of 64231 LinkedIn

Uitkoop boeren geen taboe, wel duur

De aanpak van het stikstofprobleem wordt veel duurder en ingrijpender dan tot dusver werd gedacht. Gedwongen uitkoop van boeren in de buurt van natuurgebieden is voor het demissionaire kabinet geen taboe meer. Maar dat gaat wel vele miljarden kosten, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferd.
14 reacties

De aanpak van het stikstofprobleem wordt veel duurder en ingrijpender dan tot dusver werd gedacht. Gedwongen uitkoop van boeren in de buurt van natuurgebieden is voor het demissionaire kabinet geen taboe meer. Maar dat gaat wel vele miljarden kosten, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferd.

Scenario's 

Het PBL bracht op verzoek van de ministeries van Landbouw en Financiën de kosten en effecten in kaart van twee scenario's voor de stikstofaanpak. In beide varianten is geld uitgetrokken om gericht die boerenbedrijven uit te kopen die de meeste stikstof doen neerdalen in kwetsbare natuurgebieden, eventueel door middel van onteigening. Een keuze hierover zou aan een volgend kabinet zijn. Volgens betrokkenen worden de voorstellen straks ook besproken aan de formatietafel.


Duur

Het kabinet had voor de komende jaren tot dusver 5 miljard euro uitgetrokken voor de structurele vermindering van de stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden. In het goedkoopste scenario komt daar nog eens 9 miljard euro bij, in het duurste zelfs 25 miljard euro. En dan nog is het volgens het PBL maar de vraag of de doelen die het kabinet zich gesteld heeft voor 2035 worden gehaald.


Tempo

Volgens het PBL zijn de voorgestelde stikstofplannen ambitieus en is het uitvoeringstempo 'ongekend hoog', omdat ze ook nog eens binnen tien jaar gerealiseerd moeten worden. Dit 'terwijl de maatregelpakketten een beroep doen op beleidsinstrumenten die momenteel alleen op veel kleinere schaal worden toegepast,' aldus het planbureau. 'Ook wordt ingezet op maatregelen die nog ontwikkeld moeten worden.'


Risico's

Het PBL waarschuwt ook dat aan onteigening risico’s verbonden zijn. In de plannen wordt bij gedwongen opkoop een opslag van 30 procent op de reguliere marktwaarde betaald. Dat kan boeren ervan weerhouden mee te doen aan een vrijwillige regeling. 'Ze weten immers dat ze bij onteigening een hogere prijs kunnen krijgen.' Ook kan zo'n maatregel lokaal het draagvlak voor natuurbeleid aantasten.


Emmissiereductie

Vorig jaar bleek uit onderzoek van Connecting Agri&Food, een onderzoeksorganisatie van de veesector, dat het opkopen van boerenbedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden een dure oplossing is. Volgens een zelf ontwikkelde rekenmethodiek is het volgens hen veel goedkoper om te investeren in emmissiereductie in boerenstallen. (ANP/Redactie)


Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet (Gepensioneerd) op
Slachterijen en de vleesverwerkende industrie leunen voor bijna 100% op goedkope buitenlandse flex arbeid. Als we dat duurder of misschien onmogelijk maken, krimpt de sector vanzelf. Een andere optie is het aanpakken van de invoer van veevoer uit oa Zuid Amerika, waar tropisch regenwoud voor wordt platgebrand. De kostenstructuur maakt dat we zo goedkoop kunnen produceren, dat Nederlands varkensvlees op grote schaal naar Azie wordt geëxporteerd. Als we dat aanpakken, dan krimpt de sector vanzelf. Scheelt veel geld en bovendien draait de belastingbetaler niet voor de kosten op, maar de sector zelf. Terecht.
Door Pieter (IT) op
De kosten moeten worden verhaald op het CDA en Oud CDA’ers. Het CDA heeft zich decennia lang geleend voor het behartigen van de belangen van veeboeren en de vleesindustrie, Dat begon in de jaren ‘80 van de vorige eeuw toen de boer op de arme zandgronden opeens steenrijk kon worden met een trucje: de grondstoffen, het veevoer, in het buitenland halen, waaronder Tapioca uit Zuid Amerika. Er ontstonden enorme slachthuizen en een vleesverwerkende industrie. Vervolgens kon de sector nog meer geld verdienen door het personeel voor de slachthuizen uit Turkije en Marokko te halen. Die hadden hoofdzakelijk geen formele verblijfstitel. De drie kabinetten Lubbers weigerden hierop in te grijpen; de economie zou anders instorten. Gewoon keiharde belangenbehartiging ten behoeve van een kleine groep die steenrijk wilde worden. Clientelisme in de zuiverste vorm. Er is veel over geschreven, ook over de positie die het toenmalige ministerie van landbouw innam. In de jaren ‘90 zijn die Turken en Marokkanen met de invoering van de Koppelingswet allemaal genationaliseerd Zo is het CDA ook nog eens verantwoordelijk voor een enorme bevolkingsgroei. CDA’ers die hiervoor verantwoordelijk zijn en nog in leven zijn, kunnen nog steeds strafrechtelijk worden vervolgd. Politici die nu verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van buitenlandse arbeid in de vleessector zoals de schreeuwende Robje Jetten, moeten ook strafrechtelijk worden vervolgd. Door wetgeving die tot stand is gekomen dankzij D66 konden de arbeidskosten voor flexwerkers uit Oost Europa fors omlaag. Dit houdt de vleessector mede in stand.
Door Boris op
Ik neem aan dat het verzet hevig zal worden. Het stikstofprobleem is een papierenprobleem, veroorzaakt door pennenlikkers in Brussel (waar bemoeien ze zich mee) en Den Haag. En zolang de voordeur open staat voor iedereen die hier zijn/haar hand gaat ophouden blijft de druk op milieu en natuur toenemen. Dus eerst de deur dicht en de regels aanpassen.
Door drs. E. Nabled op
Ik ben reuze benieuwd naar de onteigeningstitel die men hier voor denkt te gebruiken. Mocht het op een of andere manier dan toch lukken, dan zullen de nieuw te bouwen woningen met deze kosten belast worden, zoals het hoort en gebruikelijk is.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers