of 62812 LinkedIn

Veel gemeenten en provincies doen glyfosaat in de ban

Steeds meer gemeenten en provincies verbieden het gebruik van onkruidbestrijder glyfosaat. Het beleid vloeit voort uit een uitspraak in hoger beroep van de Grondkamer, afgelopen maart, die een dergelijk verbod toestaat bij kortlopende pachtcontracten. Maar niet iedereen is al zo ver.

Steeds meer gemeenten en provincies verbieden het gebruik van onkruidbestrijder glyfosaat. Het beleid vloeit voort uit een uitspraak in hoger beroep van de Grondkamer, afgelopen maart, die een dergelijk verbod toestaat bij kortlopende pachtcontracten. Maar niet iedereen is al zo ver.  

Mogelijk kankerverwekkend 

Glyfosaat is mogelijk kankerverwekkend. De Europese Commissie stond in 2017 langer gebruik van het middel toe, maar beperkte de periode tot vijf jaar (in plaats van de gebruikelijke tien). De EU heeft Frankrijk, Hongarije, Zweden en Nederland belast met verder onderzoek naar glyfosaat. Dat  moet uiterlijk in 2022 de basis leveren voor een nieuw besluit over langer gebruik van het omstreden middel.

Centrale Grondkamer
Veel gemeenten en provincies willen uit vrees voor negatieve gezondheidseffecten daar niet op wachten. Zij werden daarbij dit voorjaar geholpen door een uitspraak van de Centrale Grondkamer die in hoger beroep de Zuidelijke Grondkamer overrulede. Zo kreeg het verbod op glyfosaat – zoals bepleit door de provincie Noord-Brabant, de waterschappen Aan en Maas en De Dommel en een tiental gemeenten – alsnog een juridische basis. Zij het alleen bij kortlopende pachtcontracten.

Meer gemeenten
Onderzoek van een aantal oostelijke dagbladen bracht deze week in kaart dat steeds meer gemeenten een verbod op glyfosaat op door hen verpachte landbouwgrond onderzoeken. Nu geldt een dergelijk verbod in het oosten al in gemeenten als Olst-Wijhe, Doetinchem en Enschede. Het verbod sluit aan bij een recent advies van de Gezondheidsraad om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen als glyfosaat zoveel mogelijk te beperken.


Ook provincies strenger
Ook provincies scherpen hun glyfosaatregels aan. Onder meer Noord- en Zuid-Holland stellen in navolging van Noord-Brabant eind dit jaar een verbod op de onkruidverdelger in, tenzij er voor de grondbeheerder in een specifiek geval geen alternatief voorhanden is. Een externe deskundige beoordeelt dan de kwestie. Niet alle provincies zijn al zo ver. In Overijssel kreeg een motie om glyfosaat te verbieden vorige maand geen meerderheid in de Staten. Het in 2019 aangetreden Friese college heeft zich in het geheel nog niet over verscherping van de glyfosaatregels gebogen.   

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nico van Duijn (ex-raadslid) op
Dat dreigen met kanker is inderdaad kul. Hoogstens voor Boeren zelf als ze er erg onverstandig mee omgaan. Het argument is een andere. Het is zeer beroerd spul voor het milieu. Maar dat argument is nu wat minder in de mode. Geeft niet, Machiavelliaans geredeneerd. Als het maar werkt, dat schermen met kanker
Door Ivo op
Op basis van stevige uitspraken zoals dat het mogelijk is dat glyfosaat kanker veroorzaakt (WHO). "Onwaarschijnlijk" dat het een risico vormt (EFSA). Ongeveer zelfde categorie als rood vlees (minder gevaarlijk dan bewerkt vlees).

Goede lobby om dit voor elkaar te krijgen.

Water is ook chemisch, waarschijnlijk bedoelt de schrijver synthetische bestrijdingsmiddelen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners