of 59190 LinkedIn

Tekort aan seniorenwoningen groter

Het aantal senioren stijgt flink door de naoorlogse geboortegolf en de toegenomen levensverwachting. Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen of moeten dat omdat de bejaardenzorg steeds meer buiten instellingen wordt geplaatst.
5 reacties

Een tekort aan seniorenwoningen dreigt in 2020. Die verwachting spreekt meer dan de helft van de gemeenten uit in een onderzoek van Ipso Facto in opdracht van de ouderenbond ANBO. Ruim vier op de tien signaleren nu al een tekort aan seniorenwoningen, met name kleinere gemeenten.

Meer senioren
Het aantal senioren stijgt flink door de naoorlogse geboortegolf en de toegenomen levensverwachting. Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen of moeten dat omdat de bejaardenzorg steeds meer buiten instellingen wordt geplaatst.

Niet op een rij
Uit het onderzoek blijkt echter dat een aanzienlijk deel van de gemeenten de feiten over wonen van senioren nog niet op rij heeft. Zo heeft slechts 28 procent zicht op de woningen die relatief eenvoudig aangepast kunnen worden voor mensen met een beperking. 55 procent weet wel hoeveel woningen in de gemeente al geschikt zijn voor senioren.

Langer zelfstandig wonen
‘Het verschil in inzicht verschilt per gemeente enorm’, stelt ANBO-directeur Liane den Haan verbaasd. Goed inzicht in de beschikbaarheid van woningen is volgens haar juist belangrijk ‘nu het overheidsbeleid gericht is op langer zelfstandig wonen.’

Prestatieafspraken
Gemeenten en woningcorporaties hebben vaak al wel prestatieafspraken gemaakt over te behalen resultaten. Maar met zorgaanbieders of met andere gemeenten of projectontwikkelaars wordt door minder dan 20 procent van de gemeenten zulke afspraken gemaakt. ‘Daar moet de cultuuromslag dus nog plaatsvinden om de behoefte aan zorg en wonen te kunnen voorzien.’ Het onderzoek wordt sinds 1998 om de vier of vijf jaar gehouden. Dit keer reageerden 114 gemeenten. Een respons van 29 procent, die redelijk goed was verdeeld naar gemeentegrootte, aldus ANBO. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door t. faber op
Dat de babyboomgeneratie ooit oud zou worden en op enig moment aangepaste en passende (woon-) voorzieningen zou behoeven en met pensioen zou gaan kon iedereen op zijn vingers natellen. Echter niet onze geniale bestuurders en pensioenfondsen! Het gaat er steeds meer op lijken, dat we in Nederland bestuurd worden door mensen, die wel hersens hebben maar niet weten wat ermee te doen. Comfortably numb!!
Door Jan op
Ga je als gemeente richten op het alsnog (desnoods aan de buitenkant) aanbrengen van liften in nu nog liftloze flatgebouwen. In de appartementen wat drempels weghalen en handvatten ophangen plus wc-potten verhogen en je hebt voldoende woningen voor ouderen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Over het algemeen blijken (ook) gemeenten soms slecht te kunnen plannen. Uit mijn waarneming blijkt dat
- bij een aantrekkende woningmarkt - het bij veel gemeenten treurig gesteld is met de woningbouwplannen voor de komende jaren. Nog treuriger is het gesteld met de plannen voor de op korte tot middellange termijn toch zeer noodzakelijke bouw van levensloopbestendige woningen.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Als al niet bekend zou zijn om hoeveel mensen met en zonder beperking het zou gaan, waar hebben we het dan over. Ook wordt hier nagenoeg geen duidelijk onderscheid (meer) gemaakt tussen het zgn. thuis willen blijven wonen (eigen verkiezing dan wel gedwongen o.b.v. rijksbeleid) en het ontzorgen van bejaardeninstellingen. Nergens lees je hier trouwens iets over de toename van het aantal 1e enz. generatie allochtone niet-geïntegreerde ouderen of valt dat gewoon onder mantelzorg? Als er nu niets gebeurt, komt de klap later des te harder aan tenzij.......er al eerder een andere klap valt.
Door Donders (mederwerker) op
600 miljoen naar politie geen euro naar onze ouders.
Lang leven deze rechtse maatschappij.
Strenge straffen strenger optreden in de wijken en onze ouderen mogen verrekken.

Relevante Parlementaire Dossiers