In het zuiden, midden en oosten van het land is het watertekort nog wel erg groot. De hoosbuien die eerder deze week in het westen van het land vielen zijn aan de hoge zandgronden grotendeels voorbijgegaan. De zandgronden waren al de droogste gebieden van het land.

Hinder scheepvaart

De regenbuien hebben nog niet geholpen tegen de zeer lage grondwaterstand. Ook hadden ze geen effect op de afvoer van de grote rivieren. Die blijft de komende weken erg laag, zodat de scheepvaart nog veel hinder ondervindt. Sproeiverboden worden langzamerhand overal opgeheven. Op de zeer droge Veluwe blijft het voorlopig nog verboden om water uit de beken te gebruiken. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de kwaliteit van het zwemwater op veel plekken nog slecht is ondanks de dalende watertemperatuur. (ANP)