of 64707 LinkedIn

Veel gemeenten worstelen met rol in energietransitie

Het draagvlak voor de energietransitie onder burgers en bedrijven is een van de grootste uitdagingen voor de lokale overheid. Dat blijkt uit een enquête onder ambtenaren en bestuurders van gemeenten. 

Enquête onder bestuurders en ambtenaren

De transitie naar een gasloze en CO2-neutrale toekomst in 2050 is een proces met veel partners, maar voor veel ambtenaren en bestuurders is het nog niet duidelijk welke rol de gemeente, maar ook bedrijven, burgers en andere ‘stakeholders’ in het proces moeten spelen. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en Royal HaskoningDHV onder bijna 300 ambtenaren en bestuurders met de energietransitie als werkveld.

Veruit de meeste ondervraagden (74 procent) zien dat de meeste aandacht van de eigen gemeentelijke organisatie naar burgerparticipatie gaat. De medewerking van burgers en bedrijven aan de doelstellingen in de energietransitie zien ze ook meteen als de grootste uitdaging, met name als het gaat om de verduurzaming van de bestaande woonvoorraad. Het isoleren en verduurzamen van woningen, samen met het opwekken van energie uit zon en wind, wordt als het belangrijkste middelen gezien om de CO2-doelen te halen. Ook de betaalbaarheid van de maatregelen, de bestuurlijke inbedding en het inrichten van de samenwerking met alle stakeholders vraagt veel aandacht. Dat geldt minder voor de techniek achter de energietransitie, innovaties en het uitvoeren van de projecten.

Over welke rol de gemeente moet spelen in de transitieopgave bestaat verschil van mening. Een kleine meerderheid vindt dat de eigen gemeente vooral een beleidsmatige, richtinggevende en regulerende rol moet spelen. Dat leeft het sterkst in de grotere gemeenten. Slechts een minderheid vindt dat de gemeente actief nieuwe initiatieven moet ondersteunen en subsidiëren, of dat de gemeente zelf initiatieven voor duurzame projecten moet ontplooien. Overigens geeft 41 procent aan dat er binnen de eigen gemeente wijkinitiatieven worden ondersteund en gesubsidieerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers