of 58952 LinkedIn

Verplichte omgevingsdienst vervalt

Boudewijn Warbroek 7 reacties
Verplichte deelname aan regionale diensten maakt plaats voor kwaliteitseisen. Minister Cramer heeft ‘vertrouwen’ in IPO en VNG.

De verplichte deelname van gemeenten aan regionale omgevingsdiensten is definitief van tafel. In plaats hiervan krijgen lokale overheden te maken met kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen bij vergunningverlening, handhaving en toezicht. Minister Jacqueline Cramer (Vrom, PvdA) heeft inmiddels haar ‘vertrouwen’ uitgesproken in de nu ingeslagen weg, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Met de positieve opstelling van de minister, gaat de discussie over de organisatie van de Vrom-regelgeving een nieuwe fase in. Aanvankelijk wilde Cramer strikt vasthouden aan de oprichting van 25 omgevingsdiensten, die hetzelfde werkgebied zouden krijgen als de regionale politiekorpsen. Een commissie onder leiding van PvdA’er Jan Mans had hiertoe geadviseerd.

 

Door in te stemmen met de oplossing waaraan nu wordt gewerkt, legt Cramer dit advies alsnog terzijde. Het is de bedoeling dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) volgende maand met nadere voorstellen komen. Volgens Cramer komt er een ‘landsdekkende uitvoeringsstructuur, inclusief samenwerkingsverbanden’.

 

Inkoopmodel

 

Voor de minister is vooral van belang dat er een eind komt aan het ‘knellende kwaliteitstekort en de complexe bevoegdheidsverdeling’. Tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst in Rotterdam, heeft VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma reeds toegelicht waaraan de gemeentekoepel denkt.

 

In aanwezigheid van Cramer en justitieminister Ernst Hirsch Ballin (CDA), zei Jorritsma dat gemeentelijke samenwerking op verschillende manieren mogelijk is. Zij verwees naar de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, naar samenwerking van buurgemeenten met centrumgemeenten en naar het ‘inkoopmodel’. Wettelijk zou moeten worden vastgesteld aan welke kwaliteitseisen de vergunningverlening moet voldoen.

 

De VNG wil dat gemeenten eind 2009 een besluit nemen over de vraag met wie ze willen samenwerken en in welke vorm. Na de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2010 moeten de nieuwe colleges in april volgend jaar definitief beslissen. Aan het formuleren van kwaliteitseisen wordt nu gewerkt.

 

In de visie van de VNG zijn gemeenten na invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) het bevoegd gezag voor alle omgevingsvergunningen. De Wabo wordt naar verwachting begin 2010 ingevoerd. Provincies houden wel deelbevoegdheden op milieugebied en moeten een ‘verklaring van geen bedenking’ afgeven. Zonder deze verklaring wordt de vergunning niet verleend. De provincie wordt tevens interbestuurlijk toezichthouder.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ton Stapels (projectleider Wabo) op
Ik heb alles afgegoogled maar ik kan helaas die brief niet vinden. Weet iemand wel de vindplaats te melden?
Door J. de Ridder (docent) op
Toch maar even de brief van de minister erbij gehaald. En inderdaad: Boudewijn Warbroek kan niet lezen. Minister Cramer heeft geen nieuw besluit genomen. De brief doet niets meer of minder dan bevestigen wat de koers van het kabinet is inzake de voorstellen van de cie.Mans. VNG en IPO krijgen tot april de tijd om zelf voorstellen te doen. De minister meldt nu in de brief aan de Kamer alleen dat IPO en VNG goede voortgang maken en dat zij er wel vertrouwen in heeft dat provincies en gemeenten het zullen redden. Niks geen omgevingsdiensten van de baan.
Door Jelle Alta (adviseur Milieu Handhaving) op
Eerst een grote broek aantrekken en dan het opleggen van omgevingsdiensten laten afhangen van een IPO of VNG is een zwakte bod alsmede de minisiter niet waardig.
Deze "move" is niet verstandig om 1 hele simpele reden: stilstaan is achteruitgaan". Dit is typisch weer een staaltje ambtenarij met een afleidings stategie.
Want waar gaat het om!!! De kwaliteit verbeteren en de kleintjes (gemeenten) niet te laten verzuipen in het grote oerwoud van regels.
Door het oordeel van de comm Mans te versoepelen, raakt de WABO ook weer een straatlengte achterop en uiteindelijk wij met z'n allen.
Alle middelgrote gemeenten roepen dat ze centrumgemeente willen zijn en die ruzies veroorzaken straks nog veel meer ellende.
Dus leve Mans!!!
Door Ton Stapels (projectleider wabo) op
Even verrassende als terechte wending van de minster. Bal ligt nu bij de gemeenten (zeker als de provincies die ruimte willen geven...) die er hopenlijk wijs mee omgaan t.b.v. een structurele oplossing en rust in de tent. Ben wel benieuwd naar die brief aan de TK (kan hem zo gauw nergens vinden)!
Door Maarten Frenk (Wabo lijder) op
De te eenzijdige top down benadering vh Kabinet wordt afgezwakt.

Beter is : Zoek de juiste vorm tot samenwerking bij het probleem en focus op je doel. Dus niet andersom.. de vorm boven het probleem
Door Wico Ankersmit (productgroepmanager omgeving) op
Wat een scoop. Vrijdag thuis komen, weekend, even door BB en dan dit lezen. Ik vindt het een goed besluit. Laten we eerst onze focus zetten op de Wabo implementatie en laten we die invoering zuiver houden. Met samenwerking is meer mogelijk dan de meeste gemeenten denken en willen, maar ik heb er alle vertrouwen in.
Door ronald prins op
Een wijs besluit dat alle betrokken partijen ruimte kan bieden zich op de oplossing van de problemen te concentreren ipv op een (te) bestuurlijke discussie over de inhoud heen. Nu ligt de bal in het veld en kunnen alle regio's laten zien dat ze verstandig én verantwoordelijk kunnen handelen, zonder dwang of wet.