of 59854 LinkedIn

Vergunningverlening door provincies weer van start

De twaalf provincies hebben gezamenlijk nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Daardoor kunnen vanaf komende vrijdag (11 oktober) weer vergunningen voor nieuwe initiatieven worden verleend.

De twaalf provincies hebben gezamenlijk nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Daardoor kunnen vanaf komende vrijdag (11 oktober) weer vergunningen voor nieuwe initiatieven worden verleend.

Belangrijke stap

De kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie bij nieuwe initiatieven met zekerheid afnemen of niet stijgen. ‘Zo willen we recht doen aan de uitspraak van de Raad van State, want nieuwe vergunningen moeten wel juridisch houdbaar zijn’, stelt Gelders gedeputeerde Peter Drenth namens de provincies. ‘De samenleving staat nu stil. Het op gang brengen van de vergunningsverlening is dan ook een belangrijke eerste stap.’

 

Overleg met rijk  

In aanvulling op de beleidsregels zijn de provincies voor nieuwe activiteiten met (beperkte) uitstoot in overleg met het rijk over het nemen van bronmaatregelen. Het kabinet bedeelde de provincies vorige week al met de regierol voor een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. Over de verdere invulling van deze aanpak, en de daarvoor benodigde middelen, zijn de provincies nog in overleg met het kabinet.

 

Salderen

De nieuwe beleidsregels voor het verlenen van vergunningen moeten leiden tot afnemende stikstofuitstoot door intern en extern salderen. Initiatiefnemers die kunnen aantonen dat projecten per saldo geen stikstof uitstoten of aan kunnen tonen dat deze geen significante effecten op Natura 2000-gebieden hebben, kunnen vanaf vrijdag weer vergund worden. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door een beperkte stijging van de emissie te salderen met een grotere daling van een andere bron; het extern salderen. Extern salderen is nog niet mogelijk met varkensrechten, pluimveerechten of fosfaatrechten. Daarvoor is eerst nadere wetgeving noodzakelijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P. Pluim op
Kijk naar de Duitse stad Kiel. Daar zetten ze grote stikstofzuigers in bij de bouw. Goede oplossing!
Door Spijker (n.v.t.) op
De regelzucht van de EU en dus ook van ons land kent geen grenzen. Enige jaren geleden werd er een commissaris bij de EU belast met o.a. deregulering (Frans Timmermans). We hebben er weinig of niets van gemerkt. Is er nog iemand die door het oerwoud het bos kan zien?