of 59318 LinkedIn

Vervoerder eist miljoenen van provincie

De provincie Gelderland heeft een schadeclaim van 4,7 miljoen euro aan de broek hangen van een vervoerder als compensatie van een lager aantal ritten dan verwacht voor de regiotaxi. De provincie wil de vervoerder 1,1 miljoen geven. De rechter moet zich er nu over uitspreken.

Een vervoersbedrijf dat de regiotaxidienst in vier regio’s in de provincie Gelderland verzorgt, heeft een schadeclaim van 4,7 miljoen euro ingediend vanwege het lage aantal ritten. De provincie bood ter compensatie 1,1 miljoen euro. De zaak ligt nu bij de rechter.

Onenigheid over compensatie
Uit een pas vrijgegeven Statenbrief blijkt dat vervoerder Willemsen de Koning in mei al aangaf de vier contracten niet duurzaam te kunnen uitvoeren. Het aantal ritten daalde in sommige regio’s in 2013 meer dan de met de concessieverlener afgesproken 20 procent. In dat geval gaat de provincie in gesprek met de vervoerder over een schadeloosstelling. In het bestek is niet aangegeven hoe groot die compensatie moet zijn en wat er onder de schadeloosstelling moet vallen. ‘We beëindigen het contract met wederzijdse instemming, maar verschillen van mening over de hoogte en voorwaarden van de compensatie. Daar zal de rechter in het voorjaar uitspraak over doen’, aldus gedeputeerde Conny Bieze (VVD).

Einde contract in juli
Het belang van de provincie Gelderland en de aangesloten gemeenten in de regio’s is continuïteit van de regiotaxidienst voor hulpbehoevende mensen die er afhankelijk van zijn. De ontstane onenigheid over de compensatieregeling mag hier niet ten koste van gaan. Daarom is afgesproken het contract met vervoerder Willemsen de Koning pas per 1 juli 2015 te beëindigen. ‘Dat is de beste oplossing voor de reiziger.’

Bedrijfsrisico
De tussentijd is nodig om een nieuwe aanbesteding voor te bereiden. De huidige voorwaarden blijven tot die tijd wel gelden. In het bestek is een daling tot 20 procent van het aantal klanten opgenomen als bedrijfsrisico. Dat bij een hogere daling de vervoerder in aanmerking komt voor een schadeloosstelling bestrijdt de gedeputeerde niet. 'Wel is er discussie over wat daar wel en niet onder valt.’

Maandelijks tekorten voorschieten
De overbruggingsovereenkomst houdt in dat de provincie per 1 juli 2014 de maandelijkse tekorten voorschiet aan de vervoerder. Tot de uitspraak van de rechter is dat 225 duizend euro per maand. Dit bedrag komt bovenop de 1,1 miljoen schadeloosstelling die de provincie al heeft overgemaakt. Na de uitspraak van de rechter, die in het voorjaar wordt verwacht, wordt dit verrekend met de vervoerder en de gemeenten. Overigens bestaat slechts 10 procent van de regiotaxiritten uit ov-vervoer waarvoor de provincie verantwoordelijk is en 90 procent uit Wmo-vervoer waarvoor de aangesloten gemeenten in de regio’s Achterhoek, Rivierenland, Stedendriehoek en de Gelderse Vallei verantwoordelijk zijn.

Behoud compensatieregeling onduidelijk
De provincie verwacht niet dat de rechter de vervoerder gelijk geeft, maar in de nieuwe aanbesteding wordt wel rekening gehouden met de volumedaling, aldus Bieze. Ze kan niet zeggen of er dan ook weer een compensatieregeling zal zijn. 'We baseren ons bij het bestek op de laatste cijfers en nemen maatregelen mee die van invloed zijn op het aantal ritten. We willen daarbij de kwaliteit hoog houden voor de reiziger.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door BKV (Vervoersspecialist aanbesteden) op
Inmiddels is op 17 december 2014 uitspraak gedaan door de Rechtbank Arnhem in deze zaak. De vervoerder is in het ongelijk gesteld en heeft geen recht op enige schadevergoeding door de Provincie Gelderland. Tevens is de vervoerder ook gehouden de boetes te betalen die de Provincie had opgelegd wegens overschrijding van verplichtingen uit de vervoersovereenkomst. Deze boetes werden door de vervoerder bestreden op grond van de veranderde omstandigheden, n.l. het te lage volume van deze opdracht. Inmiddels heeft de Provincie Gelderland vanaf 2013 reeds een bedrag van ruim drie miljoen euro overgemaakt aan de vervoerder om te voorkomen dat deze failiet ging en de vervoersvoorziening zou stopzetten, als voorschot op de geeiste schadevergoeding en het nog niet innen van de opgelegde boetes. Interessant is nu natuurlijk of het de Provincie Gelderland lukt om deze voorschotten terug te krijgen en of het komende halfjaar wordt doorbetaald om de Regiotaxi te continueren. Dit terugvorderen na te laten en de voorschotten blijven betalen zou gemakkelijk kunnen worden uitgelegd als verboden staatssteun!
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Op naar de volgende aanbestedingsblunder die ons allemaal weer vreselijk veel geld gaat kosten!