Hilversum staat op de tweede plaats, Amsterdam staat opvallend genoeg in de middenmoot en de minste geluidsoverlast wordt gemeten in Almere. In oktober publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO het dringende advies aan overheden om omgevingslawaai drastisch te verminderen. Een op de drie Nederlanders wordt dagelijks blootgesteld aan niveaus die volgens de WHO onverantwoord hoog zijn. Het wetenschappelijk bewijs voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is inmiddels zeer sterk.

 

Overlijden

Het Europees Milieuagentschap schat dat jaarlijks 12.000 Europeanen voortijdig overlijden aan door lawaai veroorzaakte hart- en vaatziekten. Op basis van de gemeentecijfers over blootstelling aan verkeerslawaai schatten de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) en deskundigen van de GGD dat zo'n 80.000 mensen ernstig in hun slaap worden verstoord. Rond de duizend Nederlanders ontwikkelen hart- en vaatziekten. Circa 80 mensen per jaar gaan eerder dood door verkeerslawaai.

 

Alle wegen

In een reactie aan De Monitor laat de gemeente Utrecht weten: ‘In Utrecht nemen we maatregelen om geluidshinder zo veel mogelijk te voorkomen. Zo gaan we bij het vervangen van wegdek wel voor stil asfalt, stimuleren we schonere en stillere vervoersmiddelen en hanteren we voor nieuwbouwgebieden strengere geluidsnormen dan de wet vraagt.’ De verklaring zoekt de gemeente bij de manier waarop geluidshinder in kaart wordt gebracht. Bij geluidsmetingen nemen we ook alle wegen in de stad mee (niet alleen het hoofdwegennet), iets wat niet alle overheden doen.'