of 59082 LinkedIn

Uitstel Wabo tot 1 oktober

Invoering van de Wabo wordt definitief uitgesteld tot 1 oktober. Dat heeft minister Huizinga dinsdagavond besloten in overleg met VNG, IPO en de Unie van Waterschappen.
5 reacties
Invoering van de Wabo wordt definitief uitgesteld tot 1 oktober. Dat heeft minister Huizinga dinsdagavond besloten in overleg met VNG, IPO en de Unie van Waterschappen.
Aansluiting ict
Volgens een woordvoerder van Huizinga moet door het uitstel voldoende tijd ontstaan voor gemeenten en andere overheden om de eigen systemen aan te sluiten op de nieuwe Wabo-ict.

Aangedrongen
De Wabo zou eigenlijk per 1 juli van kracht worden. Vanuit gemeenten werd sinds enige tijd aangedrongen op uitstel, omdat er anders te weinig tijd zou zijn om alles in te regelen. Ook zou de nieuwe ict niet helemaal voldoen.

Derde keer
Het is voor de derde keer in twee jaar tijd dat de Wabo wordt uitgesteld. In juli 2008 schoof toenmalig minister Cramer de beoogde invoeringsdatum van de wet een jaar naar voren: 1 januari 2009, werd 1 januari 2010. Aanleiding was onder meer het feit dat VNG en VROM het niet eens konden worden over de verdeling van de kosten. Bovendien speelde het niet tijdig beschikbaar zijn van de juiste ict ook toen al een rol.

Wetgeving
In september vorig jaar volgde de mededeling dat de Wabo op 1 juli 2010 zou worden ingevoerd. Het wetgevingstraject was nog niet afgerond, en de ict was ook nog steeds niet beschikbaar.

Digitaal
De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voegt 25 vergunningstelsel samen tot één nieuwe omgevingsvergunning. Onder meer kap-, milieu-, sloop- en bouwvergunningen gaan hierin op. Een omgevingsvergunning moet digitaal kunnen worden aangevraagd.

Lees hier het gezamenlijk persbericht VROM, VNG, IPO en UVW
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door MM (Jurist) op
De WABO is de nachtmerrie van iedere burger, jurist en bestuurder.

Via de gebrekkige informatie die de burger bereikt, lijkt het zo alsof procedures eenvoudiger worden, maar dit is niet zo.

Er is heel veel over dit onderwerp geschreven, waaronder door zeer toonaangevende rechter, bestuurders en andere juristen. Allen uiten hun vrees voor wat komen gaat. Ik noem een klein voorbeeld.

Stel uw buurman vraagt een sloopvergunning aan voor een monumentale kerk die u nu juist zo mooi vond en waar u prachtig op uit kijkt. Het bestuur reageert niet snel genoeg op de aanvraag en de vergunning wordt verleend. In het huidige systeem wordt bij het stilzitten van het bestuur geen vergunning verleend, maar wordt deze dan geweigerd. Onder de WABO wordt de vergunning bij het stilzitten van rechtswege verleend. Dit betekent dat u als burger de aanvragen voor de vergunningen heel goed in de gaten moet houden. Na een door uzelf uit te zoeken termijn moet er door het bestuur beslist zijn. Kunt u niks vinden in de gemeentenkrachten, dan moet u hollen naar de rechtbank om een voorlopige voorziening aan te vragen (een soort kort geding) en daarna bezwaar maken bij de gemeente.

Doet u dit niet, dan kan het gebouw plat. Zelfs als de vergunning achteraf onterecht is gebleken. Weliswaar moet dan de zaak in de oude toestand worden hersteld. Maar hoe ga je dat doen met een monument?

Dit voorbeeld is er een uit duizenden. Het geeft aan waarom de burgers zo beducht hierop moeten zijn.

In de plaats van de schuld geven aan de wetgever zouden de burgers in dit geval goed naar zichzelf moeten kijken. In hun roep om een gelijkwaardigere positie met de overheid en een overheid die zich dienstverlenend naar zich opstelt zijn ze niet langer gediend om zelf goed advies in te winnen op het moment dat ze iets van de overheid gedaan willen krijgen. In plaats daarvan gooien ze al hun wensen op het bordje met de overheid, met de mededeling regel het maar.

Met het in mindere mate beschikbaar worden van gelden voor gemeenten gaat zich in de toekomst een groot probleem voordoen. De overheid zal zeer complexe zaken voor burgers moeten oplossen maar mist hiervoor de kennis en de mankracht. Het gevolg hiervan is dat dure bureaus en ZZP'er moeten worden ingehuurd, waardoor de rekening uiteindelijk steeds hoger wordt.

Dus burgers, kom niet zomaar aanzetten met een idee, maar laat je goed informeren en kom bij het bestuur met een gedegen aanvraag/plan. Alleen op die manier kan bovenstaande paradox worden doorbroken.
Door C Fisser (mdw communicatie- en beleidsondersteuning) op
VROM misleidt burgers en bedrijven

VROM beweert in persberichten nog steeds dat met de komst van de Wabo burgers en bedrijven bij (bouw)werkzaamheden nog slechts te maken krijgen met één vergunningaanvraag, één loket en één bevoegd gezag (gemeente) en één vergunning.
VROM negeert nog steeds (al 2 jaar) de boodschap van de waterschappen om in alle publicaties over de Wabo één zinnetje extra op te nemen: "Gaat u werkzaamheden verrichten bij, op, in, boven, of onder water (sloten, grachten, kanalen), of waterkeringen (dijken, sluizen), dan hebt u in veel gevallen naast een Wabo-vergunning óók een vergunning nodig op grond van de Waterwet. Zo'n vergunning kunt u aanvragen via uw gemeente of rechtstreeks bij het waterschap."

Zonder die informatie worden burgers en bedrijven misleid: ze denken dat ze voldoende hebben aan een Wabo-vergunning, maar als ze na het verkrijgen daarvan alsnog een Watervergunning moeten aanvragen, kan het zijn dat ze alsnog 26 weken moeten wachten op zo'n vergunning voordat ze met hun werkzaamheden mogen beginnen. Dat is niet klantvriendelijk.
Om nog maar te zwijgen over de risico's voor de "waterveiligheid" als men zonder vergunning in waterkeringen gaat bouwen.
En het ergste is: de OLO/Wabo voorziet op geen enkele manier in deze problematiek. Bij het doorlopen van de vragenboom, wordt men nergens geattendeerd op "bouwen bij water of waterkeringen".
Onbegrijpelijk!
Door Aj Strijker (interim ICT manager) op
OLO krijgt na 2 jaar nog steeds 'onvoldoende'. Hoeveel excuses worden nog gezocht om tot verder uitstel te komen? Als je 2 jaar geleden al klaar had moeten zijn waarom denk je door uitstel van 3 maanden dan wel klaar te zijn? Het is duidelijk dat er een grote weerstand is tegen de invoering van de WABO.
Door Les paul op
Ongelooflijk, tot en met 31 mei dacht VROM dus dat de WABO per 1 juni kon worden ingevoerd.

Afwachten of 1 oktober haalbaar is. Maar grote kans dat het 1 januari 2011 wordt.
Door W. Wilkens (schrijvende) op
En maar zeuren dat de gemeenten moeten worden geherindeeld, omdat ze de taken niet aankunnen.
Bovendien is dit de zoveelste efficiencykorting die de gemeente krijgt opgedrongen, omdat men op rijksniveau speeltjes voor politici en topambtenaren bedenkt.

Afwachten of we na de verkiezingen meer van hetzelfde mogen verwachten.