of 64707 LinkedIn

Van Gijzel: hoofdrol gemeenten bij aanpak middenhuur

Gemeenten zijn de ‘centrale spelers’  in het oplossen van groeiende tekort aan middenhuurwoningen. In hun woonvisies moet voortaan expliciet aandacht aan het middenhuursegment worden besteed. Dat is een van de aanbevelingen van het gistermiddag gepresenteerde eindrapport van de Samenwerkingstafel onder leiding van Rob van Gijzel. Het gebruik van een 'noodknop' moet niet worden uitgesloten.

Gemeenten zijn de ‘centrale spelers’  in het oplossen van groeiende tekort aan middenhuurwoningen. In hun woonvisies moet voortaan expliciet aandacht aan het middenhuursegment worden besteed. Dat is een van de aanbevelingen van het gistermiddag gepresenteerde eindrapport van de Samenwerkingstafel onder leiding van Rob van Gijzel. Het gebruik van een 'noodknop' moet niet worden uitgesloten.  

Scheefgroei door rijksbeleid 

Zonder maatregelen zal er de  komende tien jaar een tekort ontstaan van 200.000 middenhuurwoningen (met een huur van tussen de 700 en 1.000 euro). Volgens Van Gijzel hebben de rijkssubsidies de scheefgroei in de hand gewerkt. Huursubsidie en hypotheekrenteaftrek leidden tot een grote sociale sector en een grote koopsector, maar ook tot een slechts klein middenveld daartussenin.

 

Passende woningvoorraad
‘Waar andere partijen soms juist belang hebben bij schaarste, moet de gemeente ervoor zorgen dat de woningvoorraad nu en in de toekomst passend is’, schrijft Van Gijzel. ‘De verantwoordelijkheid voor het beoordelen van de woonbehoefte en het invullen daarvan is daarom bij de gemeente belegd.’ Ook zou de gemeente de lokale samenwerkingstafel moeten voorzitten, een structureel te voeren overleg waar alle stakeholders (corporaties, beleggers, ontwikkelaars) bij aanschuiven.

Soms noodknop nodig
In gemeenten waar de huizenmarkt vrijwel op slot zit raadt Van Gijzel het gebruik van een ‘noodknop’ aan. Zo zou de stijging van de huurprijzen beter kunnen worden gereguleerd. Ook zou de gemeente huurwoningen via zo'n noodknop tijdelijk aan de sociale sector kunnen onttrekken en in het middenhuursegment aanbieden.


Huisvestingswet aanscherpen
Verder pleit Van Gijzel er onder meer voor de Huisvestingswet 2014 aan te scherpen waardoor gemeenten middenhuurwoningen gerichter aan middeninkomens kunnen toewijzen. ‘Tijdens verschillende gesprekken kwam naar voren dat gemeenten niet volledig op de hoogte zijn van de mogelijkheden die zij op basis van huidige wet- en regelgeving al hebben om te zorgen dat middenhuurwoningen worden bestemd voor middeninkomens. (…) Er bestonden twijfels of een huisvestingsverordening hiervoor kan worden gebruikt.’ Door de Huisvestingswet aan te passen moet onverkort duidelijk worden dat dit wettelijk is toegestaan. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Enige hot-items:
1. op dit moment is kopen voor middeninkomens vaak goedkoper dan huren.
2. er wordt veel te weinig gebouwd en onvoldoende gericht op specifieke doelgroepen (o.a. ook ouderen).
3. veel bouwbedrijven werken nog volgens verouderde bouwmethodes en zijn te weinig gericht op duurzame woningbouw (er wordt bijv. nog volop gebouwd met gasaansluitingen).
4. de grondkosten rijzen weer de pan uit.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het grootste probleem is dat, zodra de woningmarkt weer enigszins aantrekt, het rijk (woningmarktbeleid), maar vooral ook de gemeenten (woz), alles op alles zetten om de grondkosten weer zo snel mogelijk omhoog te jagen. Het gebeurt hierdoor zelfs dat woningbouwcorporaties hun grond tegen fors hogere prijzen verkopen aan commerciële bedrijven.
Door Jan op
En stel dat beleggers bereid zijn woningen met middenhuren te bouwen, hoe voorkom je dan dat dit na enige tijd dure huurwoningen worden?
Door HappyD (toezichthouder) op
Zo,zo meneer van Gijzel denkt het wiel uitgevonden te hebben. De woningcorporaties deden dit al vele jaren. Deze taak is door een aantal stevige incidenten door minister Blok vakkundig om zeep geholpen. Niet de oorzaak is toen aangepakt, maar de gevolgen. waardoor de bouwproductie al jaren op zijn gat lag met als gevolg, dat de huizenprijzen en huren buitenproportioneel zijn gestegen.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers