of 63428 LinkedIn

Verdubbelde P10 waakt voor verwatering

Met de vier nieuwe leden Twenterand, Horst aan de Maas, De Fryske Marren en Het Hogeland is het tiental aanvankelijk bij de P10 aangesloten plattelandsgemeenten inmiddels verdubbeld. Het einde is volgens Opsterlands burgemeester en P10-voorzitter Ellen van Selm nog niet bereikt.

Met de vier nieuwe leden Twenterand, Horst aan de Maas, De Fryske Marren en Het Hogeland is het tiental aanvankelijk bij de P10 aangesloten plattelandsgemeenten inmiddels verdubbeld. Het einde is volgens Opsterlands burgemeester en P10-voorzitter Ellen van Selm nog niet bereikt.

Staan gemeenten voor het samenwerkingsverband in de rij of moet u ze over de streep trekken? 

Het eerste. Ik weet dat er nog een aantal plattelandsgemeenten is dat ook graag lid worden. De belangstelling is groot.

Moet u niet overwegen de naam P10 te veranderen, net zoals de G32 onlangs G40 werd?
Bij ons recente lustrum hebben we afgesproken dat we voorlopig P10 blijven, ongeacht het aantal leden. Dus ook nu we twintig leden hebben, zijn we de P10. Tien is een mooi rond getal en de P10 inmiddels een bekend begrip. Anders zou je na elke nieuwe toetreding de naam bij wijze van spreken weer moeten veranderen.


Bent u niet belang dat u met de nieuwe leden aan slagkracht verliest?   
Dat is een vraag waar wij ons momenteel ook over buigen. We moeten ervoor waken dat we onze eigenheid niet verliezen. Niet alleen willen meer gemeenten lid van de P10 worden, ook Den Haag heeft ons ontdekt als de spreekbuis van het platteland, wat we uiteraard graag willen zijn. Tegelijk moet je ervoor zorgen dat de organisatie niet verwatert, dat de aangesloten gemeenten sterk met elkaar verbonden blijven.


Wat ziet u als belangrijke thema’s voor de komende jaren?
De leefbaarheid op het platteland. Dan denk ik bijvoorbeeld aan onderwijs of gezondheidszorg. Maar het gaat ook over de implicaties van de invoering van de Omgevingswet, de hoogte van de uitkering van het Gemeentefonds en de energietransitie. Hoe zorg je dat de revenuen van duurzame stroomopwekking ook ten goede komen aan het platteland?

Noemt u eens een paar concrete successen van de P10.     
De wettelijke verankering van het asbestdakenverbod per 2024. Of het feit dat de kosten voor de verwijdering van drugsafval niet voor rekening van de grondeigenaar zijn. Daarnaast zitten we als plattelandsgemeenten aan tafel bij de gesprekken over onder meer de nationale energietransitie en de financiering van de jeugdzorg.

Krijgt het project waarin tijdelijk een leegstaande plattelandswoning werd aangeboden aan stedelingen nog een concreet vervolg?
Nee. Dat project is een beetje een eigen leven gaan leiden. Het gaat erom dat mensen prima op het platteland kunnen wonen en in de stad kunnen werken. Goed openbaar vervoer is dan wel een voorwaarde. En ook de digitale snelweg: glasvezel. Dat is feitelijk een nutsvoorziening.

Wat kunnen we nog meer van de P10 verwachten?
Initiatieven van onderop zijn essentieel voor de leefbaarheid op het platteland. We merken dat burgers vaak vol enthousiasme aan een project beginnen, maar op onverwachte barrières stuiten. Denk aan burgers die met een busje een soort taxibedrijf voor ouderen willen beginnen en aanlopen tegen de regels van de Mededingingsautoriteit. Het is aan ons als gemeenten om die barrières te helpen slechten en de ervaringen te delen. Want het platteland is niet alleen heel mooi, je moet er ook kunnen wonen of werken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.