en starterscontracten van maximaal 5 jaar voor jongeren tot 30 jaar. Ook kan een woningbouwcorporatie bepaalde woningen bestemmen voor grote gezinnen. Als de kinderen de deur uit zijn, moeten de ouders verhuizen naar een kleinere woning. De regels voor dergelijke situaties moeten nog worden uitgewerkt.

 

Inkomensgrens verruimd

Daarnaast wordt de inkomensgrens (34.678 euro) voor een sociale huurwoning gedurende 5 jaar iets verruimd. Nu moeten corporaties 90 procent van hun huizen onder die grens verhuren en mogen ze 10 procent van de woningen verhuren aan inkomens erboven. Daar komt nog eens 10 procent van de woningen bij die verhuurd mogen worden aan inkomens tussen 34.000 en 38.000, zoals de Kamer op initiatief van de PvdA had gevraagd.

 

Puntenstelsel aangepast

Ook wordt het puntenstelsel vanaf volgend jaar meer marktconform door de WOZ-waarde van een woning voor een kwart mee te laten tellen in de berekening van het puntentotaal. De locatie van een woning bepaalt daarmee mede de maximaal toegestane huurprijs. De eerder bedachte Donnerpunten voor schaarstegebieden komen daarmee te vervallen. De grens tussen de sociale woningmarkt en de vrije huursector (liberalisatiegrens) komt te liggen op iets minder dan 700 euro. Die grens blijft drie jaar bevroren.

 

Kritiek van Woonbond en Aedes

Naast positieve reacties klinkt ook kritiek op de maatregelen. De Woonbond vindt dat de tijdelijke huurcontracten de rechten van huurders aantasten. Corporatiekoepel Aedes ziet niks in het bevriezen van de liberalisatiegrens. De VNG heeft nog geen uitspraken gedaan over die specifieke maatregelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Janneke op
Het vervanging van de Donnerpunten door punten voor WOZ-waarde leidt alleen maar tot veel discussie. Zoals nu ook de WOZ-waarde al leidt tot veel bezwaren. Te ingewikkeld.

Zoek het in eenvoudigere maatregelen om doorstroom te bevorderen en als je wilt dat mensen wonen in een woning passend bij inkomen en gezinsomvang. Laat huurders in alleen een corporatiewoning betalen naar inkomen (1/4 van netto inkomen). Bij passendheid weeg je ook de gezinsomvang mee, zoals woning > dan 60m2 minimaal 3, > 80 minimaal 5. Verandert de gezinssamenstellilng of komt inkomen boven 38.000 dan wordt de huur 1/3 netto inkomen.
Voordelen: huurtoeslag is niet meer nodig omdat dit al verrekend is in huur. Ander voordeel geen fraude meer met huurtoeslag. Daarnaast kunnen schommelingen in inkomen bij bijv. zzp"ers sneller opgevangen worden. Ook zullen mensen sneller kiezen voor andere woning als ze meer gaan betalen bij groeiend inkomen. Voorwaarde is wel dat het geld dat overheid dan bespaart op huurtoeslag naar corporaties gaat. Zij hebben ook extra personeel nodig bij jaarlijkse huurberekeningen. Overigens verrekenden corporaties in het verleden ook de huursubsidie. Corporaties moeten natuurlijk wel gecontroleerd worden. En corporaties zouden inkomen huurders moeten kunnen opvragen bij Belastingdienst.

Wil je dit als huurder niet dan moet je niet in corporatiewoning gaan wonen.

Overigens moeten corporaties hun plannen afstemmen met de gemeente zodat er evenwichtige wijken ontstaan.

Doorstroom is daarnaast alleen maar mogelijk als je ergens naar toe kunt stromen. Er moeten dus middensegement woningen komen en koopwoningen.

En tijdelijke huurcontracten zijn dan alleen nog nodig voor studenten. Niet omdat hun inkomen meteen zal stijgen (je eerste baan is echt geen zeer goed betaalde baan) maar om deze woningen beschikbaar te houden voor nieuwe studenten.

De vraag is nog of huurders in een particuliere huurwoning nog huurtoeslag moeten krijgen. De huurders die het nu ontvangen natuurlijk nog wel, maar misschien niet meer nieuwe huurders.
Door Johannes (adviseur) op
Het effect van gemengde wijken zie je in de praktijk zoals in Capelle aan den IJssel schollevaar Oost. Koopwoningen en huurwoningen bij elkaar. Maar wel al jaren een probleemwijk waar door zowel de gemeente als de woningcorporatie al meninge euro in geinvesteerd is om de leefbaarheid en sociale cohesie te verhogen.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers