of 61441 LinkedIn

‘Verplicht gemeenten mee te doen aan afvalbenchmark’

De Algemene Rekenkamer raadt aan om de benchmark ‘Huishoudelijk Afval’ verplicht te maken voor alle gemeenten. Een verplichte deelname aan de benchmark zou volgens de Rekenkamer het inzicht vergroten in welke oplossingen efficiënt en effectief zijn.

De Algemene Rekenkamer raadt aan om de benchmark ‘Huishoudelijk Afval’ verplicht te maken voor alle gemeenten. Een verplichte deelname aan de benchmark zou volgens de Rekenkamer het inzicht vergroten in welke oplossingen efficiënt en effectief zijn.

Prestaties vergelijken

Met de benchmark, die nu nog vrijwillig is en waar deelnemers voor moeten betalen, kunnen gemeenten zien hoe huishoudelijk afval ingezameld wordt en kunnen zij hun prestaties vergelijken. Er doen nu ongeveer 180 gemeenten aan mee. De Rekenkamer raadt in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek aan deelname verplicht te maken.

 

Te weinig informatie

De minister van Infrastructuur en Waterstaat ‘kan op basis van de huidige rapportages alleen beoordelen of afgesproken recyclingdoelstellingen worden gehaald.’ Maar volgens de Rekenkamer is er te weinig informatie om te kunnen beoordelen of de doelstelling om 100 procent circulair te zijn in 2050 gehaald zal worden. Verplichting van de benchmark zou bij die beoordeling helpen.

 

Inzicht vergroten

Minister Van Nieuwenhuizen (VVD) gaat in haar reactie niet op de benchmark en de Rekenkamer merkt dat op. In het nawoord benadrukken ze daarom: 'Een verplichting tot deelname aan de benchmark ‘Huishoudelijk Afval’ vergroot het inzicht in efficiënte en effectieve oplossingen, waardoor gemeenten (nog) meer van elkaar kunnen leren.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners