of 60156 LinkedIn

Utrecht daagt ontwikkelaars uit

De provincie Utrecht schrijft een prijsvraag uit voor de beste manier om een woningbouwproject met middeldure huurwoningen te versnellen. Op die manier wil de provincie de bouw van woningen met een huur van €720 tot €1000 stimuleren.

De provincie Utrecht schrijft een prijsvraag uit voor de beste manier om een woningbouwproject met middeldure huurwoningen te versnellen. Op die manier wil de provincie de bouw van woningen met een huur van €720 tot €1000 stimuleren.

Knelpunten

Volgens de provincie is het slecht gesteld met het aanbod en de bouw van middenhuur in Utrecht. De bouw kent vaak knelpunten, zoals een gebrek aan locaties en financiële onhaalbaarheid. Met de Challenge Middenhuur wil Utrecht dat initiatiefnemers, beleggers, corporaties en gemeenten gaan zoeken naar manieren om een project sneller van de grond te krijgen. Ieder project waarbij woningen in het middeldure huursegment worden gebouwd kan een toelage van 10.000 euro krijgen voor de inzet van expertise om knelpunten op te lossen. De winnaar krijgt een hetzelfde bedrag nogmaals.

 

Overspannen

Net als in Noord- en Zuid-Holland is de woningmarkt in Utrecht overspannen. Als de bouw van nieuwe woningen in huidige tempo doorgaat, dan kent de provincie Utrecht een woningtekort van 21.500 woningen in 2030, zo becijferde ABN-Amro onlangs. Voor veel inkomens is het kopen van een huis in de provincie Utrecht te duur. Maar het inkomen is wel te hoog voor een sociale huurwoning.

 

Nijpend

Voor een grote groep woningzoekers is de middenhuur een optie, maar juist daar is het tekort aan woningen misschien wel het nijpendst. Daar zijn volgens de provincie 7.000 extra woningen nodig. Dat komt vooral omdat er in de afgelopen jaren nauwelijks woningen in dit segment zijn gebouwd. Van vorige kabinetten mocht de corporatiesector zich alleen nog maar richten op de sociale huur, en niet meer op de vrije sector. Maar ook de marktpartijen bouwden niet: voor veel beleggers en financiers zijn projecten met een huur boven de duizend euro veel interessanter.

 

Toets

Vorige maand besloot de Tweede Kamer om de markttoets af te schaffen. Dat was een marktverkenning die gemeenten moesten uitvoeren voordat ze een corporatie toestaan om middeldure huurwoningen te bouwen. Doordat dat nu niet meer hoeft, kunnen corporaties makkelijker zelf beginnen met de bouw voor de middenhuur.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.