of 59130 LinkedIn

Subsidie parkeren weegt niet op tegen kosten

Tientallen onderzoeken over parkeren die CROW-KpVV (voorheen het Kennisplatform Verkeer en Vervoer) op een rij zette, tonen aan dat het subsidiëren van parkeren uit kostenoogpunt niet efficiënt is. Het levert ondernemers geen hogere omzet op en weegt in ieder geval lang niet op tegen de kosten van de investering in parkeervoorzieningen, aldus CROW-KpVV.

Subsidies voor parkeren in winkelgebieden blijken inefficiënt. Toch doen – op één na – alle gemeenten het. De oplossing? Burgers zullen eraan moeten wennen dat het parkeren van de auto in winkelgebieden 3 tot 5 euro per uur kost.

Tientallen onderzoeken over parkeren die CROW-KpVV (voorheen het Kennisplatform Verkeer en Vervoer) op een rij zette, tonen aan dat het subsidiëren van parkeren uit kostenoogpunt niet efficiënt is. Het levert ondernemers geen hogere omzet op en weegt in ieder geval lang niet op tegen de kosten van de investering in parkeervoorzieningen, aldus CROW-KpVV.

En zelfs al zou dat het geval zijn, dan is het de vraag of de gemeente deze kosten voor haar rekening zou moeten nemen, stelt het kennisplatform in het onderzoeksrapport Vervoer naar retail, dat in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is opgesteld.

Sinds 2010 inventariseert CROW-KpVV de onderzoeken en praktijk­ervaringen op dit gebied. Onder andere de Erasmus Universiteit en de Rabobank leverden aanvullend onderzoek. De afgelopen jaren kwamen diverse deelconclusies al naar buiten, waarmee mythes werden ontkracht als: parkeren is een melkkoe voor gemeenten; gratis parkeren lokt consumenten; en automobilisten besteden meer dan andere klanten.

Waarheden
In het onlangs gepresenteerde eindrapport presenteert CROW-KpVV nu ‘elf waarheden’ over parkeren in winkelgebieden, die volgen uit de ontkrachte mythes. De waarheid over de parkeersubsidie is opvallend omdat alle gemeenten in Nederland geld toeleggen op parkeren, zegt Hans Voerknecht van CROW-KpVV. Met uitzondering van Amsterdam, waar de tarieven wel kostendekkend zijn. ‘Veel gemeenten zeggen wel dat er geld uit de parkeerexploitatie naar de algemene middelen vloeit, maar dan kijken ze alleen naar de kosten voor beheer en onderhoud. De investering voor een parkeergebouw en de afschrijving rekenen ze niet mee.’

Zou je dat wel doen, dan kom je op een kostenplaatje van 3.500 tot 5.000 euro per parkeerplaats in een garage. ‘Om die kostendekkend te maken moet je minstens 3 euro per uur rekenen’, zegt Voerknecht. Probleem is vaak dat parkeervoorzieningen zijn afgestemd op de topdrukte van een zaterdagmiddag. De rest van de week staan veel plaatsen leeg. ‘In Nijmegen is onlangs een parkeervoorziening geopend waar de gemiddelde bezetting 10 procent is. En Nijmegen is echt niet de enige gemeente met een zo dunbezette parkeergarage.’

Het is natuurlijk aan gemeenten om daarover te beslissen, stelt Voerknecht, ‘maar in zo’n situatie zijn de kosten per uur dat een plek wel bezet is circa 12 euro. Als het tarief 2 euro is, betaalt de gemeente daar 10 euro per uur aan bij. Dat is wel iets om over na te denken.’

Dat is ook precies de bedoeling van het rapport, laat een VNG-woordvoerster in een reactie weten. Het is bedoeld als discussiestuk om in debatten over parkeren in winkelgebieden de ‘broodje-aapverhalen’ te ontzenuwen, aldus de VNG.

De gemeente kan de parkeersubsidie beter op andere manieren inzetten voor een florerend winkel­gebied, blijkt uit de ruim dertig verzamelde onderzoeken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor de juiste sfeer en inrichting van het winkel­gebied, een goede menging met andere functies (horeca, cultuur) en evenementen.

Voerknecht: ‘Niemand komt naar de binnenstad omdat je er lekker goedkoop kunt parkeren; gezelligheid en reuring, dat heeft een positief effect.’

Aangezien het ondernemers ook niet financieel baat om bij te dragen aan parkeervoorzieningen, zal de rekening logischerwijs bij de consument komen te liggen. CROW-KpVV stelt in het rapport: “Stel dat een gemeente aan bezoekers van een winkelgebied 5 euro zou geven, maar alleen aan automobilisten en niet aan fietsers, voetgangers en ov-reizigers. Het is duidelijk, dat vrijwel iedereen dit onrechtmatig handelen van de betreffende gemeente zou vinden. Toch is dit de facto wat er gebeurt bij het subsidiëren van parkeren.”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Boris2 op
Ingewikkeld verhaal voor iets simpels. Vandaar ook dat ik er geen jota van snap. Hoe moeilijk is het om zonodig een zone in te voren met max 0,5, 1 of 2 uur parkeren. Met een vergunning voor bewoners. Betaald parkeren. op welke wijze dan ook. zsm afschaffen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
De kosten van E 3500 tot E 5000 per overdekte parkeerplaats per jaar lijken mij aan de hoge kant. M.i. liggen deze meer in de orde van grootte van maximaal E 1500 tot E 2000 per parkeerplaats. Dat zijn natuurlijk wel andere cijfers en geven een toch wat ander beeld.


Door Niels op
De 10 waarheden klinkt ook beter dan "elf waarheden".....overigens ben ik net als Hans nieuwsgierig naar het initiatief van Oldenzaal. Door op die manier de verplaatsingskosten binnen de perken te houden, zou het de aantrekkelijkheid van de stad ten goede kunnen komen. Wel zullen ze goed moeten kijken naar de gevolgen op de modal split en de wisselwerking met de grotere steden in Twente.
Door Niels op
Bedankt voor de verduidelijking van mijn betoog, p!
Door p op
Graag zou ik een dergelijk onderzoek ook zien voor de subsidie op de stoep van de binnenstad, het fietspad en buslijn.

Goh zou iemand de onderzoekers het begrip 'publieke goederen' willen uitleggen?
Door Niels op
Bij mijn weten is het betaald parkeren ook nooit bedoeld om kostendekkend te zijn. Je moet het ook gewoon zien zoals het in eerste instantie ooit is bedacht. Als middel om het parkeren te reguleren. Enerzijds het stimuleren van spreiding van de parkeerdruk over een groter gebied en anderzijds het beinvloeden van de modal split. Met andere woorden maatregelen die eigenlijk gericht zijn om de leefbaarheid in binnensteden te waarborgen (op piekmomenten). Dat men nu ook de maatschappelijke kosten van parkeren ermee denkt te moeten dekken gaat mij dan weer iets te ver. Dat is een bedrijfsmatige invalshoek, waarbij de oorspronkelijke doelen mogelijk uit het zicht dreigen te raken. De bekostiging van exploitatie en beheer kan ik nog wel plaatsen, maar het bekostigen van de investeringen en afschrijvingen op conto van alleen de parkeerinkomsten gaat mij te ver. Het is daarom een terechte vraag of de gemeente voor deze kosten moet opdraaien. Overigens is het ook maar de vraag of je het "subsidiëren" mag noemen. Immers haalt een actieve gemeente haar inkomsten uit stedelijke ontwikkeling (deels) via belasting op onroerend goed. Het "resterende" deel van de kosten wordt dus zogezegd in theorie weer bekostigd uit de opbrengsten van de WOZ - belasting.
Door Hans Voerknecht (project manager kennisinstituut) op
Jan heeft natuurlijk gelijk. Daarom vinden wij het initiatief zo interessant van bv. Oldenzaal om alleen de eerste twee uur betaald parkeren te doen en daarna gratis (of een afnemend tarief). Want mensen (denken wij) hebben juist problemen met hoge kosten voor een hele dag parkeren, maar niet zozeer om bv. €2,50 voor een uur parkeren te doen. Alleen hebben we nog onvoldoende zicht op de effecten in winkelbezoek en -omzet om daarover te kunnen publiceren.
Door Jannie op
Wat een onzin! Ook 'reuring en gezelligheid' wordt een keer onbetaalbaar. Sinds dat de OV-chipkaart is ingevoerd en het OV ook driedubbel zo veel kost als voorheen (toen het KAN-kaartje voor 2,50 retour Nijmegen, kids gratis, nu 3 OV-chipkaarten vol tarief ong. 15 euro retour Nijmegen met kids) en de parkeertarieven ook maar blijven stijgen, kom ik niet meer in het centrum van Nijmegen. Van transferia rond het hele centrum, heeft men ook nog nooit gehoord blijkbaar in Nijmegen (alleen bij Lent, maar daar kom ik niet vandaan). Dan maar shoppen via internet. Jammer, maar beter voor mijn portemonnee... (voor de duidelijkheid: de fiets is voor ons geen optie: te ver weg)
Door Wiet ten Doeschate (directeur ixad vormgeving - communicatie - marketing) op
Help dit land Heer, aan bestuurders en beambten met totaalvisie. Want zo houden we lege steden, geen reuring en volle pakketdiensten die goederen brengen en halen van internetwinkels over.
Door Kees (ambtenaar) op
Hoe bereken je de kosten van de aanleg?
Vaak in exploitatie of grex nieuwbouw ontwikkeling. Afnemers vastgoed hebben hiervoor betaald, net als voor de rest van de openbare ruimte.