of 63966 LinkedIn

Veiligheidsregio wil versnelde aanpak dijken Limburg

De besluitvorming rond zeventien zwakke plekken in kades en dijken langs de Maas moeten versneld worden aangepakt. Dat zegt voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord. De provincie Limburg heeft de afgelopen jaren juist geprobeerd om de normen voor de dijkhoogte te verlagen.

De besluitvorming rond zeventien zwakke plekken in kades en dijken langs de Maas moeten versneld worden aangepakt. Dat zegt voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord. De provincie Limburg heeft de afgelopen jaren juist geprobeerd om de normen voor de dijkhoogte te verlagen.

HWBP

In verschillende projecten langs de Maas worden projecten uitgevoerd uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het vorige Limburgse college, dat in april in zijn geheel aftrad, probeerde al sinds 2019 om de maximale dijkhoogte bij een aantal van die projecten omlaag te krijgen. Het provinciebestuur maakte zich zorgen over de landschappelijke en maatschappelijke impact en de hoge kosten van de dijkversterkingen. Uit een onderzoek van adviesbureau HKV bleek dat een verlaging van de norm voor een aantal van de projecten best mogelijk was. Dan zou niet langer de norm 1:100 moeten worden aangehouden, maar 1:30. Dat zou betekenen dat de dijk 1 keer per 30 jaar kan overstromen. Dat zou 100 tot 200 miljoen euro kunnen besparen.

 

Meedenken

Ook het waterschap Limburg en de gemeenten langs de Maas toonden zich bereid om mee te denken. Maar een wijziging van de overstromingsnorm kan alleen als de Waterwet uit 2017 wordt gewijzigd. Volgens het waterschap is het pas na 2024, als de wet wordt geëvalueerd, mogelijk om hele nieuwe afspraken te maken. Maar het waterschap wilde wel nadenken over de levensduur van de dijken bij Bergen, Venlo, Belfeld, Well en Thorn-Wessem. Als de voorgeschreven levensduur wordt verkort kunnen de dijken tot 20 centimeter lager worden dan eerder vastgelegd.

 

Advies

Maar vorige maand gaf Deltacommissaris Peter Glas, na een eigen onderzoek, een helder advies: Limburg moet vasthouden aan de bestaande norm van 1:100. Een verlaging van de dijken is onverstandig, mede omdat de norm in Limburg al de laagste van alle primaire waterkeringen is. Het advies werd onverkort overgenomen door gouverneur Johan Remkes. Volgens Veiligheidsregio-voorzitter Antoin Scholten tonen de recente overstromingen aan dat de huidige scenario’s wellicht verder moeten worden bijgesteld. Hij verwacht dat de Deltacommissaris en minister Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat) ‘wel wat dwingender’ naar de provincie zullen kijken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Allemaal erg triest voor de bewoners van Limburg. Hoogste tijd om de staat van de waterstaat in deze provincie eens goed onder de loep te leggen. Overigens betalen Limburgers zo'n beetje de laagste waterschapsbelasting van Nederland.