of 59082 LinkedIn

Toets 'passendheid' huurwoning goed voor doorstroming

De inkomenstoets voor de passendheid van huurwoningen is een eenvoudige, effectieve manier om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren. Dat stelt kennisorganisatie Platform31 na onderzoek naar diverse oplossingen uit binnen- en buitenland om meer dynamiek te krijgen in de vastgelopen woningmarkt.

De inkomenstoets voor de passendheid van huurwoningen is een eenvoudige, effectieve manier om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren. Dat stelt kennisorganisatie Platform31 na onderzoek naar diverse oplossingen uit binnen- en buitenland om meer dynamiek te krijgen in de vastgelopen woningmarkt.

Huursombenadering 

Bij de overstap naar het nieuwe systeem om de jaarlijkse huurverhoging vast te stellen - de huursombenadering - zou een periodieke toets in stand moeten blijven, constateert Frank Wassenberg, projectleider van het onderzoek bij Platform31. ‘Minister Blok heeft onlangs al aangegeven dat hij de inkomenstoets niet helemaal wil loslaten. Dit onderzoek onderschrijft het nut daarvan.’

 

Huren stijgen of dalen met inkomen

Samen met onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken bekeek Platform31 verschillende aanpakken en legde die voor aan ruim honderd deskundigen. Volgens hen is het periodiek toetsen van de passendheid de meest kansrijke oplossingsrichting. “In Ierland en België worden de huren jaarlijks aangepast als de inkomens stijgen. Of neerwaarts, als ze dalen. In België zelfs tussentijds bij grote inkomensschommelingen”, aldus de onderzoekers.

 

Scheefwoners

In Nederland verstrekte de Belastingdienst de afgelopen jaren inkomensgegevens aan verhuurders, waarmee zij zogenoemde “scheefwoners” (mensen met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning) een extra huurverhoging konden geven. Op die manier stimuleren ze huurders met een hoger inkomen om door te stromen naar een duurdere woning. Nu de inkomensafhankelijke huurverhoging na drie jaar wordt vervangen door een ander systeem, is het goed om de voordelen van de inkomenstoets te behouden, meent Wassenberg. Volgens hem werkt de combinatie goed, van enerzijds een periodieke passendheidstoets en anderzijds de huursombenadering, waarbij de huurverhoging afhankelijk wordt gemaakt van de onderhoudsstaat en populariteit van de woning.

 

Ruimtelijke scheefheid

Passendheid gaat volgens de onderzoekers overigens niet alleen over inkomen, maar ook over ‘ruimtelijke scheefheid’, bijvoorbeeld een groot gezin in een klein huis, of andersom. In beide gevallen is een periodieke toets nuttig om te beoordelen of een huishouden nog wel in het juiste huis woont. Zo’n periodieke toetsing kan ook zinvol zijn om te kijken of de woning nog wel voldoet aan de persoonlijke behoeften, stellen de onderzoekers. Voor de wijze van toetsing noemen zij verschillende mogelijkheden. Dat kan in een persoonlijk gesprek, per post of e-mail of via de fiscus. Het kan jaarlijks, om de drie jaar, of vijf jaar.

 

Tijdelijke huurcontracten

Andere manieren om de woningmarkt in beweging te krijgen zijn volgens de onderzoekers: meer wettelijke ruimte creëren voor tijdelijke huurcontracten; eenvoudiger maken voor jongeren/starters om samen te wonen in één huis; tijdelijke bewoning van leegstand vastgoed; actieve bemiddeling van woningzoekenden. Verder adviseert Platform31 onderzoek te doen naar een ander woonruimteverdeelsysteem dan de standaard werkwijze met inschrijfduur en wachtlijsten. Ook zijn in het buitenland goede ervaringen met fiscale maatregelen die kleine particuliere spaarders stimuleren om te investeren in de particuliere huurmarkt. Ook Nederland moet die mogelijkheden verkennen, volgens de onderzoekers. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wheely op
Het wordt de hoogste tijd dat gemeenten toestaan permanent in een recreatiewoning te gaan wonen. Dan verhuis ik daar per direct naartoe en komt mijn 3-kamer appartement vrij.
Door De andere kant vh verhaal op
Verhuurder in Amsterdam heeft prive apprtmnt van 80m2, locatie is 150mtr van de Dam. Oud huurcontract , huur gegroeid van 138 eur in 2005 naar nu 152 euro/maand. Marktconforme maandhuur is echter 2000-2500 eur. Huurder onderverhuurt waarschijnlijk met regelmaat illegaal aan derden voor 150/eur weekendje of 1000 voor maand. Dankzij huurbescherming kan men huurder niet uitzetten en is huurverhoging gemaximeerd op enkele procenten per jaar. Hypotheekrentelast en WOZ belasting echter wel op basis van AAA locatie. Kortom, gratis wonen op kosten van de verhuurder op duurste locatie van NL.
NL huurbeleid en puntenstelsel zelfde in NO Groningen als in centrum Amsterdam. Geen wonder dat er geen doorstroming is.
Door Gerard Floor (n.v.t.) op
Het blijft tobben op de nationale woningMARKT (alleen het woord al). En dat terwijl er in onze neo-liberale samenleving nog steeds veel mensen zijn die om hun moverende redenen een huurwoning verkiezen boven de aankoop van een gekend speculatieobject als een eigen huis.
En wat mijzelf betreft:
Niemand heeft mij ooit kunnen uitleggen waarom in dit land mensen geacht worden om 30% van hun inkomsten aan woonlasten uit te geven.
Wat is er tegen huren vooral als je daardoor een bijdrage kunt leveren aan de sociale cohesie in de wijken?
Om nog maar te zwijgen van de impuls, die de werkgelegenheid zou krijgen als op rijksniveau zou worden besloten meer betaalbare en goede nieuwe huurwoningen t6e gaan bouwen
Door IK op
Blijft een vreemd gegeven dat als je wèl zonder subsidie(s) (net) iets kunt betalen, je gezien wordt als scheefhuurder. Omgekeerde wereld.
Mijn woning werd pas een sociale huurwoning ná invoering van de EU-regels.
En dan, met deze arbeidsmarkt, zullen velen een flexibel inkomen hebben/krijgen. Iedere zoveel jaar verhuizen dan maar?
Door Rick op
Scheefwonen is maar een bepaald idee. Willen we toe naar wijken met arme mensen? Of willen we gemixte wijken? En wat te doen met "scheefwoners" die zich meer dan één dagdeel inzetten voor hun wijk d.m.v. vrijwilligerswerk? De wijk wordt daar beter van. Worden die scheefwoners dan gestraft voor hun inzet en het gebrek aan koopwoningen in de wijk?
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (kritisch burger) op
Wel ja, nog meer sovjet-bureaucratie. Ik werd een paar geleden gedwongen om een flat boven de huurgrens te huren op basis van een inkomenstoets die 75 euro boven de grens lag ! laat ik zwijgen over de slechte service, de huurprijs en hoe een corrupte woningcorporatie commercieel bezig is met mijn belastinggeld. Als ergens de markt haar werk kan doen, is het wel in de woningsector ! Door die bureaucratie heb ik netto net iets meer te besteden dan iemand in de bijstand, maar daarvoor mag ik wel 4 dagen per week vol aan de bak !!! Werken loont totaal niet in dit land. Binnenkort ga ik heerlijk ergens in een krimpgebied van een uitkering genieten....
Door Janneke op
Allemaal waar, er zijn onvoldoende huurwoningen om naar door te stromen en velen kunnen ook niet kopen.

En genoemde middelen om woningmarkt in beweging te krijgen als tijdelijke bewoning en samenwonen in een huis (is kamergewijze verhuur) worden al toegepast maar lossen probleem niet op.

De huurder moet het voelen in zijn portemonee en het moet rechtvaardig zijn, Dus begin met aanpassingen van de inkomensgrenzen versus huurprijs: met inkomen van 34.000 bruto per jaar (=18oo netto per maand) kun je geen huur van 700 betalen. Dit moet eerst aangepast worden.

En als je weet dat in NL de helft van de huishoudens een inkomen heeft tot 34.000 bruto per jaar, dan zijn veel sociale huurwoningen nodig en moet kabinet werk maken van middensegment huur (volgens puntentelling) in gemeenten waar de overgang van sociaal naar vrije sector of koop niet soepel gaat.
Door Broadcaster op
Het beleid is bovendien bijzonder wispelturig.
Ik was zelf scheefwoner maar op het moment dat ik ja zei tegen de betreffende woning wilde de woningcorporatie vanwege het toenmalige spreidingsbeleid het graag aan mij verhuren. Nog maar een paar jaar daarna gaat de overheid ineens weer een andere kant op en moet ik verkassen. Niemand die mij de investering en verhuiskosten vergoed. De overheid is onbetrouwbaar en heeft een lang en een kort geheugen. Het korte geheugen werkt tot direct na de verkiezingen en het lang werkende geheugen werkt uiterlijk tot de nieuwe verkiezingen.
Verder is het zoals Ernst zegt, er zijn nauwelijks betaalbare huurwoningen beschikbaar voor mensen met iets meer dan een minimuminkomen.
Door Sonja op
Niet alleen de huurprijs is van belang voor het creëren van doorstroom. Het verkrijgen van een hypotheek evenzo.
Door ernst (oud medewerker verhuur en bewoners zaken corporatie) op
alle maatregelen die de portemonnee van de zittende huurder aantasten zullen doorstroming tegenhouden, zelfs een inkomens afhankelijke huurverhoging werkt niet omdat er niet genoeg betaalbare woningen boven de € 710 tot € 830 beschikbaar zijn , bij huurders boven de 65 jaar is de angst groot dat bij overlijden van èèn van de partners de huur onbetaalbaar wordt voor de achterblijvende en er weer (verplicht) zal moeten worden verhuisd naar een goedkopere woning vanwege de inkomensdaling