of 62284 LinkedIn

Utrecht gaat bewijzen dat woningbouw veel sneller kan

Bureaucratische processen bij de overheid vormen een van de voornaamste knelpunten bij de inhaalslag die er in de woningbouw moet worden verricht. Zeggen althans projectontwikkelaars. De provincie Utrecht wil met de ‘100 dagen challenge’ bewijzen dat het anders kan. Vijf vragen aan gedeputeerde Pim van den Berg (ruimtelijke ontwikkeling, D66).

Bureaucratische processen bij de overheid vormen een van de voornaamste knelpunten bij de inhaalslag die er in de woningbouw moet worden verricht. Zeggen althans projectontwikkelaars. De provincie Utrecht wil met de ‘100 dagen challenge’ bewijzen dat het anders kan. Vijf vragen aan gedeputeerde Pim van den Berg (ruimtelijke ontwikkeling, D66).

Een woningplan in honderd dagen, dat kan toch nooit goed gaan?

‘De challenge staat niet op zich, maar maakt deel uit van de Actie Agenda Woningmarkt die we met meer dan honderd Utrechtse partijen hebben opgesteld. Daarin is gezamenlijk afgesproken dat we woningbouwprojecten versnellen. Er is in de provincie voldoende plancapaciteit, maar door allerlei knelpunten komen die plannen niet snel genoeg tot realisatie. Bij de negen projecten van deze challenge is het echt de bedoeling om resultaat te gaan boeken.’


Wat ziet de provincie als voornaamste knelpunten bij het versnellen van woningbouw?

‘De vraag op de woningmarkt is de laatste jaren explosief gestegen. Het is voor alle partijen moeilijk om daar direct een passend antwoord op te geven. Op dit moment laten we door bureau Over Morgen een onderzoek uitvoeren. Het is nog niet afgerond, maar de belangrijkste knelpunten zijn wel duidelijk. Dat is de beperkte capaciteit bij overheden en marktpartijen om complexe binnenstedelijke woningbouwprojecten versneld te realiseren. Ook kennen gemeenten, beleggers, marktpartijen, corporaties elkaar onvoldoende om samen de woningbouwopgave op te pakken. Bij binnenstedelijke projecten gaat het vaak om een gebiedsgerichte aanpak waar verschillende eigenaren bij zijn betrokken. Dit vergt een andere aanpak dan traditionele woningbouwprojecten. En tot slot zie je bij verschillende projecten een stapeling van ambities op het gebied van energie, betaalbaarheid en aardgasvrij. Dat leidt tot stijging van de kosten en vertraging in de processen.’


Zijn de negen geselecteerde projecten representatief voor de woningbouwopgave van de provincie Utrecht?

'Ze vormen een dwarsdoorsnede van de partijen die een rol spelen op de woningmarkt: ontwikkelaars, corporaties, beleggers en zeven verschillende gemeenten. De projecten verschillen in omvang, fase en complexiteit. Maar elk woningbouwplan is uniek, zo laat ook deze challenge weer zien. De komende honderd dagen zullen ze waarschijnlijk allemaal tegen hobbels aanlopen. Juist dat maakt de challenge interessant.' 

Wat verwacht u over honderd dagen aan te treffen? Eerst uw droom en dan de (vermoedelijke) realiteit.

'Mijn droom is dat deze negen projecten niet alleen zichzelf bewijzen en laten zien dat versnelling echt kan, maar dat ze echt een motor zullen vormen voor innovatie in woningbouwplannen. Inspirerend voor andere projecten, met nieuwe verdienmodellen en nieuwe vormen van samenwerking. De partijen hebben deze uitdaging opgepakt en wij gaan ervanuit dat hun plannen ook realiteit worden.’


Een woningplan is leuk, maar wanneer gaat vervolgens de eerste heipaal de grond in?

‘Uiteraard doorloopt ieder project netjes de procedures die we in dit land met elkaar hebben afgesproken. Bij de meeste projecten zullen de heipalen dus even moeten wachten. We hebben als partijen in de provincie met elkaar de ambitie gesteld om voor 2021 zo’n 21.000 woningen te realiseren. Dit initiatief gaat daar zeker aan bijdragen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Alle betrokken partijen zijn gewoon aan het zwarte pieten en de prijzen gigantisch omhoog aan het jagen!
Voorbeeld gemeente Haarlemmermeer:
1. De woningbouwvereniging IJmere zou in oktober 2016 (!!!!) o.a. seniorenwoningen op de markt brengen (Tudorpark).
2. Vervolgens speelt deze woningbouwvereniging (met medewerking van de gemeente) de grond met (forse????) winst door naar Dura Vermeer.
3. Het gevolg is dat er tot op heden ter plaatse nog steeds geen seniorenwoning is gebouwd.
Door Jaap (afdelingsmanager) op
Provincie helpt het meest als het niet in de weg loopt
Door (andere) Hans op
Grappig: ‘De vraag op de woningmarkt is de laatste jaren explosief gestegen', een waarheid als een koe, hadden we niet ff een economisch dipje? Uitstel op zo'n moment geeft een hoge vraag als het weer goed gaat. Nu hard gaan bouwen? Dat is wachten op het moment dat de woningmarkt geheel instort, zodra deze grote aantallen woningen zijn opgeleverd. Regeren is/was vooruit zien, dit lijkt meer op de waan van de dag.
Geluk is nog de krapte op de arbeidsmarkt.....
Door Hans (afdelingsmanager) op
Het begint al met de koe van een denkfout dat een provincie ook maar iets kan betekenen op dit punt. De meeste gemeenten, zeker de grote, zien de provincie uitsluitend als melkkoe.