of 61869 LinkedIn

Veenendaal parkeert te goedkoop

Volgens Q-Park zijn de parkeertarieven die de gemeente Veenendaal in haar eigen drie parkeergarages met 936 plaatsen hanteert niet kostendekkend. De gemeente compenseert dat verlies met belastinggeld. Maar volgens de Wet markt en overheid mag een gemeente geen publieke middelen gebruiken voor activiteiten die een commercieel bedrijf ook uitvoert. Daarom wil de ACM dat Veenendaal haar tarieven aanpast of andere maatregelen neemt om te voldoen aan de wet.

De gemeente Veenendaal moet op last van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de parkeertarieven voor haar parkeergarages verhogen. Daardoor wordt een eind gemaakt aan de oneerlijke concurrentie met Q-Park, de exploitant van twee Veenendaalse parkeergarages met in totaal 780 plaatsen die de kwestie bij de AFM aanhangig had gemaakt. 

Volgens Q-Park zijn de parkeertarieven die de gemeente Veenendaal in haar eigen drie parkeergarages met 936 plaatsen hanteert niet kostendekkend. De gemeente compenseert dat verlies met belastinggeld. Maar volgens de Wet markt en overheid mag een gemeente geen publieke middelen gebruiken voor activiteiten die een commercieel bedrijf ook uitvoert. Daarom wil de ACM dat Veenendaal haar tarieven aanpast of andere maatregelen neemt om te voldoen aan de wet.

Alleen parkeergarages
De tariefsverhoging die de gemeente moet doorvoeren geldt alleen voor de door haar beheerde parkeergarages, niet voor de parkeerplaatsen langs de openbare weg of de vergunningsplekken. Parkeren langs de straat of met een vergunning is een publieke taak die alleen een gemeente kan aanbieden. Omdat een commercieel bedrijf deze dienst niet kan aanbieden, vervalt hier de mogelijkheid tot oneerlijke concurrentie. Parkeren in de Veenendaalse Q-Parkgarages kost 1 euro per 34 minuten. In de gemeentelijke parkeergarages is dat 2 euro per uur. Het verschil zit in de minimale afrekeneenheid: bij de gemeente per minuut (afgerond op 10 cent) en bij de Q-Park garages per half uur.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos Aerts (Fin. Adviseur) op
Was t maar andersom! Dat de bedrijven hun tarieven moesten bijstellen naar wat de gemeenschap acceptabel acht.
Door de vries (ambtelijk adviseur) op
Oh ja: het is redelijk omdat er ook belastingbetalers zonder auto zijn. Een parkeergarage is tenslotte geen onmisbare voorziening waar de overheid in moet voorzien. Vandaar dat het gewoon een dienst is waar de gebruikers het volle pond voor moeten betalen.
Door de vries (ambtelijk adviseur) op
Even lezen. Q-parc maakt er bezwaar tegen dat de exploitatie van gemeentelijke parkeergarages met belastinggeld wordt gesteund. Die steun is nodig omdat kennelijk de opbrengsten uit de parkeergelden niet genoeg zijn om alle kosten van de parkeergarages te dekken (hier vallen ook de bouwkosten onder). Nu moet dus de gemeente de opbrengsten verhogen door de tarieven aan te passen zodat de gebruiker van de voorziening, net als bij Q-park, alle kosten betaalt. Lijkt bij vrij redelijk.
Door Rex Rotary (Coordinator) op
Bij Q-park word je dus genaaid. DE ACM wil nu dus dat je ook bij de gemeentelijke garages genaaid gaat worden. Gelukkig kan ik zelf bepalen of ik een parkeergarage al dan niet inrijd. Zodra ik het bordje Q-park zie rijd ik door tot ik een alternatief gevonden heb.
Door Mariëlla van Wijnen -Heijs (Raadslid) op
Wat me bevreemd is dat een parkeergarage die van burgergelden / met burgergelden betaald is kostendekkend zou moeten zijn. De bouwkosten zijn immers betaald / opgebracht door de burger, dus ze betalen nu reeds al extra!
Door Erik op
De gemeente is tenminste eerlijk. Je betaalt wat je gebruikt. Parkeer je 35 minuten, betaal je voor 35 minuten.
In het verdienmodel van Q-park werkt het anders. parkeer je 35 minuten, dan betaal je voor 68 minuten. Is dat eerlijk??
En nu moet de gemeente zijn betaalconstructie aanpassen aan Q-park. Het zou andersom moeten zijn!
Door Peter op
Zie ik het verkeerd of was de ACM het spoor bijster. Bij de gemeente mag je 1 uur parkeren voor 2 euro. Bij Q-park mag je voor die zelfde 2 euro zelfs 68 minuten (dus ruim één uur!) parkeren. Wie is nu duurder?
Door Hans op
Dus een uur bij Q-Park kost 2 euro en een uur in de gemeentelijke garage kost slechts: 2 euro. Gelukkig hebben we daar de Autoriteit Consument & Markt [het- mag-wat-kosten] om deze concurentie vervalsing aan te pakken, goed zo Q-park, jullie dienen een groot maatschappelijk belang.
Door Niels op
Met de extra opbrengsten kan ze alle parkeergarages en - terreinen in private handen terugkopen. Daarna pas weer de tarieven verlagen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners