Gunstige leningen

De cijfers staan in een onderzoeksrapport waarin CE Delft voorstellen over woningverwarming van Milieudefensie heeft doorgerekend. De milieuorganisatie pleit voor gunstige leningen aan mensen die hun huis willen isoleren. In het Klimaatakkoord hebben de overheid, bedrijven en tal van maatschappelijke organisaties afgesproken dat in 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas af moeten zijn. Ze moeten verduurzaamd worden en op een andere manier warm worden gehouden, bijvoorbeeld met warmtepompen. Hoewel geen harde uitspraken worden gedaan over woningisolatie, wijst CE Delft erop dat voor al deze woningen 'een combinatie van een aardgasloze warmtetechniek en bijpassend isolatieniveau gevonden moet worden'.

 

Naar draagkracht

Het idee van Milieudefensie is dat mensen die een lening afsluiten voor isolatie erop vooruit gaan, omdat hun energierekening daalt. In het plan moeten mensen naar draagkracht terugbetalen en komen mensen met lage inkomens na 30 jaar in aanmerking voor kwijtschelding. De rente is gelijk aan de rente op studieleningen, die weer is gekoppeld aan de rente die de overheid moet betalen om geld te lenen. Momenteel komt dat neer op 0 procent.

 

Vrijstelling

De regeling is gunstiger voor woningeigenaren dan een bestaande regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Woningeigenaren betalen nu 2,1 procent rente op een lening die 20 jaar loopt.

Volgens de doorrekening van CE Delft kost het plan van Milieudefensie de overheid 115 miljoen euro per jaar. Dat geld zou volgens de organisatie opgehaald moeten worden door de vrijstelling die bedrijven nu nog hebben op hun energiebelasting en de zogeheten Opslag Duurzame Energie af te bouwen. (ANP)