of 60156 LinkedIn

Strijd Schinveldse Bos nog niet gestreden

Boudewijn Warbroek Reageer
Minister Cramer wil de relatie met de gemeente Onderbanken normaliseren. Ze trekt het omstreden Nimby-besluit over het Schinveldse Bos in en wil afspraken maken met de NAVO over de geluidsoverlast van laagvliegende Awacs-vliegtuigen.

Minister Jacqueline Cramer hoopt met de gemeente Onderbanken ‘goede en dus bindende afspraken’ te kunnen maken over het Schinveldse Bos. In een poging de verhoudingen met de Limburgse gemeente te normaliseren, heeft zij het fel omstreden Nimby-besluit deze week ingetrokken. Maar daarmee is de strijd nog niet gestreden.

 

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Cramer ervan uit te gaan dat haar beslissing ‘bijdraagt aan herstel van vertrouwen en ruimte zal bieden om gesprekken met de regio een nieuwe kans van slagen te geven’. Toch sluit de minister de inzet van nieuwe dwangmiddelen in de toekomst niet uit, zo blijkt uit dezelfde brief. Cramer stelt in dit verband dat ‘het instrumentarium van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, ingaande per 1 juli, afdoende borging biedt’.

 

Wethouder Hans Ubachs (Democraten Onderbanken) zegt in een reactie ‘heel erg blij’ te zijn dat de minister het Nimbybesluit heeft ingetrokken. ‘Ze heeft dat gedaan met terugwerkende kracht, want dat hadden wij gevraagd. Ik vind het erg moedig van de minister.’ Of de waardering in Onderbanken voldoende is om het uiteindelijk met de minister eens te worden, is de vraag. Voor de gemeente staat als een paal boven water dat er geen enkele boom meer wordt gekapt in het Schinveldse Bos. ‘Daar houden wij aan vast.’

 

Verder is zes hectare bos die in 2006 werd omgezaagd nimmer gecompenseerd met nieuwe aanplant, zoals volgens Ubachs wel was beloofd. ‘En dan hebben we nog een dispuut met Defensie over een declaratie van 40.000 euro wegens kosten die wij in 2006 hebben moeten maken. Defensie wil daarvan slechts 16.000 euro betalen’, vertelt de wethouder.

 

Lucht

 

Het aftoppen en kappen van bomen in het Schinveldse Bos is volgens Defensie nodig voor de ‘vliegveiligheid’ van toestellen die gebruikmaken van de nabij gelegen NAVOvliegbasis Geilenkirchen. De kwestie sleept al jaren. Omdat zogeheten Awacs-vliegtuigen veel geluidsoverlast veroorzaken, weigerde de gemeente medewerking. De vrees bestond dat de overlast zou toenemen: hoe lager de bomen, des te lager zouden de toestellen komen overvliegen. Cramers voorgangster Sybilla Dekker besloot in 2005 om de Nimby-wet (‘Not in my backyard’) in te zetten om de gemeente tot medewerking te dwingen.

 

Navo

 

De beslissing van Cramer om het Nimby-besluit nu in te trekken, komt niet uit de lucht vallen. De minister stond onder druk van zowel de Raad van State als de Tweede Kamer. In juli 2007 bepaalde de Raad van State in een bodemprocedure dat het kapbesluit onvoldoende was onderbouwd. De minister had niet weerlegd dat de geluidsoverlast rond Geilenkirchen inderdaad zou kunnen toenemen door de kap. Om opnieuw bomen te kunnen kappen, moest Cramer daarom een nieuw en beter onderbouwd besluit nemen.

 

Toen dit besluit uitbleef, stapten de gemeente Onderbanken en de Vereniging Stop Awacs wederom naar de Raad van State. Die gaf Cramer eind april zes weken de tijd om alsnog met een besluit te komen. Intussen nam ook de druk vanuit de Tweede Kamer toe. PvdA-Kamerlid Diederik Samsom diende vorige week samen met VVD, SP en GroenLinks (samen een meerderheid) een motie in tegen zijn eigen minister, waarin hij het kabinet opriep ‘de lopende Nimby-procedure per direct te staken’.

 

Vorige maand bleek uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat 40.000 omwonenden van Geilenkirchen ‘ernstige geluidshinder van militair vliegverkeer’ ondervinden. Cramer sprak hierover begin deze maand met secretaris- generaal Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO. Volgens de minister neemt De Hoop Scheffer de problemen ‘zeer serieus’. Cramer hoopt met de NAVO ‘ bindende afspraken te maken over substantiële vermindering van de geluidsbelasting’, schrijft zij aan de Tweede Kamer. Later dit jaar wordt hierover meer bekend.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.