of 64707 LinkedIn

Veel input gemeenten voor Deltaprogramma

Om Nederland in 2050 klimaatbestendig te hebben, zijn maatregelen nodig van west tot oost, voor stad en platteland. Dat vraagt om samenwerking en draagvlak. Deltacommissaris Wim Kuijken, verantwoordelijk voor die klus, grijpt daarvoor naar het klassieke poldermodel en soms wat functioneel machtsoverwicht.

Om Nederland in 2050 klimaatbestendig te hebben, zijn maatregelen nodig van west tot oost, voor stad en platteland. Dat vraagt om samenwerking en draagvlak. Deltacommissaris Wim Kuijken, verantwoordelijk voor die klus, grijpt daarvoor naar het klassieke poldermodel en soms wat functioneel machtsoverwicht. ‘Doet uw provincie niet mee aan de planvorming? Prima, dan schrijf ik dat wel op in het Deltaprogramma dat naar kabinet en Tweede Kamer gaat.’

Deltaprogramma dinsdag naar Tweede Kamer

Een zomerse hoosbui die straten en kelders blank zet, heeft één voordeel. De deltacommissaris hoeft op Prinsjesdag niet uit te leggen waarom het belangrijk is om bij ruimtelijke inrichting óók aan water te denken. Het onderwerp maakt een groot onderdeel uit van het Deltaprogramma dat hij dinsdag aan de Tweede Kamer presenteert.

 

Ruimtelijke adaptatie voor alle gemeenten belangrijk

De deelprogramma’s over veilige dijken en de zoetwatervoorraad springen in het oog. Maar echt voor alle gemeenten van belang, is het deelprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Hierin geen aangescherpte normen, geen nieuwe regels waar overheden aan moeten voldoen als zij hun ruimten inrichten. Instrumenten daarvoor, zoals de watertoets, bestaan immers al. ‘Het gaat er hier om dat de combinatie “ruimtelijke inrichting” en “water” goed tussen de oren komt. Dat de bestaande instrumenten goed worden gebruikt. Dit deelprogramma bevat handreikingen over hoe rekening houden met water bij ruimtelijke inrichting ervoor kan zorgen dat te veel - of te weinig – water geen problemen geeft’, stelt Kuijken in een interview met Binnenlands Bestuur. Tips en tricks voor de klimaatbestendige gemeente dus.

 

Ideeën uit de regio's

Kuijken bedacht die ideeën niet zelf, hij diepte ze op uit de regio’s. Uit Amsterdam kreeg hij een Deltastrategie, opgesteld met de regionale partners, waarin  de belangrijkste opgaven in de regio in samenhang  zijn geschetst. Ook de Deltavisie van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier diende als input voor het Deltaprogramma. In Rotterdam opende hij een ‘waterplein’ en hij is net terug uit Neerrijnen, waar hij sprak met raadsleden, maar ook met bewoners en ondernemers die ruimte zouden moeten maken als besloten wordt tot een bypass van de Waal. ‘Het is veel waard als ik een voorstel doe dat rust op groot draagvlak. Het moet niet mijn voorstel zijn, maar dat van de gemeenten, provincies en waterschappen zelf. Als zij samen iets ontwikkelen, is de acceptatie veel groter.’

 

Lees het hele artikel in het BB-magazine dat deze week verschijnt

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
@Koos. Ja hoor, blijf je kop maar in het zand steken. Het is toch duidelijk dat het weer overal extremer wordt. Dat komt door de klimaatverandering. Ontkennen houdt dat echt niet tegen.
Door AALDRIK MENKEMA (Pensionada en bezig met de redding van de Eems.) op
Allemaal weer mooie zinnen. Jammer dat hij echter niet luistert naar de burgers met goede ideen. Ben al drie jaar bezig met het redden van de Eems maar de oplossing wordt door de politiek en de Rijke Waddenzee en de wadden vereniging in de doofpot gestopt en men gaat niet in op de vragen die gesteld worden. De oplossing voor de redding van de Eems en grote besparing op het onderhoud van de dijken en de ecologie en economie in balans zijn niet voldoende om de burger te woord te staan. Kijk op www.menkemadam.nl en laat U horen met positieve of negatieve kritiek. Zie ook http://www.youtube.com/watch?v=EkA1sJAToDY voor een eerste indruk over dit geld besparend plan voor de redding van de Eems.
Door Koos op
Dit plan is dus al achterhaald voordat het geschreven is; over welke klimaatverandering gaat het?
Extremer weer? Het is niet extremer aan het worden.
Global warming? De aarde warmt al meer dan 17 jaar niet meer op.
Afsmeltend poolijs? De Noordpool lijkt te stabiliseren en de Zuidpool heeft meer zee-ijs dan ooit gemeten.
Kortom; leuk idee zo'n plan, maar stop met het vertellen van Co2 sprookjes en ga over tot de werkelijk belangrijke zaken.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers