of 62812 LinkedIn

Talenthuizen en kanspanden in Almere

2 reacties
In de nieuwe wijk Almere Hout Noord verrijzen over twee jaar buurtschuren, kanspanden en talenthuizen. Hier krijgen toekomstige bewoners de mogelijkheid in gezamenlijkheid economische en sociale initiatieven te ontplooien. Donderdag presenteerde wethouder Adri Duivesteijn samen met woningcorporatie Ymere het onwikkelingsplan Wijk voor Initiatieven.
Te klein voor zolder
In de kanspanden (bedrijfsverzamelgebouwen) kunnen ondernemers terecht die te groot zijn voor zolderkamers en te klein voor grote bedrijventerreinen. Buurtschuren bieden ruimte aan sociale of sportieve initiatieven van de toekomstige wijkbewoners. Talenthuizen dienen als aanvulling op het onderwijs in de wijk.

Van onderop aanjagen
Centraal in het plan staat het stimuleren van ideeën en gedachten van de mensen zélf. Almere wil ideeën over wonen en werken niet van bovenaf opleggen, maar initiatieven van onderop aanjagen en belonen. Dit bevordert volgens de stadsplanners de sociale samenhang en zorgt ervoor dat de wijk aantrekkelijk blijft.

Ecologisch
Het gebied van 335 hectare aan de oostzijde van de stad biedt ruimte voor 4300 woningen. Almere Hout Noord wordt behalve 'sociaal duurzaam' ook een ecologisch duurzame wijk. De gemeente en de woningcorporatie hebben de ambitie om Hout Noord als een klimaatneutrale wijk te ontwikkelen. Er zijn plannen voor het terugwinnen van warmte uit afvalwater en de elektriciteit komt van windmolens langs de snelweg A6.

Niet marktdenken
De gemeente Almere en de woningcorporatie Ymere hebben het afgelopen half jaar gewerkt aan het ontwikkelingsplan, waarin niet het marktdenken voorop staat maar waarin het gaat om de mensen die er komen wonen en werken. Aanvankelijk waren negen corporaties in beeld om het sociaal-duurzame karakter van de Hout Noord vorm te geven. Een commissie onder voorzitterschap van oud-minister Pieter Winsemius vond de plannen van Ymere de beste.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door RWindt (machteloze burger) op
Staatssecretaris Jetta Klijnsma: ‘Knokken voor armoedebeleid’
Door Sandra Olsthoorn • 29.01.10 • 0 reacties

Voor veel mensen wordt 2010 een moeilijk jaar, verwacht staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Het is aan gemeenten om de armoedeval te verzachten, vindt ze, bezuinigingen of niet. Het komt aan op keuzes maken. ‘Een onsje minder bouwen en een onsje meer schuldhulp, dat zou mooi zijn.’
----------------------
Vers bericht van BB, wat doet Almere hiermee?
Door RWindt (machteloze burger) op
Almere holt vooraan als het gaat om prachtige initiatieven en heeft een magnifiek PR systeem. Alleen je hoort nooit wat over de vervolgfases en of de praktijk ook biedt wat de vooraankondigen met veel tromgeroffel aan verwachtingen schiepen.