De rijksweg N35 is de enige doorgaande route tussen Zwolle en Twente. Delen van de weg zijn tweebaans met veel verkeerslichten en kruisingen. Dat leidt tot veel ongelukken en files. Na jaren aandringen door onder andere de provincie, de ANWB en vervoersorganisaties besloot het ministerie daarom in 2018 om honderden miljoenen uit te trekken voor verbreding van de weg tussen Nijverdal en Wierden. Er komen ongelijkvloerse kruisingen en de snelheid gaat omhoog naar maximaal 100 km/uur.

 

Natuurgebieden

Tegen het besluit maakten achttien partijen bezwaar bij de hoogste bestuursrechter. Voor zover die bezwaren gingen over geluidshinder, lichthinder, luchtkwaliteit en aantasting van woon- en leefgenot heeft de Raad van State ze woensdag ongegrond verklaard. De minister kan dat besluit meenemen in de voorbereiding van het nieuwe tracébesluit, aldus de bestuursrechter. Maar er is wel nader onderzoek nodig naar de gevolgen van de wegverbreding voor natuurgebieden in de buurt van de N35.

 

Niet onverwacht
Het ministerie laat in een reactie weten dat de uitspraak niet geheel onverwacht komt. Er werd al gewerkt aan een nieuw besluit waarin ten aanzien van stikstof aanvullende maatregelen worden getroffen. Wat dat betekent voor de planning van de aanpak van de N35 is nu nog niet te zeggen, aldus het ministerie.  
(ANP)