of 58952 LinkedIn

Versnipperde duurzame ambities

Gemeenten hebben hoge duurzame ambities. Maar het schort nog aan afstemming met provinciaal en nationaal beleid, waardoor de aanpak vooralsnog te versnipperd blijft. Dat blijkt uit een analyse van BMC van in totaal 371 gemeentelijke coalitieakkoorden. 

Gemeenten hebben hoge duurzame ambities. Maar het schort nog aan afstemming met provinciaal en nationaal beleid, waardoor de aanpak vooralsnog te versnipperd blijft. Dat blijkt uit een analyse van BMC van in totaal 371 gemeentelijke coalitieakkoorden. 

Van deze groep maken 141 gemeenten melding van de ambitie op termijn energieneutraal te worden. Een kleinere groep van 91 gemeenten vermeldt klimaatneutraliteit als doelstelling in hun akkoord. In (zeer) stedelijke gebieden worden energieambities vaker genoemd dan in meer landelijk gebied.

Ruwweg de helft van alle onderzochte gemeenten vermeldt ook hoe de duurzaamheidsambities in grote lijnen moeten worden gehaald. Zonnepanelen op daken worden veruit het meest genoemd (49 procent), gevolgd door zonneparken (39 procent) en windenergie (33 procent). Overigens spreekt ruwweg één op de acht gemeenten in het eigen coalitieakkoord uit tegenstander van de windenergie te zijn.

Restwarmte
Regionale Energie Strategieën (RES-en) moeten de uiteenlopende ambities van gemeenten synchroniseren en in lijn brengen met provinciaal en landelijke energie beleid. Zo kan restwarmte uit de stad worden benut om kassen in landelijk gebied te verduurzamen. BMC concludeert dat het nu nog vaak aan doorzettingsmacht ontbreekt om – via een RES – de regionale energie ambities in de pas te laten lopen met de rijksdoelen. Ook sectorale doelen komen zo moeilijk van de grond. Een betere onderlinge afstemming van nationale, provinciale en lokale omgevingsvisies is noodzaak. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.