of 60195 LinkedIn

Verlossing van het waterschap

Dat is de strekking van een brief die drie Statenleden van de Provincie Zeeland, Leen Harpe van GroenLinks, Tom van Aalfs van D66 en PvdA-er Frits de Kaart, naar alle nieuwe leden van de Tweede Kamer hebben gestuurd. In de brief beschrijven zij hoe de waterschapen zich langzaam van een beheersorgaan hebben ontwikkeld tot bestuursorgaan, terwijl dat nooit de bedoeling was.

Waterschappen zijn archaïsche, dure bestuursorganen met een overdaad aan boerenbelangenbehartiging, een middeleeuwse democratische legitimatie en zeer weinig populariteit onder de bevolking. Afschaffen dus. 

Bestuursorganen
Dat is de strekking van een brief die drie Statenleden van de Provincie Zeeland, Leen Harpe van GroenLinks, Tom van Aalfs van D66 en PvdA-er Frits de Kaart, naar alle nieuwe leden van de Tweede Kamer hebben gestuurd. In de brief beschrijven zij hoe de waterschapen zich langzaam van een beheersorgaan hebben ontwikkeld tot bestuursorgaan, terwijl dat nooit de bedoeling was.

Grondwet
Het waterschap werd ooit bedacht door het aartsbisdom Utrecht, omdat er steeds meer mensen bij de rivier kwamen wonen en ze droge voeten moesten houden. En zo ontstond het eerste waterschap. Het was volgens de briefschrijvers nooit de bedoeling er een vierde bestuurslaag van te maken. De waterschappen kregen het geruisloos voor elkaar om in de Grondwet te komen. Dat leidde in 1991 tot de Waterschapswet. Het demissionaire kabinet had in het regeerakkoord opgenomen de waterschappen uit de Grondwet te halen, maar heeft dit niet uitgevoerd. De waterschappen boeren goed, dankzij de ingezetenentoeslag.

Fuseren
Maar de ingezetenen hebben weinig te vertellen. De grondeigenaren bepalen volgens de oud-Statenleden het beleid. Opheffen van de waterschappen zou een significante bezuiniging opleveren en minder bestuurlijke drukte. Maar de waterschappen hebben zich juist meer taken toegeëigend. De briefschrijvers vinden het tijd is dat het nieuwe kabinet de waterschappen laat fuseren met provincies of een andere overheidsorganisatie.

Lees hier de reactie van Water Natuurlijk (WN) en de Algemene Waterschapspartij (AWP). 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alex op
Overal waar in de brief van de Statenleden 'waterschap' staat, kun je minstens zo goed 'provincie' lezen. Een volstrekt archaisch instituut die provincies. Taken op het gebied van water (zwemwatercontrole e.d.), recreatie en natuur kunnen over naar het waterschap. Belangrijke N-wegen naar Rijkswaterstaat en de overige naar gemeenten. Milieucontroles zijn via de RUD's eigenlijk al bij de gemeenten gekomen. Gemeenten krijgen met de Omgevingswet ook de belangrijkste ruimtelijke taken. En economie, platteland en bibliotheekwezen wordt eigenlijk ook al door de gemeenten gedaan. Toezicht op gemeentefinancien naar het ministerie van BZK, en de provincies kunnen opgedoekt worden. Alleen moet de Eerste Kamer dan voortaan anders gekozen worden (tenzij de Eerste Kamer ook afgeschaft wordt). Overigens zie ik ook niet het nut van de waterschappen als bestuurslaag: maak er gewoon verlengd lokaal bestuur van, net als de RUD's, Veiligheidsregio's, GGD's. De gemeenten bewijzen al jaren prima samen te werken in dergelijke organisaties die ook veiligheid centraal hebben staan. En voor de belangrijkste waterkeringen is nog altijd Rijkswaterstaat verantwoordelijk.
Door p op
@Alfred, maar waar moeten dan al die uitgerangeerde politici emplooi vinden?
Door Alfred op
Weer dat ge-eikel van die provincies. Gemeenten hebben er last van, waterschappen hebben er last van. Verder geen enkel vertrouwen in kennis en kunde van die clubs wat in dit geval echt even essentieel is.

Wat ideetjes: weggenbeheer N-wegen toevoegen aan Rijkswaterstaat, landschapsbeheer zijn vast ook betere organisaties voor. Verdeling bedrijventerreinen naar EZ. Controleren begrotingen gemeenten en die neuzelsubsidies van 3000 euro met 20 pagina's verantwoordingsformulieren is al niet serieus te nemen. Geen kennis, geen inzicht. Milieu staan ze alleen maar in de weg. Wat hebben we dan nog over? Mis ik iets?
Door pisca (Pensionado) op
Als we wat willen afschaffen, dan de vrijwel nutteloze provincies met een archaïsche indeling gebaseerd op in 1588 geldende bestuurlijke verhoudingen. Maar houd onze waterschappen: droge voeten zonder veel politiek.
Door Henk op
Het waterschap is een geldverspillende orgaan. De taken kunnen makkelijk door provincie of gemeente worden overgenomen. Dit zal de burger veel geld besparen
Door Henk Stribos (Lid raad gemeente Weert en lid Algemeen Bestuur Waterschap Limburg.) op
Typisch weer geroepen door mensen die er geen of weinig verstand van hebben. Het waterschap heeft een veel oudere legitimatie dan de provincie. De taak is nog steeds dat mensen droge voeten houden, het grondwaterpeil in de gaten houden, zorgen voor schoon oppervlaktewater, rioolwaterzuivering en innovatieve methodieken etc. Dit is zo specifiek dat die kennis niet bij de provincie aanwezig is. Bovendien speelt bij een waterschap de politiek niet zo. Wel bij de provincie. Moeten we dan keuzes gaan maken of de dijken op het wettelijk vereiste niveau moeten worden gebracht of de aanleg van een weg? Laat dit bij het waterschap blijven, dan weten we zeker dat gebeurt wat moet gebeuren.
Door Chr.F. van der Vlis (advocaat) op
Wat een onzin. Het Waterschap is inderdaad al een zeer oud bestuursorgaan met de taak dat wij "droge voeten houden". Deze taak verrichten zij al honderden jaren op prima wijze en zonder politiek gekonkel. Laten we dat svp zo houden
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Asjeblieft niet afschaffen! Ik zie het waterschap als een barrière tegen het water, maar zeker ook tegen de grijpgrage vingers van de overheid. Denk aan zorg, onderwijs, politie, defensie en vele, vele andere beleidsterreinen. Rijkswaterstaat zal zich richten op de bescherming van west- en noord-Nederland en het rivierenland 'vergeten'. Dat beetje geld extra heb ik graag voor het waterschap over!
Door Hans op
Stop met deze discussie. Het is de provincie alleen maar te doen om zelfbehoud. Hoe meer taken naar de provincie toe gehaald worden, des meer hun bestaansrecht is gegarandeerd. De provincies zijn veel te bang dat door schaalvergroting gemeente deze tussenlaag overbodig wordt. En zo gaat het spel verder.. het waterschap voert hun taken prima uit. Laten we dat zo houden.
Door A.A. (-) op
Ten eerste: Waterschap functioneert beter zonder bestuursorgaan. Zeker nu er alleen maar grote waterschappen zijn en 'het gevoel' met de lokale boer/burger volledig weg is (wat vroeger bij de heemraden wel was).

Ten Tweede: Zover ik kan zien onderhouden en zorgen boeren/agrariers zelf voor hun land. Nog beter dan het waterschap de watergangen onderhoud en verzorgt. De kosten van het schoonmaken liggen bij de agrariers. Wie maakt de doorgangen onder de dammen van de landen schoon? (inderdaad niemand, deze taak doet het waterschap niet is handwerk en kost ze te veel). Leuk als de sloot schoon is maar waar moet het water heen als de opening onder de dam dicht zit?

Kortgezegd iedereen betaald veel belasting aan het waterschap maar wie zorgt er nu eigenlijk voor wie?
De lokale argarier, gemeenten en zelfs de burgers betalen het waterschap. Daar zitten dure bestuurders en managers. Laat de uitvoerders en projectleiders hun werk doen en je zult zien, kosten lager en hogere effectiviteit!