of 62812 LinkedIn

Utrecht strenger voor biomassa

Het gebruik van biomassa zal nog enige tijd nodig blijven om de klimaatdoelstellingen te halen, maar de provincie Utrecht wil de inzet ervan op langere termijn minimaliseren. Er mag dan alleen nog biomassa worden gebruikt wanneer nog geen alternatieve duurzame energiebronnen beschikbaar zijn.

Het gebruik van biomassa zal nog enige tijd nodig blijven om de klimaatdoelstellingen te halen, maar de provincie Utrecht wil de inzet ervan op langere termijn minimaliseren. Er mag dan alleen nog biomassa worden gebruikt wanneer nog geen alternatieve duurzame energiebronnen beschikbaar zijn.

Regels

Het provinciebestuur stelt voor aan de Provinciale Staten dat er strengere regels worden opgenomen in de Omgevingsvisie en -verordening die begin volgend jaar wordt vastgesteld. Provinciale Staten hadden Gedeputeerde Staten gevraagd om een onderzoek naar de rol van biomassa in de energietransitie. Het gebruik van biomassa komt steeds meer onder vuur te liggen. Veel centrales maken gebruik van geïmporteerde biomassa en relatief hoogwaardige biomassa. Bovendien is de CO2-uitstoot van biomassacentrales hoog, en komt er relatief veel fijnstof vrij bij de verbranding van houtige biomassa.

 

Rol

Maar in het Klimaatakkoord speelt biomassa een belangrijke rol. Deskundigen waarschuwen dat bij strenge restricties de klimaatdoelen niet zullen worden gehaald. De provincie Utrecht erkent ook dat biomassa voorlopig nodig zal blijven om klimaatdoelstellingen te halen, maar verwacht dat dankzij verdere technologische ontwikkelingen, zoals op het gebied van geothermie, aquathermie en zonthermie, biomassa op termijn steeds minder nodig zal zijn. Overigens kent de provincie weinig grote biomassainstallaties, maar tot nu toe zorgt het wel voor circa 70% van de totale hoeveelheid hernieuwbare energie die in de provincie wordt opgewekt.

 

Randvoorwaarden

De provincie stelt nu voor om een aantal extra randvoorwaarden op te nemen die bovenop de landelijke wet- en regelgeving komen. Zo wil men alleen nog laagwaardige biomassa inzetten die niet als grondstof gebruikt kan worden voor andere toepassingen, zoals snoeiafval. Bovendien mag alleen biomassa wordt gebruikt waarbij in de hele keten meer dan 80 % minder CO2 wordt uitgestoten. Op die manier wordt biomassa uit niet-duurzame bronnen of vanuit het buitenland (veelal de Verenigde Staten en Canada) geweerd.

 

RES

Binnen de provincie Utrecht vallen drie RES-regio’s die dit jaar verder bepalen op welke manier alternatieve energiebronnen worden ingezet. Onderdeel daarvan is een Regionale Structuur Warmte, waarin de warmtebehoefte en het aanbod van duurzame warmte wordt geïnventariseerd. Ook biomassa is onderdeel van de opties die daarbij worden meegenomen. Volgens de provincie is het niet zo dat strengere regels de mogelijkheden in het aanbod van hernieuwbare warmtebronnen zal verminderen. ‘Op dit moment maken de drie regio’s ook concrete schattingen van de mogelijke bijdrage van biomassa en de randvoorwaarden waaronder dit kan. Ons biomassabeleidsdocument is hierbij dus ook behulpzaam.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.