of 64231 LinkedIn

Vitens: kwart drinkwaterwinning in schaliegasgebied

Waterbedrijf Vitens telt 30 drinkwater bronnen die in een gebied liggen waar ook schaliegas gewonnen zou kunnen worden. Vervuiling zou het drinkwater van 2 miljoen mensen onbruikbaar kunnen maken.

Ruim een kwart van de waterwingebieden van waterbedrijf Vitens ligt in een zone waar ook schaliegas is te vinden. In totaal zijn 2 miljoen mensen voor hun kraanwater afhankelijk van deze bronnen.

Kaart met waterwingebieden
Dat blijkt uit een kaart die Vitens in samenwerking met TNO heeft gemaakt. Hierop zijn de waterwingebieden van het grootste waterbedrijf van Nederland aangeven, evenals de aardlagen waarin schaliegas is te vinden. En naar blijkt overlappen deze gebieden elkaar in hoge mate: van de 110 drinkwaterputten liggen er tegen de 30 in een zone waar mogelijk naar schaliegas geboord zal gaan worden.

 

Angst voor vervuiling

Tegenstanders van de winning van Schaliegas vrezen dat het grond- en drinkwater in de buurt van de torens vervuild zal raken. Tijdens en na de winning worden miljoenen liters chemicaliën de grond in gepompt. Mocht een boorput gaan lekken, dan is de kans groot dat het drinkwater in de verre omgeving besmet raakt, zo vreest Vitens.

 

Rapportage verwacht

Schaliegaswinning is in Nederland zeer omstreden. Er zijn bedrijven die exploratieclaims hebben ingediend. Mede onder druk van milieuorganisaties en de waterbedrijven zijn er nog geen vergunningen tot boren afgegeven. De regering komt eind van deze maand met een rapportage over de voor en nadelen van de winning.

 

Vitens niet voor, niet tegen

‘Wij zijn niet voor of tegen de winning van schaliegas,we willen alleen dat de risico’s  op watervervuiling sterk worden meegewogen,’aldus woordvoerster Judith Zuijderhoudt van Vitens. ‘Schoon drinkwater gaat ons natuurlijk boven alles’.

 

Amerika wint wel

In Amerika wordt op grote schaal schaliegas gewonnen. Het is een zeer goedkope energiebron, maar op veel plekken is het grondwater inderdaad besmet geraakt met methaan en chemicaliën. Verder zijn de gevolgen bovengronds groot: er zijn veel torens nodig die telkens moeten worden verplaatst.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Koos (Bodemspecialist) op
Om te beginnen; er worden niet miljoenen liters chemicaliën de grond in gepompt, maar miljoenen liters water met 0.3% toevoegingen die idd chemisch van aard zijn; huishoudens lozen een veelheid hiervan via het afvoerputje.....
Is het de heren journalisten al ter ore gekomen dat de drinkwaterbedrijven zelf ook aan fracking doen?
Dit om de toestroom van drinkwater naar de bron veilig te stellen. Daarnaast sturen de drinkwaterbedrijven chemicaliën de bodem in om te ontsmetten.
Dit lijkt mij genoeg om ze als tegenstander van schaliegas op zijn minst boter op het hoofd te laten hebben, maar eigenlijk staan ze nu buiten spel.
Door Monique op
Gelet op de strenge milieuwetgeving in Nederland snap ik niet dat er ook maar iemand overweegt om te gaan boren naar schaliegas. Miljoenen liters chemicaliën in de grond !!!!!!!!!!
Door Flipper op
Probleem is dat schaliegas ons ook energie brengt. En zeker momenteel hebben we dat klaarblijkelijk nodig ? Op het feit van opraken van bronnen en delfstoffen had men echter echter al zolang moet vooruitlopen dat men inmiddels al bijna geen gebruik van dat alles behoefte te maken (duurzame alternatieve energie). Daar zijn we helaas momenteel nog zo mondjesmaat mee bezig, dat we te laat zijn om dar schaliegas niet hoeven te gebruiken. Met inderdaad alle schadelijke gevolgen van dien.

Er is nog wel iets waar we aan zouden kunnen werken. Een heel belangrijk iets zelf. Maar dat "&*!#@$!!!" we, namelijk: consuminderen.

Maar ja, als je daarover begint, worden mensen dus echt woest. En tsja, dan denk ik maar: laat maar waaien die hap. Een derde wereld oorlog zal niet nodig zijn om onszelf van de aardbodem te laten verdwijnen.
Flipper
Door Peter op
Gezien alle onduidelijkheden en mogelijke risico's gewoon eens een keer kiezen voor de belangen van de bevolking en niet voor die van de internationals. Die verdienen al zat, en heus, er komen bij andere bedrijven ook nog wel lucratieve baantjes vrij als je niet meer op het pluche zit.